Kako ustanoviti podjetje v Sloveniji?

V današnjem času je ustanovitev podjetja veliko lažja kot v preteklosti, ko je bilo za to potrebno podrobno poznavanje predpisov. Vendar pa je vseeno treba poznati določena pravila, zato si preberite odgovore na najpogostejša vprašanja s katerimi se soočajo slovenski podjetniki.
Kako ustanoviti podjetje v Sloveniji?

Izberite zase najprimernejšo obliko podjetja. (Vir: diass-relooking.com)

Ustanovitev podjetja

Za več informacij obiščite poglavje ustanovitev podjetja.

Ustanovitev s.p.:

Ustanovitev podjetja je v Sloveniji zelo poenostavljena, saj je mogoče celoten postopek registracije s.p. brezplačno izpeljati na eni izmed VEM točk. Tam bodo podjetje vpisali v poslovni register, za kar jim boste morali posredovati ime in skrajšano ime podjetja, sedež podjetja, dejavnosti, ki jih nameravate opravljati (glede na SKD), svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko) in podatke o zakonitem zastopniku, ki je navadno ista oseba kot ustanovitelj podjetja. Kasneje pa vas bodo vpisali še v davčni register.

Zaposleni, študentje in upokojenci lahko razmislijo tudi o ustanovitvi popoldanske oblike s.p., ki za ustanovitelja predstavlja dopolnilno dejavnost. Postopek ustanovitve je enak kot pri običajnem s.p. Vendar pa se statusa v nekaterih točkah razlikujeta. Med drugim tudi po višini mesečnih prispevkov za socialno varnost, ki so pri popoldanskem s.p. bistveno nižji in znašajo od 30 do 130 evrov mesečno.

Ustanovitev d.o.o.:

Če razmišljate o ustanovitvi enosebne d.o.o. lahko to storite pri notarju v obliki notarskega zapisa ali pa se odločite za brezplačno registracijo prek portala e-VEM, za kar boste potrebovali kvalificirano digitalno potrdilo, posredovati pa jim boste morali tudi svoj EMŠO. Nato boste prek VEM obrazca prejeli akt o ustanovitvi, nakar boste morali vplačati osnovni kapital v višini najmanj 7500 evrov, kar je potrebno storiti še pred vpisom ustanovitve d.o.o. v sodni register.

Del osnovnega kapitala je mogoče vplačati tudi kasneje, vendar je v tem primeru registracija d.o.o. mogoča le pri notarju. Vseeno pa je pred vpisom ustanovitve d.o.o. v sodni register potrebno plačati vsaj četrtino osnovnega vložka v višini najmanj 7500 evrov.

Preoblikovanje s.p. v d.o.o.:

Na voljo sta dve možnosti. Prva je prenos s.p. na novoustanovoljeno kapitalsko družbo, druga pa prenos s.p. na že obstoječo prevzemno kapitalsko družbo. Postopek preoblikovanja je precej zapleten in traja dva do tri mesece, za preoblikovanje pa je potrebno odšteti od okoli 1500 pa do več kot 10 tisoč evrov, zato se splača razmisliti tudi o možnosti ustanovitve nove d.o.o.

Komanditna družba:

Spada med osebne družbe, kjer je vsaj eden od družbenikov (komplementar) odgovoren za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem, medtem ko vsaj eden od družbenikov (komanditist) za obveznosti družbe ne odgovarja. Ustanoviti jo je mogoče pri notarju, pred tem pa se je potrebno dogovoriti kdo bo opravljal katero izmed omenjenih funkcij.

Poleg omenjenih oblik podjetij obstajajo tudi druge možnosti. Med drugim za opravljanje opravljanje občasnih del kot so npr. varstvo otrok, kjer prihodki ne presegajo minimalne slovenske letne plače v minulem letu, zadostuje le vpis v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, na upravni enoti.

Vir: Finance

Oznake: , ,