Iz prve roke: poslovni angeli kot investitorji in delovanje kluba Poslovni angeli Slovenije

Poslovni angeli so ena izmed možnosti, kako lahko inovativni startupi pridobijo finančna sredstva, ki jih potrebujejo za zagon ali širjenje poslovanja. V Sloveniji je glavni akter na tem področju klub Poslovni angeli Slovenije, katerega namen je v povezovanju poslovnih angelov z ustreznimi startupi.
Klub Poslovni angeli Slovenije (Vir: Poslovni angeli Slovenije)

Klub Poslovni angeli Slovenije (Vir: Poslovni angeli Slovenije)

Poslovni angeli so običajno serijski podjetniki, ki imajo za sabo že nekaj podjetniških izkušenj. Pripravljeni so investirati v startupe z dobro poslovno idejo in jim tako finančno kot z mentoriranjem pomagati pri lansiranju ideje na trg oziroma pri širitvi že vzpostavljenega  poslovanja. Ob tem, ko poslovni angeli podprejo nek startup, za obdobje nekaj let pridobijo določen lastniški delež podjetja.

Klub Poslovni angeli Slovenije pomaga pri povezovanju med investitorji in ustreznimi startupi. Z Brankom Drobnakom, predsednikom Kluba in človekom z bogatimi podjetniškimi izkušnjami, sva se pogovarjala o tej obliki financiranja podjetij ter o delovanju Poslovnih angelov Slovenije.

Investicijski zneski znašajo med 50.000 in 400.000 €

Branko Drobnak je razložil, da imajo poslovni angeli različne želje glede tega, v kateri fazi želijo podpreti startupe.

»Nekateri poslovni angeli želijo pomagati razviti idejo do nekega minimalnega produkta (t. i. »minimum viable product«). Imamo pa tudi take, ki se s tem nočejo ukvarjati in želijo podpreti že izdelan produkt; želijo podpreti projekte oziroma startupe, ki že imajo nekaj prometa, saj je trg že sprejel njihov izdelek. Pri tem hočejo le pospešiti njihov nastop in jim pomagati pri rasti. Tretja kategorija so investitorji, ki želijo podpreti podjetja, ki imajo produkt že dodelan, s finančno podporo pa nameravajo hitro rasti in osvajati nove trge.«

Za podporo startupov, ki imajo zgolj poslovno idejo (t. i. »pre-seed«), so na voljo finančna sredstva v višini približno 50.000 €, za podjetja, ki spadajo v vmesno kategorijo (t. i. »seed«), pri čemer je trg že sprejel njihov/o izdelek / storitev, je na voljo znesek 100.000 – 150.000 €, za podjetja, ki so že uspela in si želijo zgolj hitre rasti in širitve na tuje trge (t. i. »post-seed«), pa 300.000 – 400.000 €. Če gre za podporo s strani tujih investitorjev, so lahko zneski še višji.

Prijavite se lahko na njihovi spletni strani

Klub poslovnih angelov zbira prijave startupov na svoji spletni strani v programu Includer. Startup pošlje predstavitev produkta / storitve, poslovni načrt ali predstavitev na 10-12 slajdih. Predstavniki kluba pregledajo prejete prijave in v primeru izkazanega interesa ekipo oziroma posameznika povabijo na razgovor.

Podatki, ki morajo biti razvidni iz prijave

»Prijava mora vsebovati glavne podatke: opis izdelka / storitve, predstavitev trga in konkurence v panogi, finančni izračuni, časovna premica, kaj je ekipa že naredila do sedaj in kakšni so načrti za v prihodnje; koliko sredstev so do sedaj porabili in koliko jih še nameravajo.«

Drobnak poudarja, da mora biti izdelan poslovni načrt, iz katerega je razvidno, kakšna je vizija podjetja. Pomembno je, da ekipa predstavi tudi lastniško strukturo podjetja.

»Prijavljenim startupom postavljamo vprašanja, da vidimo, če razumejo, kje se nahajajo. Preverimo, če razumejo verigo dodane vrednosti; od kod pride denar v verigo in v kateri fazi te verige se nahajajo. So v B2B ali v B2C segmentu; na začetku verige dodane vrednosti ali na koncu? Bolj kot si na koncu, težje je. Manj kot je posrednikov, lažji dostop imaš in lažje oblikuješ predstavo, na katerem trgu se nahajaš.«

Pri končni odločitvi sta ključni ideja in ekipa

»Na leto pregledamo 300 – 400 prijav slovenskih in tujih startupov. Od tega podpremo 3-4 startupe; kakšno leto več, kakšno leto manj.«

Kakšni so torej kriteriji, na podlagi katerih se poslovni angeli odločijo, če bodo investirali v določen projekt? Branko Drobnak pravi, da sta dva glavna kriterija; prvi se nanaša na sam izdelek oziroma na storitev, drug pa na podjetniško ekipo.

»Iščemo originalne projekte, ki imajo možnost uspeti ne le v Sloveniji, ampak vsaj v širši regiji, če ne v Evropi ali v svetu.«

Branko Drobnak pravi, da je v primeru dobrega produkta naslednje vprašanje, kdo je ekipa. Pravi, da zaradi slabih izkušenj iz preteklosti investitorji neradi podprejo pare, saj se v primeru njunega razhoda ustavi celoten projekt.

»Pomembno je, da je podjetnik učljiv in vztrajen, da posluša, kaj mu govorijo trg, okolica in podporno okolje. Da ne trmoglavi in se ne zaletava v zid, če je že nekdo drug ugotovil, da nekaj ne deluje. Trg je vedno objektiven. Če ne kupi tvojega izdelka, potem nekaj ni v redu z njim. Najboljše ideje so pred / za časom ali pa so slabo predstavljene. Če ne gre, nima smisla, da rineš naprej. Bolje je, da svojo energijo preusmeriš v nek projekt, ki ga trg sprejme. V tujini je tako, da če v dveh letih ne uspeš, moraš podjetje zapreti. Uspeti pa pomeni, da rasteš 30-40 odstotkov na leto ali več.«

Poslovni angeli podprejo hitrorastoča podjetja

Poslovni angeli se odločijo podpreti podjetja, za katera verjamejo, da bodo hitro rastla. Če investitor z 200.000 € podpre podjetje, ki je vredno 1 milijon €, si s tem zagotovi 20 % lastniški delež. Seveda je cilj investitorja, da bo čez nekaj let vrednost podjetja višja kot v času podpore. Če bo podjetje čez nekaj let vredno 2 milijona €, bo iz tega dobil 400.000 €. V primeru propada podjetja je investicija seveda izgubljena, kar se po besedah Branka Drobnaka pogosto dogaja, saj je investiranje v startupe ena izmed najbolj tveganih oblik investiranja. Večinoma se poslovni angeli odločijo, da hkrati podprejo več projektov. Tako lahko po nekaj letih od 10 podprtih podjetij le eno ustvarja take prihodke, da si lahko investitor krije izgubo, nastalo na račun drugih startupov.

V sklopu Kluba deluje tudi startup klinika

Namen startup klinike je pomagati perspektivnim startupom, ki še niso v fazi, primerni za investiranje, priti do tega, da bi jih podprli poslovni angeli in da bi se ideja dokončno razvila. V te namene se povezujejo s specialisti iz različnih področij; financ, prava, tehnologije, procesov, IT, prvenstveno pa prodaje in marketinga. Podjetniki to področje velikokrat zanemarjajo, saj zmotno menijo, da se bo dober produkt prodajal sam od sebe.

»Ugotavljamo, da je velik problem preleviti se iz podjetnika z idejo v podjetnika, ki na trgu raste. To sem izkusil tudi na lastni koži. V začetku ti primanjkuje razumevanja in poznavanja osnovnih funkcij. Startup kliniko smo vzpostavili z namenom, da bi pomagali podjetnikom z dobrimi idejami, ki so pripravljeni poslušati trg in nanj reagirati.«

Branko Drobnak z ekipo ugotavlja, da imajo startupi pogosto probleme s poročanjem in obvladovanjem finančnega toka.

»Startup ne more dobiti kredita, kar pomeni, da mora pridobiti lastniška sredstva. Z njimi mora zagnati proizvodnjo in izpeljati celoten cikel financiranja proizvodnje do prodaje, ko se denar vrača nazaj v podjetje. Nepoznavanje oziroma neobvladovanje tega procesa je lahko za marsikatero podjetje usodno, saj lahko pride do situacije, ko zmanjka denarja, projekt pa s prihodki še ni pokril stroškov.«

Sodelovanje z Evropskim združenjem klubov poslovnih angelov (EBAN)

Evropsko združenje poslovnih angelov (EBAN), v katerega so vključeni tudi Poslovni angeli Slovenije, je nastalo z namenom prenosa dobrih praks na tem področju med evropskimi državami.

»V okviru Združenja imamo dvakrat na leto srečanja, vmes pa številne konference. Na dogodke so vabljeni vsi člani, da vidijo, kakšni so trendi in kaj se dogaja na drugih večjih trgih. Če hodiš naokoli, približno veš, kaj gre in kaj ne ter kje se pojavljajo težave.«

Branko Drobnak je izpostavil tudi nekaj panog, ki so v zadnjem času v evropskem merilu najbolj perspektivne: biotehnologija v kmetijstvu, varovanje okolja, zelena energija, biološka zdravila, alternativna pridelava hrane, izboljšanje procesov v kmetijstvu in podobno.

Sodelovanje z Evropskim združenjem klubov poslovnih angelov je pomembno tudi iz vidika investiranja. Če se pri nas najde zelo perspektivno podjetje, ki za zagon potrebuje veliko finančnih sredstev, ki mu jih slovenski investitorji ne morejo zagotoviti, lahko na ta način pride do povezave s katerim od tujih investitorjev, ki je pripravljen podpreti projekt.

»Izmenjujemo si najboljše prakse, kako naj delamo skrbne preglede, kako naj izgledajo predstavitve, kako naj vrednotimo podjetja in izberemo tista, ki imajo največje možnosti za rast. Glede na to, da izmed 300 prijav izberemo 3, ki jih podpremo, je selekcija res trda.«

Sodelovanje s Slovenskim podjetniškim skladom

»Trenutno je odprt program “Semenski kapital – sonvestiranje z zasebnimi investitorji”, ki ga je razvil Slovenski podjetniški sklad. S tem smo dobili novo orodje, ki bo pospešilo in povečalo obseg investiranja s strani poslovnih angelov v zgodnji fazi. Če bodo zasebni investitorji pripravljeni investirati v določen startup, mu bo Sklad dodelil znesek v višini do največ 600.000 €. Za obdobje treh let je na razpolago 8 milijonov evrov.«

Povezava do razpisa >>

Izstop investitorja iz lastniške strukture

»Poslovni angeli lahko izstopimo iz lastniške strukture samo tako, da podjetje odkupi naš delež, kar se redko zgodi. Bolj smiselno je, da na neki točki hitro rastoče podjetje odkupi korporacija ali konkurenca.«

Branko Drobnak trdi, da startup vsaj v večini primerov ni za celo življenje, zato zagovarja razmišljanje, da se z njim kot ekipa ukvarjaš 5-6 let, potem pa se lotiš razvijanja naslednje poslovne ideje. Meni, da je te miselnosti v Sloveniji premalo. Eden izmed bolj znanih primerov, ko je prišlo do prodaje hitro rastočega podjetja, je podjetje Outfit7.

»Ko se “poročimo” s podjetnikom, hkrati napovemo, da se bomo enkrat tudi ločili. To sodelovanje ni za vedno. Je za neko obdobje in po izteku tega obdobja pričakujemo, da bomo skupaj z njim ali brez njega izstopili iz tega podjetja z razliko v ceni; ne z razliko, ampak z mnogokratnikom. Če smo vložili 100.000 evrov, bi bilo logično, da dobimo v 3-5 letih 300.000-400.000 evrov.«

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Virtualna pisarna / sedež podjetja v Ljubljani

Virtualna pisarna / sedež podjetja v Ljubljani

Virtualna pisarna je odlična rešitev za vse, ki ne potrebujete lastne pisarne ali ne morete pridobiti dovoljenja za registracijo naslova. Virtualna pisarna v Ljubljani omogoča dovoljenje za poslovanje na našem naslovu, hkrati pa lahko na naši SPOT točki odprete podjetje / spremenite sedež podjetja. Preberite več >>


Bomo leta 2030 ustvarili dvakrat več startupov kot danes?

Bomo leta 2030 ustvarili dvakrat več startupov kot danes?

Državni sektretar Matevž Frangež je ta teden na konferenci Podim predstavil izhodišča Slovenske startup strategije. Cilj strategije, ki je nastajala v sodelovanju z aktivnimi deležniki ekosistema, je do leta 2030 doseči preboj Slovenije med najbolj privlačna okolja za startup podjetja. Preberite več >>

Disney bo v zabaviščne parke vložil 60 milijard dolarjev

Disney bo v zabaviščne parke vložil 60 milijard dolarjev

Disney bo občutno povečal svoje investicije v zabaviščne parke. Zakaj se je družba odločila za takšno potezo in kakšen zaključek lahko iz tega potegnemo mi? Preberite več >>

Šestmesečni euribor je že presegel 4%

Šestmesečni euribor je že presegel 4%

Evropska centralna banka v zadnjem času stalno zvišuje ključne obrestne mere. Opazno je poskočila tudi referenčna obrestna mera euribor. Vrednost šestmesečnega euriborja je že presegla 4%. Preberite več >>

7 dejavnikov, ki lahko vplivajo na učinkovitost vaših naložb

7 dejavnikov, ki lahko vplivajo na učinkovitost vaših naložb

Vrednost naložb je odvisna od tržnih pogojev. Zavedati se morate, da pretekli donosi ne zagotavljajo nujno, da boste dosegli dobre finančne rezultate tudi v prihodnosti. Vedno se posvetujte s finančnim svetovalcem, preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve. Preberite več >>

South Central Ventures pomembno prispeva k razvoju zagonskega ekosistema v regiji Jugovzhodne Evrope

South Central Ventures pomembno prispeva k razvoju zagonskega ekosistema v regiji Jugovzhodne Evrope

South Central Ventures, vodilni regijski upravljavec skladov tveganega kapitala s pisarnami v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu in Skopju, z odprtjem novega sklada SCV Technology Fund III povečuje sredstva v njihovem upravljanju za 70 milijonov evrov. V novi sklad so investirali tako institucionalni kot dobro poučeni zasebni vlagatelji, največja tuja med njimi sta Evropski investicijski sklad (EIF) in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), od slovenskih vlagateljev pa Zavarovalnica Triglav d. d. in BTC d. d. Preberite več >>

Kako izbrati zanesljivo slovensko igralnico v 2022

Kako izbrati zanesljivo slovensko igralnico v 2022

Spletne igralnice so v Sloveniji postale bolj priljubljene in priročne kot v preteklih letih. Igre na srečo so v državi zakonite od leta 1995, ko je bil uveljavljen slovenski Zakon o igrah na srečo. Z novim Zakonom o igrah na srečo iz leta 2013 so spletne igralnice postale uradno zakonite. Preberite več >>

3 nasveti za uspešno iskanje investitorjev

3 nasveti za uspešno iskanje investitorjev

Zbiranje sredstev je izjemno naporno in dolgotrajno početje – zahtevni sestanki s potencialnimi vlagatelji podnevi, mučno ukvarjanje s številkami ponoči. Čeprav vas lahko proces izčrpa, se ne smete predati. Mladim podjetnikom v iskanju investitorjev ponujamo nekaj nasvetov. Preberite več >>

Najem stanovanjskega kredita

Najem stanovanjskega kredita

Najem kredita za nakup ali gradnjo nepremičnine je zelo pomembna odločitev, kjer se je predhodno potrebno dobro pozanimati pod kakšnimi pogoji nudijo kredite različne banke. V tem članku bomo predstavili predvsem katere pogoje morate izpolnjevati, da vam banka lahko odobri kredit in kako se določa kreditna sposobnost pri posameznih bankah. Preberite več >>

Nekster, inovativno naložbeno množično financiranje

Nekster, inovativno naložbeno množično financiranje

Pri zagotavljanju obstoja in nemotenega poslovanja mladih podjetij odigrajo ključno vlogo redni prilivi in zagotovljen denarni tok. Predvsem v prvih letih poslovanja pa to predstavlja precejšen izziv, ki ga podjetja rešujejo na klasičen ali sodoben način. Preberite več >>

Oznake:,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje