Blaž Kos: Projektni management

S poslovnega vidika je današnji čas prežet s hitrimi spremembami, hudo konkurenco in z visoko zahtevnostjo potrošnikov. Linijska proizvodnja, zelo dolgoročno planiranje, trdno ustaljeni procesi, zaposlitev za celotno življenje, ena sama odgovornost in podobno niso več načini za uspeh.

Danes lahko govorimo o timskem delu, “leadershipu”, navduševanju, vodoravni komunikaciji, visoki fleksibilnosti, usmerjenosti k potrošnikom oziroma uporabnikom, vseživljenjskem učenjem itn. Vse to pa zajema ravno projektno delo in bi moralo biti del temelja vsake uspešne organizacije. Tudi nasploh o projektih zelo radi govorimo, saj ima ta beseda zelo pozitiven zven.

Projekt je zaključena celota širših dejavnosti ali dela, ki ga sestavljajo med seboj povezane aktivnosti. Pomembno je, da je celotna kultura podjetja usmerjena v podpiranje projektnega dela, kar pomeni usmerjenost v rezultate, timsko delo, samostojnost, malo formalnosti, dolgoročni uporabniki, usmerjenost v uporabnike itn. Le na ta način se lahko formirajo dobri timi, ki so pravi pripadniki projektu, usmerjeni v rezultate, sposobni delati pod pritiskom, ki si med seboj zaupajo, sprejemajo ideje itn. V fazi uveljavljanja projekta torej lahko govorimo o veščinah in konceptih, ki so nujni za uspeh v 21. stoletju.

Vabljeni tudi k branju drugih člankov Blaža Kosa!

V osnovi projekte ločimo na razvojne, izvedbene in organizacijske. Lahko pa jih ločimo tudi po tem, ali je učinek projekta proizvod ali storitev, kdo je naročnik projekta in glede na temeljne skupine, ki so vpletene v projekt, te pa so lahko na primer gradbeniške, proizvodne, ravnalne ali raziskovalne.

Vsak projekt ima svoj tipičen življenjski cikel. Začne se seveda z zamislijo in opredelitvijo smotrnosti projekta, torej namenom, s cilji ter z osnovno vsebino. Nato sledi podrobno planiranje projekta – tako izvedbe kot tudi ravnanja. Ko je podroben plan dokončan, sledijo upravljanje, izvedba in kontrola projekta. Na koncu imamo zaključek, z zaključnim poročilom. Delo na projektih v posameznih fazah ne poteka enakomerno, začetek in konec namreč običajno zahtevata manjšo intenzivnost dela.

Vir: Blaž Kos

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

Oznake: , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje