Mladi podjetnik leta 2023 je Seudin Softić iz Autotech!

Podaljšanje roka za predložitev letnih poročil

S sprejemom Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (Uradni list RS, št. 29/2022, dne 4. 3. 2022) se podaljšuje rok za predložitev letnih poročil AJPES od 31. marca na 30. april 2022 oziroma na naslednji delovni dan, torek 3. maj 2022.
Vir slike: AJPES

Vir slike: AJPES

Tudi samostojni podjetniki normiranci lahko pridobite bonitetno oceno

Če ste samostojni podjetnik normiranec in boste potrebovali bonitetno oceno (za javne razpise, pridobitev ugodnih kreditov ipd.), predložite letno poročilo tudi AJPES do 3. maja 2022. Objavljeno letno poročilo je osnova za pripis bonitetne ocene, ki bo tudi letos na voljo v začetku junija 2022.

 

Več informacij na spletni strani AJPES

 

 

Koledar pomembnejših dogodkov pri poslovanju:

17.3.2022: Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni)

18.3.2022: Rok za poročanje o izplačanih plačah (velja za javni sektor)

30.3.2022: Premoženjske bilance – posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov

31.3.2022: Rok za poročanje o izplačanih plačah (velja za zasebni sektor)

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Prvo izplačilo pomoči za samozaposlene

Prvo izplačilo pomoči za samozaposlene

Finančna uprava je izplačilo za izjave, prejete do konca septembra, izvedla 10. oktobra 2023. Na podlagi vseh prejetih izjav v septembru, je tako Finančna uprava nakazala zaprošeno pomoč. Nakazila so prejeli upravičenci, samozaposleni zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje. Preberite več >>

Na blagajni ne pozabite na izdani račun

Na blagajni ne pozabite na izdani račun

Novela Zakona o davčnem potrjevanju računov je že v veljavi. Ponovno je uvedena globa za kupce, ki ne bodo vzeli računa. Višina globe je določena na 40 evrov. Preberite več >>

Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Oglejte si lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2023. Po novem se zneski olajšav in lestvice dohodnine ne bodo več objavljale v obliki podzakonskega akta. Preberite več >>

Strategija Digitalna Slovenija 2030 sprejeta

Strategija Digitalna Slovenija 2030 sprejeta

Vlada je 23.3.2023 sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2030, ki jo je pripravilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Strategija je namenjena načrtovanju spodbujanja digitalne preobrazbe Slovenije v razvojnem obdobju do leta 2030. Preberite več >>

Pomoč države zaradi povišanja cen energentov

Pomoč države zaradi povišanja cen energentov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija malim poslovnim odjemalcem omogočata pomoč zaradi visokih povišanj cen energentov za obdobje od junija do vključno avgusta 2022. Preberite več >>

ECB z zvišanjem obrestnih mer nad inflacijo

ECB z zvišanjem obrestnih mer nad inflacijo

Zaradi previsoke inflacije je svet ECB (Evropske Centralne Banke) 21. julija zvišal obrestne mere. To se je zgodilo prvič po 11-ih letih. V prihodnjih mesecih lahko pričakujemo, da se bodo obrestne mere še zvišale. Preberite več >>

Uredba o določitvi cen električne energije

Uredba o določitvi cen električne energije

Vlada je izdala uredbo o določitvi cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce. Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije. Preberite več >>

Oddajanje nepremičnin v turistični namen

Oddajanje nepremičnin v turistični namen

Kot posameznik lahko oddajate in oglašujete oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če imate to dejavnost ustrezno registrirano. Bodite pozorni na veljavno zakonodajo. Preberite več >>

Dohodninska reforma prinaša nižjo obdavčitev kapitala

Dohodninska reforma prinaša nižjo obdavčitev kapitala

Nov zakon o dohodnini nudi možnost izbire med tem, ali bo posameznik, ki bo služil iz kapitala, obdavčen po progresivni pokojninski lestvici ali po dokončni, 25-odstotni stopnji davka na dividende ali kapitalske dobičke. Preberite več >>

Odmera letnega dopusta, rok: 31. marec

Odmera letnega dopusta, rok: 31. marec

Delodajalci morajo delavcem izdati obvestilo o odmeri letnega dopusta do zakonsko določenega 31. marca. Če delavec nima obvestila o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, to ne pomeni, da mu pripada enako število dni letnega dopusta kot prejšnje leto. Preberite več >>

Oznake:,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje