Nova pravila pri izbiri imena podjetja

Spremenjeni Zakon o gospodarskih družbah določa nova pravila glede poimenovanja podjetij. Tako bo možno pri izbiri imena podjetja uporabiti tudi tuje jezike in tuje črke ter kratico ".si", v kolikor bo predstavljala domensko končnico. Zakon začne veljati 8. avgusta 2015.
Nova pravila pri izbiri imena podjetja

Spremembe firmskega prava (Vir slike: freeimages.com)

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) spreminja pravila firmskega prava. Dosedanja pravila so namreč za trenutne trende poslovanja, ki stremijo h globalizaciji in nastopanju na tujih trgih, preveč stroga, zato je bila potrebna njihova poenostavitev. Spremembe začnejo veljati 8. avgusta letos.

Preberite tudi članek: Ime podjetja >>

Po novem bo mogoče registrirati družbo:

  • s kratico SI brez dovoljenja Vlade, v kolikor ta predstavlja domensko končnico, npr. MP.si d.o.o.
  • ni več omejitev glede jezika pri dodatnih sestavinah firme (t. i. domišljijska poimenovanja) – to pomeni, da bo možno registrirati npr. STRAWBERRY d.o.o., EGGS d.o.o., LAWYER d.o.o. itd.
  • dodatne sestavine firme (t. i. domišljijska poimenovanja) bodo lahko vsebovale poleg črk slovenske abecede tudi tuje črke X, Y, Q in W, ter tudi druge črke (npr. Ć), če ustrezajo firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme ali ustrezajo registriranim znamkam

Do sedaj je bilo možno registrirati firmo, ki je je bila enaka imenu zavoda ali društva. Po uveljavitvi novega zakona to ne bo več možno, saj bo registrski organ lahko zavrnil predlog za vpis firme v register, če se firma ne bo jasno razlikovala od že registriranih firm ali imen drugih subjektov v Republiki Sloveniji.

Besedila prečiščenih spremenjenih členov Zakona o gospodarskih družbah, ki urejajo pravila v zvezi s poimenovanjem podjetij (spremembe so poudarjene):

  • 15. člen (uporaba besede Slovenija in oznak države in samoupravnih lokalnih skupnosti)

(1) Besedo Slovenija ali njene izpeljanke in kratice ter zastavo in grb Republike Slovenije je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(2) Dovoljenje vlade ali pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti je potrebno tudi zato, da se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost (npr. državni, republiški, občinski).
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena dovoljenje vlade ni potrebno, če firma vsebuje le domeno, ki ima domensko končnico ».si«.

Pomagamo vam registrirati blagovno znamko

  • 17. člen (nedovoljene sestavine)

Firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki:

– nasprotujejo zakonu ali morali,
– vsebujejo znamke ali neregistrirane znake, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, ali
– vsebujejo ali posnemajo uradne znake.

  • 20. člen (jezik firme)

(1) Sestavina firme, ki nakazuje dejavnost, in oznaka družbe morata biti v slovenskem jeziku.
(2) Prevod firme v tuj jezik se lahko uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku.
(3) Dodatne sestavine firme lahko poleg črk slovenske abecede vsebujejo
tudi črke X, Y, W in Q. Ne glede na prejšnji stavek se lahko kot dodatna sestavina firme
uporabljajo besede, ki vključujejo druge črke, če:
– ustrezajo firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme, ali
– ustrezajo registriranim znamkam.

  • 23. člen (varstvo firme)

(1) Registrski organ zavrne predlog za vpis firme v register, ki je v nasprotju z določbami tega poglavja ali ki se ne razlikuje jasno od že registriranih firm in imen drugih subjektov v Republiki Sloveniji.
(2) Družba, ki meni, da se firma druge družbe ne razlikuje jasno od njene prej registrirane firme, znamke ali neregistriranih znakov, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, ima pravico, da s tožbo zahteva opustitev uporabe firme, njen izbris iz registra in odškodnino. Tožbo je mogoče vložiti najpozneje v treh letih po vpisu firme druge družbe ali po vpisu nameravane firme.
(3) Tožbo iz prejšnjega odstavka lahko vloži tudi družba, katere firma je prizadeta, če druga družba nepravilno uporablja svojo firmo.
(4) Določbe tega člena ne posegajo v predpise o varstvu konkurence in druge predpise, ki varujejo firmo.

Vir: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah 

Oznake: , , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

2. HardwareSTART meetup v Katapultu z Anžetom Miklavcem – EQUA

29.01.2020 od 16:45 do 20:00
2. HardwareSTART meetup v Katapultu z Anžetom Miklavcem – EQUA

Anže Miklavec je eden izmed najuspešnejših slovenskih mladih podjetnikov. V prvi fazi smo ga spoznali predvsem prek uspešnih kampanj na Kickstarterju, kjer je skupno zbral že preko 1,2 milijona dolarjev sredstev. Ne samo zbral, ampak tudi porabil za dokončanje prototipov in vzpostavitev serijske proizvodnje produktov kot so Goat Mug, Gina ter vsem dobro poznana (pametna) steklenička za vodo EQUA!
Preberite več >>

SIO: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

30.01.2020 od 15:00 do 19:00
SIO: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja!
Preberite več >>

Vse za podjetje