Kredit za obratna sredstva pri banki ali faktor družbi?

Podjetja lahko financirajo terjatve z različnimi instrumenti, ki so na voljo. Kredit za obratna sredstva lahko vzamejo pri specializirani faktor družbi ali pa pri banki. Pri tem organizacije z več kapitala lahko pridobijo bančno posojilo kot sredstvo za poplačilo obveznosti iz naslova zapadlih ali ne zapadlih terjatev.
kredit-za-obratna-sredstva

Kredit za obratna sredstva pri banki ali faktor družbi?

Na voljo pa so tudi manj tradicionalni, a zato nič manj učinkoviti viri financiranja obveznosti, pri čemer podjetje lahko najame storitve faktor družbe. Ta finančna rešitev pomaga podjetjem pri stabilizaciji denarnega toka in pri povečevanju likvidnosti. Odkup terjatev poteka tako, da podjetje proda izdane račune faktorju, ki jih nato plača v zelo kratkem roku, obveznosti pa izterja od kupca podjetja. Tako banke kot faktoring storitve pa nudijo določene prednosti in slabosti.

Kredit za obratna sredstva pri faktor družbi

Faktoring storitve nudijo določene prednosti, ki so pomembne pri poslovanju podjetij. Tako organizaciji ni potrebno čakati na poplačilo dolgov iz strani kupca, saj dobijo gotovino na račun mnogo prej, kot je datum zapadlosti računa. Factoring predstavlja neomejen potencial pri financiranju terjatev, saj faktor nudi fleksibilnost in tudi druge storitve. Med prednostmi pa so tudi:

 • Hitra odobritev posojila v treh do petih dneh
 • Takojšnje poplačilo dolgov v 48 urah na račun podjetja
 • Odobritev na podlagi kreditne sposobnosti kupca
 • Za faktoring lahko kandidirajo tudi manjša in startup podjetja, ki se ne morejo potegovati za posojilo pri banki

Kredit za obratna sredstva pri banki

Podjetje lahko zaprosi za dolžniško posojilo tudi pri banki. Pri tem banka določi nekatere pogoje, kot je izplačilo glavnice in višino obresti. V večini primerov je za podjetja posojilo pri banki dražje kot pa odkup obveznosti pri faktor družbi. Prav tako celoten potencial financiranja prevzamejo banke. Med druge značilnosti pa spadajo:

 • Odobritev bančnega posojila lahko traja mesece
 • Odobritev se izvede na podlagi poslovne in kreditne sposobnosti podjetja/posojilojemalca
 • Manjša in startup podjetja s težavo pridobijo bančno posojilo za obratni kapital

Prilagodljive in razširjene faktoring finančne rešitve

Specializirane faktor družbe nudijo večjo fleksibilnost kot bančne institucije. Banke namreč posojajo znesek denarja, ki ga mora podjetje vrniti v določenem roku in skupaj z visokimi obrestmi, kar ustvarja bilančni dolg. Factoring odkup terjatev pa zaračuna le določen procent za opravljeno poplačilo dolga pri posameznem izdanem računu. Podjetje lahko tudi izbere, katere račune bo fakturiralo in kako pogosto. Poleg tega pa faktor družbe nudijo tudi druge storitve, ki so zajete v posamezen kredit za obratna sredstva, vključno z:

 • Zavarovanje posojila
 • Brez dolga v bilanci stanja
 • Analize kreditne sposobnosti kupcev z zbiranjem podatkov
 • Financiranje v istem dnevu od odkupa oziroma prodaje obveznosti
Oznake:
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje