10 nasvetov za pisanje boljše tržne vsebine na spletu

Trženje v realnem svetu se razlikuje od tistega v virtualnem, to pa je potrebno upoštevati tudi pri snovanju tržnih spletnih vsebin. V realnem svetu tržniki poskušajo pridobiti nove kupce tako, da ljudem sami ponujajo informacije: pošiljanje pisem, spletne pošte ali informativnih brošur.
10 nasvetov za pisanje boljše tržne vsebine na spletu

10 nasvetov za pisanje boljše tržne vsebine na spletu. (Vir slike: sxc.hu)

Tržniki ali podjetje na tak način dajo pobudo za začetek pogovora s stranko, čemur v angleščini pravimo „push“ marketing. V virtualnem svetu, na spletu, pa odnosi in pogovori med tržnikom/podjetjem ter stranko potekajo nekoliko drugače, saj so obiskovalci (spletne strani, npr.) tisti, ki pogovor začnejo. Gre za „pull“ pristop, po katerem ima podjetje nalogo, da obiskovalcu odgovori, mu poda prav tiste informacije, ki ga zanimajo. Šele po tem ima možnost obiskovalcu produkt ali storitev tudi prodati.

Pri ustvarjanju tržne spletne vsebine upoštevajte naslednjih 10 načel:

1. Načelo: V realnem svetu se tržniki ukvarjajo z vprašanjem: „Kako privabiti ljudi?“ Na spletu ne razmišljati o privabljanju, pač pa poskrbite predvsem za to, da obiskovalcev ne odganjate.

2. Načelo: Nedavna raziskava je pokazala, da se obiskovalec spletne strani v prvih 10 sekundah obiska odloči, ali bo na spletni strani tudi ostal. To pomeni, da imate na voljo le 10 sekund, da obiskovalca (in potencialno stranko) prepričate, da si je vaš produkt/storitev vredno bolj natančno pogledati.

3. Načelo: Ne obremenjujte ljudi z dolgimi besedili. Ljudje se na večini obiskanih spletnih strani poskušajo izogniti branju.

4. Načelo: Obiskovalci ponavadi obiščejo spletno stran s točno določenim ciljem v mislih (npr. iščejo odgovor na določeno vprašanje).

5. Načelo: Ker so obiskovalci spletnih strani tako močno usmerjeni v svoje cilje, jim pri tem pomagajte. Ponudite jim le tista dejstva in informacije, ki jih obiskovalci iščejo.

6. Načelo: Zapisi na spletu morajo izgledati kot dober pogovor. Zamislite si, kaj bi vas bralec lahko vprašal, in mu na to odgovorite v svojem besedilu. Pri tem uporabljajte kratke stavke in pogovorni jezik.

7. Načelo: Na spletu ste lahko profesionalni in hkrati neformalni. Držite se neformalnega sloga pisanja, tako da bodo besedila bolj berljiva.

8. Načelo: Za spletne vsebine uporabljajte enostavne besede, glagole tvornike (aktivni način) in pomenljive pridevnike.

9. Načelo: Še nihče se ni pritožil, ker naj bi bil jezik, ki ga spletna stran uporablja, preveč preprost. S preprostimi izrazi in enostavnimi besednimi zvezami boste zagotovo zadovoljili starejšo populacijo, neučakane ljudi ter izjemno zaposlene ljudi.

10. Načelo: Če obiskovalci vaše spletni strani ne bodo našli tistega, kar iščejo, bodo odšli drugam.

Vir: Entrepreneur

Oznake: , , , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje