Spodbude 2014

Vsaka, še tako majhna pomoč, je mlademu podjetniku dobrodošla. Država skuša z raznimi zakonodajnimi prijemi zmanjšati davčne obremenitve za nekoliko lažji začetek podjetniške poti. Predstavljamo subvencije, ki so aktualne v letu 2014.
Poslovni model

Poslovni model (Vir slike: sxc.hu)

Delna oprostitev plačila prispevkov ob odprtju podjetja

Od 1. julija 2013 dalje je ob prvem vpisu v poslovni register mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco so samozaposlene osebe oproščene plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 50 % zneska prispevka, v naslednjih 12 mesecih pa so oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za PIZ v višini 30 % zneska prispevka.

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

 Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) lahko od 1. 7. 2013 uveljavljate vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev mladih do 26. leta starosti in mater, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti.

Mladi oziroma matere morajo ostati pri delodajalcu zaposlene najmanj 2 leti neprekinjeno. Le-ti pred tem ne smejo biti zaposleni za nedoločen čas pri drugem delodajalcu.

Vračilo prispevkov delodajalca znaša 50 % prispevkov za prvo leto zaposlitve in 30 % prispevkov za drugo leto zaposlitve.

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za mlade (velja do 31. 12. 2014)

Če za nedoločen čas zaposlite mlade brezposelne v starosti do 30 let, lahko zanje uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za pogodbe o zaposlitvi, ki bodo sklenjene najkasneje do 31. 12. 2014.

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca uveljavljate na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV), ki je bil sprejet julija 2013.

Spodbude za oprostitev vseh prispevkov delodajalca v prvih dveh letih zaposlitve lahko delodajalec uveljavlja pri zaposlitvi brezposelnih, ki so pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi mlajši od 30 let in najmanj 3 mesece neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb.

Nadaljujte z branjem članka spodbude 2014 >>

Oznake: , , , ,