Računovodja poskrbi za knjiženje poslovnih dogodkov

Brez računovodstva v podjetju ne gre. Vsa podjetja so dolžna spremljati prihodke in odhodke, ki nastajajo tekom poslovanja, jih knjižiti in na koncu leta izdelati poročilo za preteklo leto.
Kako je z računovodstvom? (Vir: Pixabay)

Kako je z računovodstvom? (Vir: Pixabay)

Računovodstvo obsega vse dejavnosti, ki so vezane na plačevanje računov, njihovo evidentiranje in izdelavo poročil po posameznih obdobjih. Zanj je pristojen računovodja, ki je ustrezno usposobljen za to delo. Ko podjetnik začne s samostojno dejavnostjo, mora premisliti, na kakšen način se bo lotil tega. V večjih podjetjih se nahaja oddelek, namenjen vodenju računov. Tam je lahko zaposlenih tudi več oseb. Pri manjših podjetjih pa je dostikrat obseg poslovanja tako majhen, da se ne splača zaposliti ene osebe, ki bi se ukvarjala izključno s tem.

Tako se v največ primerih podjetniki odločijo, da se bodo obrnili na zunanjo pomoč. Povežejo se z izbranim računovodskim servisom in se z izbrano osebo dogovorijo za tak obseg sodelovanja, kot je to v danem primeru potrebno. Tako bo ta oseba hkrati vodila računovodstvo več podjetij, kar bo bolj ugodno tako za podjetje kot zanjo.

Računovodstvo na lastno pest?

Podjetniki si na začetku samostojne poti dostikrat stežka privoščijo, da bi krili stroške še za računovodjo. Vendar pa je ta investicija nujna in zelo pomembna. Vseeno obstajajo redki primeri, ko lahko podjetnik to področje prevzame nase, če prej pridobi vse potrebne informacije in redno spremlja vse morebitne spremembe, ki bi lahko vplivale na drugačen režim dela.

Kdaj torej podjetnik ne potrebuje nujno računovodje? V primeru, če je normiranec. To pomeni, da mora v sklopu poslovanja evidentirati zgolj prihodke, ki nastanejo v nekem obdobju, ne pa tudi odhodkov. Ti so namreč avtomatično proporcionalno določeni glede na prihodke. V tem primeru je z računovodstvom res bolj malo dela in zato je dosti bolj varno, če se tega lotite sami, kot v drugih primerih. Poskrbite za to, da boste torej redno shranjevali vse izstavljene račune. Mesečno morate plačevati prispevke za socialno varnost in akontacijo dohodnine, ki vam je bila določena ob začetku poslovanja oziroma leta. Ob koncu leta vam sicer ne bo treba oddati obsežnega letnega poročila, boste pa morali vseeno oddati davčne evidence, ki jih je precej enostavno izpolniti. Nujno je, da si uredite digitalno potrdilo, vstop v eDavke in spletno banko.

Oznake: