4 strategije za doseganje uspeha in ohranjanje zadovoljstva

Kljub temu, da se dostikrat zdi, da se moramo vedno odločati med dvema opcijama: biti uspešnejši v poslu ali biti srečni, ni nujno, da si ta dva pojma kontrirata. Kako lahko hkrati zasledujete oba cilja?
Kako povečati uspeh in ohraniti osebno zadovoljstvo? (Vir: Pixabay)

Kako povečati uspeh in ohraniti osebno zadovoljstvo? (Vir: Pixabay)

Za uspešno kariero se je dostikrat treba precej truditi. To lahko s sabo prinese tudi določena odrekanja. Na račun več ur, preživetih na delovnem mestu, se je treba odreči delu prostega časa.

S tem konfliktom se je ukvarjal tudi ameriški profesor Morten Hansen. To ga je spodbudilo k temu, da je začel preučevati načine, kako se dela loteva 5.000 managerjev in zaposlenih v Združenih državah Amerike. Ugotovil je, kako pristopajo do dela, da hkrati zasledujejo oba cilja; večji uspeh na delovnem mestu in večje zadovoljstvo. Na podlagi ugotovitev je napisal tudi knjigo Great at work. Kako si torej organizirati delo, da boste tudi vi lahko dosegli oboje?

Manj delovnih nalog, vendar tem nameniti več energije

Hansen predlaga, da vsak od nas naredi pregled nad vsemi delovnimi nalogami, ki jih opravlja v sklopu svojega dela. Pri tem se moramo vprašati, katere izmed njih so res potrebne za delovanje našega podjetja in katere so take, ki ne prinašajo neke posebne dodane vrednosti in se jim lahko izognemo. Ko iz delovnega procesa izločimo aktivnosti, brez katerih lahko podjetje normalno funkcionira, bomo tudi bolj kvalitetno opravili tiste naloge, ki so ostale. S tem, ko imamo na urniku manj opravkov, se do določene mere tudi izognemo večopravilnosti, ki nam jemlje veliko energije in dragocenega časa.

Da bi ugotovili, katera področja v podjetju niso tako ključnega pomena, se vprašajte:

  • Brez katerih ciljev, opravkov, postopkov, srečanj oziroma mailov lahko podjetje shaja brez večjih težav?

Ko se boste posvetili le najpomembnejšim opravilom, se boste tudi bolje počutili, preostanek časa pa boste lahko namenili drugim področjem v vašem življenju.

Osredotočite se na učinke

Vsaka dejavnost, ki jo opravljate, za podjetje prinaša določene učinke. Osredotočite se na tista področja v podjetju, ki prinašajo največji “output”. Tako boste določili prioritete. Ko se boste naslednjič odločali, v katere nove projekte se boste spustili, se pri tem vprašajte, kateri od njih bo imel največji učinek na podjetja oziroma vam bo prinašal največjo dodano vrednost.

Kot primer: V nekaterih podjetjih so uvedli stoječe sestanke. Dokazano je, da so taki sestanki v povprečju 34 % krajši kot klasični sedeči. Ker so udeleženci pri njih v telesnem položaju, ki ni tako ugoden zanje, se še bolj trudijo, da se vse v zvezi s poslom dogovorijo v čim krajšem času. Vendar pa pri tem kakovost ni okrnjena. Še vedno so pri tem podane vse ključne informacije, gre pa za prihranek na času.

Verjetno se vam zdi osredotočenost na učinke, ki jih prinašajo vaše delovne naloge, v teoriji nekaj samoumevnega. Nekaj drugega pa je praksa. Dostikrat delo namreč opravljamo tako rutinizirano, da se pozabimo sproti spraševati, v kolikšni meri je vsak od opravkov potreben in smiseln. Na delo torej večkrat poglejmo z razdalje in skušajmo kar čim bolj optimizirati celoten proces.

Pri načrtovanju delovnih procesov ne pozabite gledati širše slike (Vir: Pixabay)

Pri načrtovanju delovnih procesov ne pozabite gledati širše slike (Vir: Pixabay)

Skupinsko delo le, če je smiselno

Skupinsko delo lahko prinaša podjetju odlične učinke, vendar le, če je to v dani situaciji smiselno in sistematično. Pri tovrstnem delu se zaposleni dobro počutijo in so manj pod stresom.

Ko je torej ugotovljeno, da bo za doseganje specifičnega cilja bolje, da se poslužujemo skupinskega dela, je to smiselno vkomponirati v poslovni proces. Vseeno pa moramo pred tem razčistiti, kaj je namen tovrstnega sodelovanja. Postaviti moramo jasne cilje, s katerimi morajo biti seznanjeni vsi. Le tako bo delo lahko optimalno potekalo.

Da bi ugotovili, če se je za reševanje določenega problema smiselno povezati z drugimi, se vprašajmo naslednje:

  • Zakaj naj bi skupaj delali na določenem projektu?
  • Bo skupinsko delo v konkretnem primeru res prineslo boljše rezultate?

Kombinacija veselja do dela in poslanstva

Pomembno je, da karierno delujete na tistem področju, ki vas veseli. Ni pa dovolj, da delo opravljate z veseljem. Da bi dosegali dobre rezultate in pri delu uživali, je pomembno tudi to, da delo, ki ga opravljate, vidite kot vašo poslanstvo. Mogoče se sprva zdi, da gre za dve zelo podobni stvari, vendar se veselje do dela in poslanstvo razlikujeta.

Z veseljem večinoma delamo stvari, v katerih smo dobri in ki nam predstavljajo nek izziv oziroma lahko prek njih izrazimo svoje najboljše lastnosti oziroma rastemo. Po drugi strani pa se poslanstvo ne nevezuje zgolj na nas, ampak gre za širšo sliko. Pomeni, da delamo nekaj, kar je dobro tudi za druge, za skupnost, v kateri živimo. To, da spoznamo, da s svojim prispevkom dobrinašamo k izboljšanju življenj drugih, nas navdahne s posebno energijo, ki nam omogoča, da smo pri delu še toliko bolj motivirani in zavzeti.

Vir: greatergood.berkeley.edu