Socialna pomoč brezposelnim osebam in samozaposlenim osebam

Intervju z Lučko Žižek, ki vodi Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije kot vršilka dolžnosti je v treh delih objavljen na spletnih straneh časopisa Finance. Spodaj je povzetih zgolj nekaj odgovorov na temo socialne pomoči brezposelnim osebam in samozaposlenim osebam.
Socialna pomoč brezposelnim osebam in samozaposlenim osebam

V programu samozaposlovanja Zavoda za zaposlovanje RS možnih približno 3.000 novih vključitev. (vir slike: http://www.siol.net)

Socialna pomoč brezposelnim osebam

Trenutno je v veljavi zakon, ki predpisuje, da zavarovanec prejema 70 odstotkov od plače, ki jo je prejemal v enem letu pred prenehanjem delovnega razmerja, za prve tri mesece, v nadaljevanju koriščenja pravice 60 odstotkov, najnižje nadomestilo pa je določeno v odstotku od minimalne plače (45,56 odstotka minimalne plače, kar znaša 334 evrov bruto).

Lučka Žižek še dodaja: »S predlogom novega Zakona o urejanju trga dela se v sistem zavarovanja za primer brezposelnosti uvajajo številne novosti … Socialna varnost oseb, ki so izgubile zaposlitev, se bo predvidoma povečala z dvigom višine denarnega nadomestila med brezposelnostjo s povišanjem odstotka od osnove za odmero (za prve tri mesece 80 odstotkov osnove), s povišanjem najnižjega zneska denarnega nadomestila na 350 evrov bruto, z možnostjo dodatnega zaslužka do 200 evrov brez znižanja pravice do denarnega nadomestila.«

 

Subvencija za samozaposlitev

Na temo denarne pomoči pri samozaposlitvah Lučka Žižek pove: »Za novo vključevanje v program samozaposlovanja je v letu 2010 na voljo 12,5 milijona evrov, od tega 12 milijonov evrov za subvencije, kar zadošča za približno 3.000 novih vključitev. Poleg tega je bilo v letošnjem letu za osebe, ki so bile v program vključene lani, od januarja do konca maja izplačanih približno 6 milijonov evrov sredstev. Letos se postopek vključevanja v program samozaposlovanja izvaja v nekoliko razširjeni obliki.

Pred pridobitvijo subvencije za samozaposlitev se oseba vključi v program pomoč pri samozaposlitvi, ki se izvaja v dveh fazah: Svetovalni intervju za presojo kandidatove poslovne ideje in delavnica Priprava na samozaposlitev. Oseba, ki želi pridobiti subvencijo za samozaposlitev na Zavodu RS za zaposlovanje se najprej vključi v Svetovalni intervju za presojo svoje poslovne ideje, na katerem zunanji podjetniški svetovalci preverijo podjetniško idejo kandidata in podajo mnenje o možnosti uresničitve poslovne ideje in samozaposlitve ter smiselnosti vključitve v delavnico. Nato se oseba vključi v 3-dnevno delavnico Priprava na samozaposlitev, kjer so podane poglavitne podjetniške vsebine (osnove podjetništva, financiranje podjetja, trženje in predstavitve). Po zaključeni delavnici lahko oseba odda vlogo za pridobitev subvencije. Osebe, ki bodo pridobile subvencijo za samozaposlitev, bodo po novem dolžne ohraniti status samozaposlenega vsaj 1 leto in ne več dve, kot je bilo v preteklosti.«

Ga. Žižek še dodaja: »Po dosedanjih podatkih se je Svetovalnega intervjuja za presojo kandidatove poslovne ideje udeležilo nekaj več kot 2.500 kandidatov (od sredine maja, ko se je začelo vključevanje v program). Brezposelne osebe se vključujejo na podlagi dogovora v zaposlitvenem načrtu ter ob izpolnitvi določenih pogojev:

  • da imajo poslovno idejo,
  • da se želijo samozaposliti (samozaposlitev bo morala biti registrirana na območju RS),
  • da v zadnjih 5 letih niso prejele subvencije za samozaposlitev,
  • da v zadnjih 12 mesecih niso bile samozaposlene in
  • da se bodo samozaposlili za polni delovni čas.«

 

Previdno pri upoštevanju rokov za oddajo vlog za pridobitev subvencije za samozaposlitev

Bralec Financ očita Zavodu, da ni upravičen do nobene subvencije, ker je ustanovil s.p. in nato zamudil razpis za prijavo nepovratnih sredstev za 1 teden. Lucija Žižek na očitke odgovarja: »Subvencije za samozaposlitev, ki jih dodeljuje Zavod RS za zaposlovanje, so namenjene brezposelnim osebam, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje. Te subvencije se ne podeljujejo za nazaj, ampak se lahko v program za pridobitev subvencije vključijo le brezposelne osebe pred samo realizacijo samozaposlitve.«

Bralca zanima, če je sedaj edina rešitev ta, da zapre s.p., se vrne na zavod in nato ponovno odpre s.p., vendar pa mu ga. Žižek pojasni: » Eden izmed pogojev za pridobitev subvencije je, da oseba v zadnjih 12 mesecih pred vključitvijo v postopek za pridobitev subvencije ni bila samozaposlena, zato zaprtje s.p. ter prijava v evidenci ne bi omogočala pridobitve subvencije za samozaposlitev.«

 

Vir: Finance.si 

Oznake: , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje