Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe

Predstavljamo Sklad 05, ustanovo za družbene naložbe, ki je zasebni finančni sklad namenjen financiranju in razvoju družbenega podjetništva ter družbenih inovacij. Sklad 05 ponuja različne oblike financiranja, nekatere med njimi so namenjene tudi mladim podjetnikom.
Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe

Sklad 05. (Vir slike: sklad05.si)

Poslanstvo Sklada 05 je financiranje, razvoj in podpora socialno podjetniških ter družbeno učinkovitih programov, projektov in dejavnosti organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, organizacij socialne ekonomije, socialnih podjetij ter dejavnosti drugih subjektov in posameznikov, predvsem na naslednjih področjih:

 •  socialnega podjetništva in družbenih inovacij, 
 • socialnega varstva, 
 • varstva človekovih pravic, 
 • varstva invalidov, žensk, starejših, otrok, brezposelnih in drugih ranljivih družbenih skupin, 
 • zaposlovanja ter zagotavljanja delovnih mest za mlade in ranljive skupine, 
 • družinskega varstva, 
 • zagotavljanja enakih možnosti in socialne vključenosti ter preprečevanja diskriminacije, 
 • varstva in promocije zdravja.

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili dva produkta Sklada 05, ki sta namenjena tudi mladim podjetnikom. To sta Mikrokredit z učinkom in 05 Naložbe za mlade.

Mikrokredit z učinkom

Mikrokredit z učinkom je kredit v višini od 5.000 do 25.000 evrov. Predvidena ročnost tega kredita je do 5 let, možno črpanje pa do 6 mesecev. Strošek priprave, obravnave in spremljanja kredita je 750 evrov. V primeru, da je izjemoma odobren kredit nad 25.000 evrov je strošek 2 % odobrenega kredita oziroma najmanj 750 evrov.

Mikrokredit z učinkom ima med 5 % in 7 % letno obrestno mero, ki je odvisna od narave projekta, dobe najema kredita ter ocene prosilca. Mesečno plačevanje obresti, način plačila glavnice se dogovori s pogodbo, kakor tudi možnost odloga plačila glavnice za 6 mesecev (začetek plačevanja v 7. mesecu).

Več o mikrokreditu z učinkom lahko preberete tu

05 Naložbe za mlade 

05 Naložbe za mlade je oblika financiranja, ki pomeni mladim prilagojen program »Naložbe 0,5%«, s katerim mladi (med 15. in 30. letom) s pomočjo Sklada 05 naslovijo posameznike iz socialnega omrežja mladih in splošne javnosti za namenitev dohodnine in si s tem zagotovijo dopolnilni vir financiranja. S tako pridobljenimi sredstvi Sklad 05 financira družbene naložbe (Social Investment) v mladega partnerja ali partnerko (v nadaljevanju partnerja), s katerimi mladi partner pridobi znanja, kompetence in praktične izkušnje.

Takšne naložbe v mlade partnerje so npr.:

 • štipendije za kritje stroškov šolanj in usposabljanj (vključuje formalna kot tudi neformalna usposabljanja tako v Sloveniji kot tudi v tujini);
 • stroški razvoja ideje za rešitev družbenega problema, ki bi jo želel razviti mladi partner (materialni stroški, plačila strokovnjakov itd.);
 • stroški zagona podjema za rešitev družbenega problema, ki ga želi rešiti mladi partner (ustanovitev organizacije, investicijski stroški itd.);
 • stroški samozaposlitve ali drugih oblik aktivacije mladega partnerja;
 • drugi stroški, ki prispevajo k znanju, kompetencam in izkušnjam mladega partnerja.

Kako do 05 Naložbe za mlade si preberite tukaj >>

Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

05.07.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje