Kako v podjetju spodbuditi inoviranje?

Inovacije so gonilo razvoja podjetij, zato jim je potrebno posvetiti dovolj pozornosti in zgraditi sistem, ki bo podpiral inoviranje, sicer se lahko hitro zgodi, da ne bodo uspešne.
Kako v podjetju spodbuditi inoviranje?

Sistem, ki podpira inoviranje, lahko pripomore k spodbujanju ustvarjalnosti in nenehnih izboljšav (slika: sxc.hu).

Glede na izkušnje kar 70% inovacij propade. Po letih raziskav so se strokovnjaki dokopali do desetih najpomembnejših razlogov za ta pojav, na katere bi morala biti pozorna podjetja.

1. Kultura v podjetju, ki ne podpira inovacij. Kultura je osnova za razvoj idej, zato mora podpirati inovativnost in tveganje, če želi podjetje razvijati inovacije. Tudi strah pred porazom zavira inovativnost, zato ga je potrebno v čim večji meri odstraniti.

2. Premajhna vpletenost managerjev. Za uspeh nove poslovne ideje ji mora manager nameniti dovolj sredstev in časa, da se lahko razvije v uspešen projekt.

3. Proces inoviranja ni dovolj jasen. Ko se v podjetju pojavi inovacija, gre skozi mnogo faz (od usposabljanj do sestankov), ki upočasnijo njen razvoj. Ker so danes ljudje že tako preobremenjeni, takšen pikolovski pristop navadno ni uspešen, zato se je potrebno posvetiti predvsem ključnim stvarem, ki inovacijo preko organiziranih procesov pripeljejo do rezultata.

4. Procesu inoviranja se ne nameni dovolj sredstev. Vodilni se morajo zavedati, da je v inovativnost potrebno vložiti dosti časa, energije in denarja. Ljudem je potrebno dati dovolj časa in svobode za izoblikovanje idej, spodbujati je treba sodelovanje in inovativnost ter temu nameniti dovolj sredstev. Zaposlene je k inoviranju mogoče spodbuditi npr. s tem, da podjetje v pregled učinkovitosti dela posameznega delavca uvede tudi pregled inovativnosti.

5. Projekti niso skladni s strategijo podjetja. Včasih ljudje prihajajo na dan z neizvedljivimi idejami, zato je potrebno tudi kreativnosti postaviti meje, ki pa naj bodo usklajene s strategijo podjetja.

6. Premalo pozornosti se posveča potrebam okolice. Podjetja lahko poiščejo ideje na različnih koncih. Da bi prišli do najboljših, je potrebno preiskati vsa področja poslovanja od strank, dobaviteljev in konkurentov do sprememb v ekonomskih trendih, pravnem sistemu in politiki. Podjetje lahko zaposlene recimo spodbudi k opazovanju trendov in sprememb v okolju in tako poveča možnost novih idej.

7. Premajhna raznolikost. Do najboljših idej navadno prihaja v raznolikih timih, ki jih sestavljajo delavci različnih starosti, spolov, ras, sposobnosti in izkušenj, ki ponujajo različne poglede na problem ali priložnost, zato naj podjetje spodbuja raznolikost.

8. Ne obstajajo merila ustreznosti idej. Da bi preprečili prevelik naval neprimernih idej, naj podjetje vnaprej postavi merila, po katerih bo ideje mogoče razvrščati in ocenjevati ter dati prednost najboljšim.

9. Pomanjkanje usposabljanja inovacijskih timov. Inovacijski timi niso enaki ostalim skupinam, saj proces inoviranja zahteva posebne sposobnosti in načine razmišljanja, ki jih je mogoče spodbuditi s primernimi usposabljanji in mentorstvom.

10. Sistem upravljanja idej. Da ne pride do zmešnjave idej, je potrebno uvesti učinkovit sistem sprejemanja, ocenjevanja in spodbujanja idej. Proces inoviranja dokumentirajte in poskrbite, da vsak zaposleni razume svoje mesto v njem.

 

Kako torej izboljšati proces inoviranja v svojem podjetju? Ena izmed možnosti je uporaba sistema Innovation DNA, ki gradi na načelih, pomembnih za uspeh inovacij. Inovacijski DNK sestavljajo naslednji elementi:

  • Izziv: Inovacija predstavlja neko novost, vzrok za njeno uvedbo pa je mogoče najti v upanju ali strahu pred prihodnostjo, ki predstavlja izziv. Vsako podjetje lahko opredeli izzive v svoji prihodnosti in na podlagi teh razvija potrebne inovacije.
  • Osredotočanje na stranke: Inovacije se morajo osredotočili predvsem na ustvarjanje dodane vrednosti za stranke. Razumevanje njihovih potreb je dobra vzpodbuda za inoviranje. Uvedete lahko npr. mesto na svoji spletni strani, kjer bodo stranke lahko izrazile mnenje o vaših proizvodih ali storitvah.
  • Kreativnost: Inovacija se začne z idejo. Ideje lahko spodbudite tudi sami, denimo s postavljanjem vprašanj, ki bodo spodbudila razmišljanje.
  • Komunikacija: Sistem, ki podpira odprto komuniciranje v podjetju, spodbuja inoviranje.
  • Sodelovanje: Preveč toga pravila v podjetju zavirajo proces inoviranja, zato je potrebno spodbujati sodelovanje med zaposlenimi.
  • Zaključek: Za uspešen zaključek inovacijskega projekta je potrebno dobro odločanje, delegiranje, načrtovanje in nadzor. Pomemben del pa je tudi proslavitev zaključka projekta.
  • Preudarnost: Za uspešno izvedbo projekta je potrebno oceniti in dokumentirati njegove rezultate, koristi in stroške. Tu se lahko učimo tudi na uspehih in napakah iz preteklosti.
  • Kultura: Prilagodljivo okolje, ki spodbuja ideje, spoštovanje, zabavo in dopušča tveganje je ključno za inoviranje. Kultura podjetja je odraz vodstva, zaposlenih in vrednot. Vrednote, ki spodbujajo inovativnost pa so svoboda, intuicija, sinergije idr.
  • Okolje: Na inovativnost v podjetju poleg samega dogajanja v podjetju, kupcev, dobaviteljev in dogajanja v ekonomiji, vpliva tudi širše politično okolje in dogajanje v svetu.

Če torej želite izboljšati inovativnost v svojem podjetju, poskusite z uvedbo predstavljenih idej, ki so jih razvili strokovnjaki.

 

Vir: Wycoff, Joyce. The Big Ten Innovation Killers and How to Keep Your Innovation System Alive and Well. Innovationnetwork.biz, 2004

Oznake: