Nova pravila pri izbiri imena podjetja

Spremenjeni Zakon o gospodarskih družbah določa nova pravila glede poimenovanja podjetij. Tako bo možno pri izbiri imena podjetja uporabiti tudi tuje jezike in tuje črke ter kratico ".si", v kolikor bo predstavljala domensko končnico. Zakon začne veljati 8. avgusta 2015.
Nova pravila pri izbiri imena podjetja

Spremembe firmskega prava (Vir slike: freeimages.com)

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) spreminja pravila firmskega prava. Dosedanja pravila so namreč za trenutne trende poslovanja, ki stremijo h globalizaciji in nastopanju na tujih trgih, preveč stroga, zato je bila potrebna njihova poenostavitev. Spremembe začnejo veljati 8. avgusta letos.

Preberite tudi članek: Ime podjetja >>

Po novem bo mogoče registrirati družbo:

  • s kratico SI brez dovoljenja Vlade, v kolikor ta predstavlja domensko končnico, npr. MP.si d.o.o.
  • ni več omejitev glede jezika pri dodatnih sestavinah firme (t. i. domišljijska poimenovanja) – to pomeni, da bo možno registrirati npr. STRAWBERRY d.o.o., EGGS d.o.o., LAWYER d.o.o. itd.
  • dodatne sestavine firme (t. i. domišljijska poimenovanja) bodo lahko vsebovale poleg črk slovenske abecede tudi tuje črke X, Y, Q in W, ter tudi druge črke (npr. Ć), če ustrezajo firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme ali ustrezajo registriranim znamkam

Do sedaj je bilo možno registrirati firmo, ki je je bila enaka imenu zavoda ali društva. Po uveljavitvi novega zakona to ne bo več možno, saj bo registrski organ lahko zavrnil predlog za vpis firme v register, če se firma ne bo jasno razlikovala od že registriranih firm ali imen drugih subjektov v Republiki Sloveniji.

Besedila prečiščenih spremenjenih členov Zakona o gospodarskih družbah, ki urejajo pravila v zvezi s poimenovanjem podjetij (spremembe so poudarjene):

  • 15. člen (uporaba besede Slovenija in oznak države in samoupravnih lokalnih skupnosti)

(1) Besedo Slovenija ali njene izpeljanke in kratice ter zastavo in grb Republike Slovenije je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(2) Dovoljenje vlade ali pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti je potrebno tudi zato, da se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost (npr. državni, republiški, občinski).
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena dovoljenje vlade ni potrebno, če firma vsebuje le domeno, ki ima domensko končnico ».si«.

Pomagamo vam registrirati blagovno znamko

  • 17. člen (nedovoljene sestavine)

Firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki:

– nasprotujejo zakonu ali morali,
– vsebujejo znamke ali neregistrirane znake, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, ali
– vsebujejo ali posnemajo uradne znake.

  • 20. člen (jezik firme)

(1) Sestavina firme, ki nakazuje dejavnost, in oznaka družbe morata biti v slovenskem jeziku.
(2) Prevod firme v tuj jezik se lahko uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku.
(3) Dodatne sestavine firme lahko poleg črk slovenske abecede vsebujejo
tudi črke X, Y, W in Q. Ne glede na prejšnji stavek se lahko kot dodatna sestavina firme
uporabljajo besede, ki vključujejo druge črke, če:
– ustrezajo firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme, ali
– ustrezajo registriranim znamkam.

  • 23. člen (varstvo firme)

(1) Registrski organ zavrne predlog za vpis firme v register, ki je v nasprotju z določbami tega poglavja ali ki se ne razlikuje jasno od že registriranih firm in imen drugih subjektov v Republiki Sloveniji.
(2) Družba, ki meni, da se firma druge družbe ne razlikuje jasno od njene prej registrirane firme, znamke ali neregistriranih znakov, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, ima pravico, da s tožbo zahteva opustitev uporabe firme, njen izbris iz registra in odškodnino. Tožbo je mogoče vložiti najpozneje v treh letih po vpisu firme druge družbe ali po vpisu nameravane firme.
(3) Tožbo iz prejšnjega odstavka lahko vloži tudi družba, katere firma je prizadeta, če druga družba nepravilno uporablja svojo firmo.
(4) Določbe tega člena ne posegajo v predpise o varstvu konkurence in druge predpise, ki varujejo firmo.

Vir: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah 

Oznake: , , ,
Iskanje
Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja zavod MP
Projekt Mentorsko izobraževanje socialnega podjetja zavod MP
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

HardwareSTART – mednarodna konferenca – 2019

20.11.2019 od 9:00 do 20:00
HardwareSTART – mednarodna konferenca – 2019

Slovenska hardware scena - povežimo se! V povezavi s slovenskimi startup podjetji se pogovarjamo predvsem o storitvenih, razvijalskih in podjetjih, ki se ukvarjajo s spletno trgovino. Imamo pa tudi veliko uspešnih primerov startup podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem strojne opreme: Visionect, Sleepy bottle, Equa... takšnih podjetij si želimo še več. Zato smo pripravili aktivnosti v okviru programa HardwareSTART kateri glavni namen je povečati število ter rast startup podjetij, ki delujejo na področju razvoja strojne opreme.
Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

13.12.2019 od 13:00 do 17:30
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.


Preberite več >>

Vse za podjetje