Kakšne omejitve ima postopek izvršbe?

V postopku izvršbe upnik dolžnika ne more oziroma ne sme »obrati do golega«. V zakonu obstajajo nekatere omejitve, ki so namenjene temu, da se dolžnik lahko še vedno preživlja, dokler odplačuje svoje dolgove.
izvršba dolžniku ne sme onemogočiti preživljanja

Predmet izvršbe za poplačilo denarne terjatve je lahko vsaka dolžnikova stvar ali premoženjska oziroma materialna pravica, razen če ni z Zakonom o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ) izvzeta iz izvršbe oziroma če ni izvršba na njej omejena. Zato je dolžnika oziroma njegovo premoženje in njegove prihodke možno obremeniti le do določene meje.

Omejitve izvršbe

Na dolžnikovo plačo, pokojnino, nadomestilo plače, prejemke iz naslova začasne brezposelnosti ipd. je z izvršbo mogoče seči:

– v primeru denarnih terjatev: največ do dveh tretjin dolžnikovih prihodkov, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost;

– v primeru terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal: največ do dveh tretjin dolžnikovih prihodkov, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini dveh tretjin minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost.

Če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa mu mora na tekočem računu ostati tudi znesek v višini prihodka, določenega za osebo, ki jo preživlja.

Če dolžnik, ki je podjetnik ali zasebnik, ne prejema nobenega od zgoraj naštetih prihodkov, mu mora pri izvršbi na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet od skupne vsote mesečnih prilivov ostati najmanj znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. Prav tako mu mora ostati primeren znesek v primeru, da preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora po zakonu preživljati.

Davki in prispevki, ki so izvzeti iz izvršbe

Predmet izvršbe niso terjatve države in samoupravnih lokalnih skupnosti za plačilo davkov in drugih obveznih dajatev ter terjatve javnih zavodov in skladov za plačilo iz naslova obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za zdravstveno zavarovanje.

Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe

Iz izvršbe so izvzeti:

1. prejemki iz naslova zakonite preživnine;

2. prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe;

3. prejemki iz naslova denarne socialne pomoči;

4. prejemki iz naslova starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, otroškega dodatka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka;

5. prejemki iz naslova štipendije;

6. prejemki vojaških obveznikov v času izvrševanja vojaške dolžnosti in državljanov v času opravljanja nadomestne civilne službe;

7. prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih spomenic ter drugih odličij in priznanj;

8. nadomestilo za invalidnost;

9. dodatek za pomoč in postrežbo;

10. dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo po zakonu;

11. denarna sredstva pomoči potrebnim, ki jih zagotavljajo humanitarne organizacije;

12. rejniške oskrbnine;

13. sredstva, pridobljena za odpravo posledic naravnih nesreč ali škode na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine ali fitosanitarnem področju;

14. nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva, pridobljena na podlagi ugodnih posojil ali poslov z jamstvi, ki se štejejo kot oblike državnih pomoči po zakonu, ki ureja pomoč družbam v težavah, razen kadar so sredstva pridobljena v zvezi z opravljanjem dejavnosti;

15. denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike zaposlovanja;

16. denarna sredstva, izplačana s strani Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe v izvršilnem postopku zoper fizično osebo

To so:

1. obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za osebno rabo ter posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni stroj in druge za gospodinjstvo potrebne stvari, kolikor je vse to nujno potrebno dolžniku in članom njegovega gospodinjstva;

2. hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom njegovega gospodinjstva za šest mesecev;

3. delovna in plemenska živina, kmetijski stroji in druge delovne priprave, ki so dolžniku kmetu nujni za kmetijsko dejavnost, ter seme za uporabo na njegovem gospodarstvu in krma za živino za štiri mesece;

4. predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo ali znanstveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno potrebni za opravljanje njegovega dela;

5. gotovina dolžnika, ki ima stalne mesečne prejemke, do mesečnega zneska, ki je po ZIZ izvzet iz izvršbe, v sorazmerju s časom do naslednjih prejemkov;

6. redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in priznanja, poročni prstan, osebna pisma, rokopisi in drugi osebni dolžnikovi spisi ter slike oziroma fotografije družinskih članov;

7. pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s telesnimi hibami na podlagi predpisa, ali si jih je sam nabavil, in so nujni za opravljanje njegovih življenjskih funkcij.

Predmeti iz 1. do 4. točke niso izvzeti iz izvršbe, če se vodi izvršba:

– zaradi poplačila terjatve iz naslova posojila, s katerim je bil predmet kupljen;

– zaradi posojila, danega za razvoj dejavnosti, za katero je bil predmet kupljen;

– izvršba zaradi poplačila terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno pravico na tem predmetu.

Če se stranki ne moreta sporazumeti, kateri predmeti so izvzeti iz izvršbe, ali če se to sicer pokaže za potrebno, odloči o tem sodišče.

Predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe v izvršilnem postopku zoper pravno osebo

Proti pravni osebi sme sodišče dovoliti izvršbo samo na tiste stvari, ki niso potrebne za opravljanje njene dejavnosti oziroma nalog. Izvršbe proti pravni osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost in proti podjetniku, tako ni mogoče dovoliti na stroje, orodje in druge delovne priprave, če so te stvari nujno potrebne za opravljanje dejavnosti. Prav tako ni mogoča izvršba na surovine, polizdelke, namenjene za predelavo in pogonsko gorivo, v kolikor ne presegajo količine, potrebne za enotedensko povprečno proizvodnjo.

Ti predmeti niso izvzeti iz izvršbe, če se vodi izvršba:

– zaradi poplačila terjatve iz naslova posojila, s katerim je bil predmet kupljen;

– zaradi poplačila posojila, danega za razvoj dejavnosti, za katero je bil predmet kupljen;

– zaradi poplačila terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno pravico na tem predmetu.

Kako ravnati, če upnik s sklepom o izvršbi poseže na te prihodke oziroma predmete?

V primeru, da upnik kljub zakonsko določeni omejitvi s sklepom o izvršbi poseže na te prihodke oziroma predmete, je dolžniku na voljo ugovor zoper tak sklep. Tak ugovor je mogoče vložiti, če sodišče dovoli izvršbo na prihodke ali predmete, ki so izvzeti iz izvršbe oziroma na katerih je možnost izvršbe omejena.

Vir: Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ; Uradni list RS št. 51-2303/1998 do 17-574/2013)

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Pravno svetovanje prek e-maila ali video klica

Pravno svetovanje prek e-maila ali video klica

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. V MP sta vam v vsakem trenutku na voljo dva pravnika.

V času karantene bodo vsa svetovanja izvedena bodisi prek e-maila ali video klica.

Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

Startup pravnik

Startup pravnik

Startup pravnik pogosto naleti na primere mladih podjetnikov ali ekip, ki imajo razvito idejo ali produkt in so pred kratkim vstopili na trg z odličnim produktom, zagreto ekipo in rastočo prodajo. Kaj pa, če na podjetje pogledamo s formalnopravnega vidika: je res vse tako, kot mora biti? Preberite več >>


Koronavirus ukrepi: UTD za s.p. potrjen, podjetja bodo prejela odpis ZPIZ prispevkov

Koronavirus ukrepi: UTD za s.p. potrjen, podjetja bodo prejela odpis ZPIZ prispevkov

Samozaposleni (s.p.) bodo prejeli neke vrste UTD - nadomestilo za izpad prihodkov, prav tako bodo pokriti vsi socialni prispevki, vendar le v primeru, da se je ta izpad res zgodil. Podjetja bodo oproščena ZPIZ prispevkov, delovno aktivni bodo zaradi večje ogroženosti prejeli 200 evrov dodatka, na voljo je tudi kritje stroškov za delavce na čakanju. Preberite več >>

BREXIT – kako bo vplival na mojo znamko EU?

BREXIT – kako bo vplival na mojo znamko EU?

Velika Britanija je s 1.2.2020 izstopila iz EU, kar pomeni, da je od tega dne smatrana kot tretja država (nečlanica EU). Po dogovoru trenutno od 1.2. do 31.12.2020 sicer velja prehodno obdobje, kar pomeni, da v tem času evropsko pravo še vedno velja in se uporablja tudi na britanskem ozemlju. Spremembe in prilagoditve na izstop se torej obetajo na večini področij, prav tako tudi na področju industrijske lastnine. Preberite več >>

Do bolniškega lista po novem kar elektronsko!

Do bolniškega lista po novem kar elektronsko!

S februarjem 2020 se uvaja obvezna uporaba elektronskega bolniškega lista (eBOL), ki predstavlja pomembno novost za delodajalce in njihove zaposlene. Od 1.2.2020 zaposlenim namreč več ne bo potrebno dostavljati bolniškega lista v papirni obliki, saj bo vzpostavljena obveznost prevzemanja elektronskih bolniških listov. Preberite več >>

Če stanovanje oddajate prek Airbnb-ja ali Bookinga, ste zavezanec za DDV!

Če stanovanje oddajate prek Airbnb-ja ali Bookinga, ste zavezanec za DDV!

Če stanovanje oddajate prek Airbnb-ja, Bookinga ali druge tuje platforme, se morate identificirati za namene DDV. FURS bo v začetku leta 2020 izvajal poostrene nadzore na tem področju in kaznoval tiste, ki tega do takrat ne bodo uredili. Preberite več >>

Register dejanskih lastnikov: FURS že izvaja strog nadzor

Register dejanskih lastnikov: FURS že izvaja strog nadzor

Vpis v Register dejanskih lastnikov je obvezen že od 19.1.2018, v zadnjem času pa je FURS pospešeno pričel z izvajanjem nadzora nad izvajanjem zakonskih določb in izdajanjem plačilnih nalogov pravnim osebam, ki svoje obveznosti niso izpolnile. Preberite več >>

Bliža se rok za oddajo podatkov za četrtletno poročanje

Bliža se rok za oddajo podatkov za četrtletno poročanje

Ponovno bo treba predložiti podatke za četrtletno poročanje o poslovanju poslovnih subjektov. Zavezanci boste morali podatke predložiti do 31. oktobra 2019. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

08.05.2020 od 14:30 do 19:30
!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

KONFERENCO ZARADI RAZMER VEZANIH NA KORONAVIRUS PRESTAVLJAMO!!! Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje