Kakšna je razlika med koncernom in holdingom?

V pogovornem jeziku izraza koncern in holding neredko zamešamo. Pri obeh gre za vrsto med seboj povezanih gospodarskih družb in izvrševanje vpliva obvladujoče družbe na odvisne gospodarske družbe. Več informacij o obeh pojmih in razlikah med njima predstavljamo v prispevku.
koncern ali holding

Kakšna je razlika med koncernom in holdingom? (Vir slike: Pixabay.com)

Koncern

Koncern je povezava pravno samostojnih gospodarskih družb, ki imajo samostojno pravno identiteto in so medsebojno povezane z namenom, da uresničujejo skupen cilj. Povezava med družbami lahko nastane na podlagi lastniških deležev ene družbe v drugi ali pa na podlagi konkretnih okoliščin. Glavne značilnosti koncernskih družb so, da gre za več samostojnih družb, ki zasledujejo skupne gospodarske cilje, zato so podrejene skupnemu upravljanju obvladujoče družbe, ki ima v drugih družbah bistven lastniški delež ali pa jih obvladuje na podlagi pogodbe. Gre torej za obvladovanje ene družbe, ki ima nad drugimi družbami v koncernu obvladujoč vpliv.

Obvladujoča družba lahko izvršuje vpliv na različne načine. V sklopu notranjega obvladovanja lahko obvladujoča družba v organe odvisne družbe namesti svoje člane, v sklopu zunanjega obvladovanja pa odvisnost okrepi s pogoji poslovanja, ki jih skleneta družbi. Če obvladujoča družba sprejema vse odločitve odvisne družbe, gre za aktivno obvladovanje; če pa k odločitvam odvisne družbe le poda svoje soglasje, gre za pasivno obvladovanje. Za neposredno obvladovanje gre, če daje glavna družba obvezna navodila odvisni družbi, pri posrednem obvladovanju pa na odločitve vpliva le prek skupščine.

Poseben primer je t. i. negativno obvladovanje, pri katerem ima obvladujoča družba 25 % + 1 delnico odvisne družbe, kar ji omogoča, da prepreči vse pomembnejše odločitve v družbi. Gre za t. i. blokiranje sprejemanja odločitev, zato tudi naziv negativno obvladovanje.

Prva oblika koncerna je t. i. kapitalski koncern, ki mu rečemo tudi dejanski koncern. Obvladujoča družba ima lastniški delež v odvisni družbi, ki zaradi tega ne more svobodno oblikovati svoje volje. Večinski delež mora znašati najmanj 50 % + 1 delnico, kar obvladujoči družbi omogoča večinsko glasovalno pravico. Kljub lastniškemu deležu družbi ne predstavljata ene pravne osebnosti, ampak sta ločeni pravni entiteti. Družbi, ki obvladuje, pravimo družba z večinskim deležem, obvladovani družbi pa družba v večinski lasti. Kljub večinskemu deležu vodstvo družbe s svojim vodenjem na podlagi večinskega deleža ne sme povzročiti škode odvisni družbi, sicer jo mora nadomestiti. Če obvladujoča družba ne nadomesti škode, lahko preostali delničarji uveljavljajo odškodnino, zastopniki družbe pa so lahko celo osebno odgovorni za povzročeno škodo.

Pogodbeni koncern je oblika koncerna, ki nastane na podlagi pogodbe o obvladovanju, ki glavni družbi omogoča posredno ali neposredno obvladovanje odvisne družbe. Pogodba o obvladovanju je obvezna za nastanek pogodbenega koncerna. Učinek pogodbe o obvladovanju je v tem, da se uprava odvisne družbe podredi upravi glavne družbe. Uprava obvladujoče družbe lahko daje navodila ali pa sama sprejema poslovne odločitve odvisne družbe, kadar odvisna družba navodil ne spoštuje. Če v času trajanja pogodbe nastane škoda odvisni družbi, jo je obvladujoča družba dolžna povrniti. Do povračila so upravičeni tudi zunanji delničarji, ki imajo pravico do nadomestila za izgubljene glasovalne pravice. Takšno izplačilo se izplača kot letna dividenda, poleg tega pa so zunanji delničarji upravičeni tudi do odpravnine.

Koncern z razmerjem enakosti je koncern, v katerem so si vključene družbe enakopravne, ob tem pa imajo tudi enotno vodstvo. Takšnim družbam rečemo tudi vzajemno kapitalsko povezane družbe, saj imajo v lasti vsaj 25 % delnic druga druge. Tako je zagotovljeno, da nobena družba kapitalsko ne obvladuje druge družbe v koncernu.

Vključene družbe so oblika koncerna, v okviru katere ima obvladujoča družba v lasti vsaj 95 % delnic odvisne družbe. Ko družba, ki kupuje delnice, doseže prag 95 % delnic, postane glavna družba, odvisna družba pa vključena družba. V tem trenutku glavni družbi pripade še ostalih 5 % vseh delnic, izpadlim delničarjem pa se zagotovi odpravnina. Odpravnina je ponavadi izplačana v obliki delnic nove glavne družbe. Pri odnosu med vključeno in glavno družbo ne velja pravilo, da lahko odvisna družba nasprotuje odločitvam glavne družbe, če so zanjo škodljive. Vključena družba mora namreč spoštovati navodila glavne družbe, četudi so škodljiva za njeno poslovanje.

Holding

Holding je družba, ki ima v lasti večino deležev pravno samostojnih družb in opravlja dejavnost ustanavljanja, financiranja in upravljanja teh družb. Bistvena razlika med holdingom in koncernom je v tem, da holding nima enotnega vodstva. Glavna dejavnost holdinga je ustanavljanje novih družb, financiranje že obstoječih družb in upravljanje drugih družb, v katerih ima večinsko udeležbo. Bistvena razlika je tudi v tem, da morajo biti pogodbe med družbami v okviru holdinga sklenjene v notarski obliki in vpisane v sodni register.

Vir: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) s komentarjem

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

Startup pravnik

Startup pravnik

Startup pravnik pogosto naleti na primere mladih podjetnikov ali ekip, ki imajo razvito idejo ali produkt in so pred kratkim vstopili na trg z odličnim produktom, zagreto ekipo in rastočo prodajo. Kaj pa, če na podjetje pogledamo s formalnopravnega vidika: je res vse tako, kot mora biti? Preberite več >>

Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. Preberite več >>


Register dejanskih lastnikov: FURS že izvaja strog nadzor

Register dejanskih lastnikov: FURS že izvaja strog nadzor

Vpis v Register dejanskih lastnikov je obvezen že od 19.1.2018, v zadnjem času pa je FURS pospešeno pričel z izvajanjem nadzora nad izvajanjem zakonskih določb in izdajanjem plačilnih nalogov pravnim osebam, ki svoje obveznosti niso izpolnile. Preberite več >>

Bliža se rok za oddajo podatkov za četrtletno poročanje

Bliža se rok za oddajo podatkov za četrtletno poročanje

Ponovno bo treba predložiti podatke za četrtletno poročanje o poslovanju poslovnih subjektov. Zavezanci boste morali podatke predložiti do 31. oktobra 2019. Preberite več >>

FURS začel s sankcijami zaradi neizvedbe vpisa v register dejanskih lastnikov

FURS začel s sankcijami zaradi neizvedbe vpisa v register dejanskih lastnikov

Obstoječi poslovni subjekti so morali do 19. 1. 2018 izvesti vpis v register dejanskih lastnikov. Tistim, ki tega niso storili, je FURS začel pošiljati plačilne naloge. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Ali je treba imeti poravnane vse davčne obveznosti, da lahko zapremo s.p.?

Odgovor strokovnjaka: Ali je treba imeti poravnane vse davčne obveznosti, da lahko zapremo s.p.?

Samostojni podjetniki na SPOT točkah ob postopku zapiranja s.p. referentom pogosto zastavljajo vprašanje, ali morajo vse obveznosti imeti poravnane že ob samem postopku zapiranja s.p. Preberite več >>

Projektno poročanje – zadnji korak do sredstev

Projektno poročanje – zadnji korak do sredstev

Mikro in mala podjetja, ki prejmejo sredstva na javnem razpisu, se prevečkrat prepozno zavejo, kako obsežen in dolgotrajen je postopek projektnega poročanja. Zaradi napačnih poročil zato mnogi ne uspejo počrpati vseh sredstev, ki so jim bila dodeljena. Preberite več >>

5 nevarnosti, ki pretijo spletnim trgovcem

5 nevarnosti, ki pretijo spletnim trgovcem

Nakupovanje prek spleta je čedalje bolj v porastu. Prav zato je poslovanje podjetij (tudi) prek spletne trgovine zelo smiselno. Je pa treba najprej dobro poznati to področje in poskrbeti za varnost trgovca in tudi strank. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja zavod MP
Projekt Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja zavod MP
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

HardwareSTART – mednarodna konferenca – 2019

20.11.2019 od 9:00 do 20:00
HardwareSTART – mednarodna konferenca – 2019

Slovenska hardware scena - povežimo se! V povezavi s slovenskimi startup podjetji se pogovarjamo predvsem o storitvenih, razvijalskih in podjetjih, ki se ukvarjajo s spletno trgovino. Imamo pa tudi veliko uspešnih primerov startup podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem strojne opreme: Visionect, Sleepy bottle, Equa... takšnih podjetij si želimo še več. Zato smo pripravili aktivnosti v okviru programa HardwareSTART kateri glavni namen je povečati število ter rast startup podjetij, ki delujejo na področju razvoja strojne opreme.
Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

22.11.2019 od 13:00 do 17:30
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.


Preberite več >>

Vse za podjetje