Stroški za plače višji

Zaradi povišanja minimalne zavarovalne osnove pri obračunu prispevkov za socialno varnost se bo za delodajalce povečal strošek, ki ga imajo z izplačilom plače. Slednje velja za vsa izplačila od januarja dalje, tj. vključno za izplačila za mesec december.
Stroški za plače višji

Stroški za plače višji (Vir slike: freeimages.com)

Delodajalci bodo morali od 1. januarja 2015 plačevati višje prispevke za svoje zaposlene. Za delavce v delovnem razmerju (zavarovalna podlaga 001; zakonska podlaga v 14. členu ZPIZ-2) se namreč zvišuje najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost.

Najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost je urejena v 410. členu ZPIZ-2. Slednja pojasnjuje, zakaj je prišlo do povišanja osnove, od katere se obračunajo prispevki. Osnova bo namreč od letos dalje vezana na povprečno plačo v RS, ki pa se načeloma vsako leto zviša.

Tako se za vsa izplačila plač od 1. 1. 2015 do 28. 2. 2015 za izračun minimalne zavarovalne osnove uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, torej za leto 2013 (ki je tudi zadnja znana povprečna letna plača, saj izračuni za leto 2014 še niso znani).

Povprečna letna plača za leto 2013 je znašala 1.523,39 evrov bruto (oz. 997,01 evrov neto).

Za izplačila plač oziroma obračun prispevkov, ki bodo izvedena med 1. 1. 2015 in 28. 2. 2015 v primeru ugotavljanja minimalne osnove uporabimo naslednjo formulo: 52 % povprečne plače iz l. 2013. To pomeni, da ta osnova znaša 792,05 evrov (prej 789,15 evrov).

Preberite tudi članek Prispevki za popoldanski s.p.

Za določitev minimalne osnove od letošnjega marca dalje pa izračun naredimo po formuli: 52 % povprečne plače iz 2014.

Podatki o povprečni plači iz leta 2014 bodo znani 16. 2. 2015. Objavil jih bo Statistični urad RS.

Formule za obračun najnižje osnove za plačilo prispevkov od 2015 do 2021:

Leto obračuna Formula
2015 – 2017 52% povprečne plače
2018 54% povprečne plače
2019 56% povprečne plače
2020 58% povprečne plače
2021 60% povprečne plače

Vir: ZPIZ-2, DURS, SURS

Oznake: , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje