Dohodninska lestvica in olajšave za leto 2013

Na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013 (Uradni list RS, št. 102/12) so določene nove olajšave in dohodninska lestvica za leto 2013. Več o tem si preberite v novički.

Spremembe v Zakonu o uravnoteženju javnih financ in v Zakonu o dohodnini, ki so bile sprejete že v lanskem letu, so letos prinesle tudi nov Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013.

S Pravilnikom, ki je v veljavo stopil s 1. januarjem 2013, so se uskladili zneski olajšav in neto osnove po razredih s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za november tekočega leta v primerjavi z novembrom prejšnjega leta. Uskladila se je tudi nova zgornja meja drugega davčnega razreda in spodnja meja za začasni dodatni četrti dohodninski razred.

V nadaljevanju si poglejte, koliko znašajo stopnje dohodnine in olajšave za leto 2013 na podlagi novega Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013 (Ur.l. RS, št. 102/12).

Stopnje dohodnine

Če znaša neto letna davčna
osnova v evrih
Znaša dohodnina v evrih / %
Nad Do
8.021,34 16 %
8.021,34 18.960,28 1.283,41 + 27 % nad 8.021,34
18.960,28 70.907,20 4.236,92 + 41 % nad 18.960,28
70.907,20 25.535,16 + 50 % nad 70.907,20

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2013 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

Če znaša neto letna davčna
osnova v evrih
Znaša dohodnina v evrih / %
Nad Do
668,44 16 %
668,44 1.580,02 106,95 + 27 %  nad 668,44
1.580,02 5.908,93 353,08 + 41 %  nad 1.580,02
5.908,93 2.127,93 + 50 %  nad 5.908,93

Davčne olajšave

1. Splošna olajšava

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2013:

Če znaša skupni dohodek v evrih Znaša splošna olajšava v evrih
Nad Do
10.866,37 6.519,82
10.866,37 12.570,89 4.418,64
12.570,89 3.302,70

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v evrih Znaša splošna olajšava v evrih
Nad Do
905,53 543,32
905,53 1.047,57 368,22
1.047,57 275,22

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22 eura.

2. Osebne olajšave

Namen Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
Invalidu s 100-% telesno okvaro 17.658,84 1.471,57
Po dopolnjenem 65 letu starosti 1.421,35 118,45

3. Posebna osebna olajšava

Za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, znaša 2.477,03 evra,

4. Posebna olajšava

 • za vzdrževane otroke
Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
Za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 203,08
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.830,00 735,83
Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65
Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09
  • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
  Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih
  2.436,92 203,08

   5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

   Ta znaša 2.819,09 evrov letno.

   6. Posebna osebna olajšava za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta

   Znaša 7.576,62 evra.

   Vir: DURS

   ————————————————————————————————————————-

   Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

   Oznake: , , ,