Pri Go:Global Slovenia so nadgradili 3 vsebinske sklope

Pri slovenskem podjetju Go:Global Slovenia so nadgradili kar tri vsebinske sklope: podjetniški management program, platformo za globalno trženje proizvodov in individualni mentorski program. Pripravljene pa imajo že nove programe o katerih si lahko več preberete v nadaljevanju.
Pri Go:Global Slovenia so nadgradili 3 vsebinske sklope

Go:Global Slovenia

Go:Global Slovenia je celovit nacionalni program za podporo zagonskih podjetij pri njihovem prodoru na svetovni trg.

V preteklih letih so se na svetovnem trgu pojavili t. i. podjetniški pospeševalniki, ki podjetniškim ekipam omogočajo dostop do globalnih trgov, in tudi do dodatnega kapitala. Tako so podjetniški pospeševalniki postali pomembno orodje slovenskih zagonskih podjetij za širjenje na tuje trge. Sprejem v globalni pospeševalnik ni enostaven, saj navadno najboljši pospeševalniki sprejmejo le nekaj odstotkov prijavljenih, od več kot tisoč prijav izberejo nekaj deset podjetij. Zato je potrebna skrbna priprava podjetnikov na prijavo v tovrstne pospeševalnike, kar je tudi del programa Go:Global. »Program smo pričeli izvajati v letu 2012. Na podlagi dosedanjih izkušenj, mnenj podjetnikov, nasvetov mentorjev ter trendov v podjetništvu, smo program vsebinsko nadgradili. Tako program Go:Global Slovenia sedaj zajema sedem vsebinskih sklopov, ki se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo. Ključno je, da podjetje, ki ima globalne ambicije, dobi vso podporo in znanje na enem mestu« je povedala Vera Nunič, vodja programa Go:Global Slovenia iz Tehnološkega parka Ljubljana.

Nadgrajeni vsebinski sklopi Go:Global Slovenia

1. Podjetniški management program za profesionalno organizacijo zagonskega podjetja, kjer podjetnik skozi skrbno pripravljen kurikulum in sproti dodeljene aktivnosti vzpostavi organizacijo, proizvod in procese v svojem podjetju. Mentorski program zajema sistematična izobraževalna srečanja in praktično delo na posameznih poslovnih funkcijah pod skrbnim mentorstvom najbolj izkušenih podjetniških strokovnjakov.)

2. Individualni mentorski program ter mreženje med podjetniki in mentorji s ciljem, da se spoznajo in dogovorijo za poglobljeno mentorsko sodelovanje. V mentorski program Go:Global Slovenia je vključenih več kot 150 izbranih domačih (in nekaterih tujih) mentorjev. V okviru t. i. mentoriranja ena na ena (1 : 1) mentorji pomagajo udeležencem programa pri reševanju specifičnih težav.)

3. Pomemben del programa Go:Global je platforma za vstop na tuje trge, specializirana za zagonska podjetja. Obsega na enem mestu zbrane praktične informacije o svetovnih podjetniških vozliščih in infrastrukturno mrežo, ki podjetnikom omogoča takojšen začetek poslovanja v tujini.

Go:Global Slovenia pa ima že pripravljene nove programe:

1. Program usposabljanja podjetnikov v zagonskih podjetjih s sodobnimi metodologijami podjetništva (vitek in agilen razvoj proizvodov). Največja napaka podjetnikov je razvoj intelektualne lastnine – rešitev, ki jih nihče ni pripravljen plačati. Gre za sklop generacije poslovnega modela (»Business model generation«) in vitkih zagonskih metodologij (»The lean Startup«), ki so namenjene najboljšim podjetjem z ambicijami hitre globalne rasti na dinamičnih trgih.

2. Program usposabljanja podjetnikov za pridobitev investicije. Program Go:Global »Investment Readiness« sestavljajo štirje moduli, v katerih podjetnik pridobi poglobljeno in celostno znanje o investicijah tveganega kapitala in drugih potencialnih virih denarja, ki jih lahko pridobi na trgu.

3. Program vključevanja slovenskih zagonskih podjetij v tuje podjetniške pospeševalnike. V preteklih letih so se na svetovnem trgu pojavili t. i. podjetniški pospeševalniki, ki podjetniškim ekipam omogočajo dostop do globalnih trgov, in tudi do dodatnega kapitala. Posebnost programa za prijavo v pospeševalnik je, da pomoč in mentorstvo zagotavljajo izključno podjetniki, ki so bili sami že sprejeti v katerega izmed svetovnih pospeševalnikov.

4. Monitoring zagonskih podjetij (predvsem po pridobitvi državnih subvencij). Program monitoringa omogoča skrbno spremljanje razvoja zagonskega podjetja in odstopanj od načrtovanega poslovanja, predvsem z namenom optimalne porabe državnega denarja ali nadzora investicije tveganega kapitala. Ključno pri programu monitoringa je, da ne gre samo za nadzor nad podjetjem, temveč za celostni program, ki vključuje tako mentoriranje, podjetniško svetovanje kot tudi nadzor.

Vir: goglobal.si

Oznake:
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje