Kako do boljših poslovnih odločitev

Če se izurite v komunikaciji lahko izboljšate svoje poslovanje, kariero, povečate kreativnost in pripadnost zaposlenih ter rešite marsikateri problem. Do pomembnih pogovorov dostikrat pride povsem spontano, kritična pa sta začetek, ko je potrebno vzpostaviti zaupanje, in konec, ko se povzame odločitve.
Kako do boljših poslovnih odločitev

Katera možnost je prava?

Pomembno je, da izberete pravi način sprejemanja odločitev. Pri odločanju imate na voljo štiri možnosti, ki zahtevajo različno stopnjo udeležbe zaposlenih:

Ukazovanje: Tu zaposleni pri sprejemanju odločitev nimajo nobene vloge. Lahko gre za zahteve nadrejenega ali pa zaradi nezanimanja odločitev predajo komu drugemu. Do tega pogosto prihaja v teamih, kjer si sodelavci zaupajo.

Posvetovanje: Tu se nosilec odločanja obrne po pomoč pri sprejemanju odločitev na zaposlene, strokovnjake, ciljne kupce in druge.

Glasovanje: Uporabimo ga takrat, ko imamo na voljo več dobrih možnosti in malo časa.

Soglasje: Gre za najbolj demokratičen način sprejemanja odločitev, kjer se o problemu razpravlja dokler se vsi udeleženi ne strinjajo s končno odločitvijo. Uporablja se predvsem pri kompleksnih vprašanjih, prinaša kvalitetne odločitve, a je lahko dolgotrajen.

V proces odločanja vključite ljudi, ki jih tema zanima ali bodo čutili posledice odločitve in tiste ki imajo potrebno strokovno znanje, avtoriteto ali vpliv na izvedbo odločitve. V team vključite čim manj oseb, vendar dovolj, da boste lahko sprejeli kvalitetno odločitev.

 

Vir: BusinessKnowHow

Oznake: