Slovenka navdušila poslovne ženske

Dar za podjetništvo ne pozna razlik med spoloma in prav tako ne dar sposobnosti vodenja podjetja. Na mednarodnem srečanju je direktorica slovenskega podjetja pokazala, da imajo ženske v vlogi voditeljic lahko ključno vlogo pri ustvarjanju pogojev za družbo blagostanja in enakih možnosti.
Slovenka navdušila poslovne ženske

Sonja Šinigoj med nagovorom (skrajno desno)

Sonja Šinigoj, direktorica v SAOP d.o.o., je na srečanju poslovnih žensk „Opera di donna“, ki je potekalo v sosednji Italiji, predstavila dobro prakso vodenja podjetja, ki temelji na delu z zaposlenimi, na družbeni odgovornosti in vlaganju v razvoj.

Podjetje SAOP ponuja razvoj poslovnih programskih rešitev in storitev za računovodske servise, podjetja ter javne ustanove. Za inovativnost so prejeli že več nagrad državnega in mednarodnega pomena, njihovo pozitivno naravnanost pa potrjuje tudi osvojena nagrada Zlata nit za najboljšega zaposlovalca. Eden izmed SAOP produktov je tudi preprost računovodski program za vodenje poslovanja malega podjetja miniMAX – spletno računovodstvo, ki v celoti deluje prek spleta.

Sonja je na srečanju izpostavila tri dogodke.

1. Podjetje, ki ga vodi Sonja, je Boštjanu Štefaniču, ki je postal prvi slepi računovodja, poklonilo spletni računovodski program miniMAX za vodenje lastnega knjigovodskega servisa. Takšnih in podobnih zgodb, ki kažejo družbeno odgovornost in humanitarnost podjetja, je še veliko. Med drugim SAOP dela tudi za težje zaposljive in ranljive skupine ljudi.

Podjetje SAOP je partner Zavoda mladi podjetnik in član MP subvencionirane storitve.

2. Sonja je udeleženkam predstavila tudi certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga je prejel SAOP. V podjetju so namreč trdno prepričani, da za njegovo uspešnostjo stojijo vsi zaposleni, ki so vsak na svojem področju ključnega pomena za uspeh podjetja. V podjetju se trudijo zaposlene čim manj izpostavljati stresu, saj so na tak način bolj motivirani, produktivni in zadovoljni, kar pripomore k večanju ugleda podjetja.

3. Direktorica SAOP je predstavila tudi izvedbo strokovnega srečanja, ki se ga je v Olimju udeležilo več kot 250 uporabnikov. Ta dosežek nenazadnje potrjuje, da je podjetju v zadnjih letih uspelo utrditi vrednote zaupanja, partnerstva in zanesljivosti, ki jih gradijo na vseh področjih.

»Uspešna sem, ker sem pridobila zaupanje sodelavcev in uporabnikov, s spoštovanjem, z iskrenostjo, s skrbjo za skupno blaginjo. Z odgovornostjo za dobro opravljeno delo in samodisciplino jim poskušam biti vzor. Rada imam delo z ljudmi in zaupam v produkte, ki jih tržimo. Za vodenje podjetja, delo z zaposlenimi in s strankami porabim 10 do 12 ur dnevno. Na poklicni poti in v osebnem življenju mi je v veliko pomoč in podporo moj mož. Ko le utegnem, rada kaj dobrega spečem in skuham. In vesela sem vsakega trenutka, ki ga preživim s svojimi tremi otroki in z vnuki,« je še povedala Sonja.

Vir: SAOP

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

Oznake: , , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje