Strokovnjak odgovarja: najpogostejše napake pri spletni trgovini

V tokratni rubriki strokovnjak odgovarja bralca zanima, na kaj mora paziti pri vodenju spletne trgovine in katere so tiste stvari, na katere so tržni inšpektorji še posebej pozorni.
Maloprodajna podjetja in Facebook

Maloprodajna podjetja in Facebook (slika: sxc.hu).

 Vprašanje:
Lastnika spletne trgovine zanima, nad čem tržni inšpektor izvaja najbolj poglobljen nadzor (kadar gre za preverjanje nepravilnosti na področju prodaje preko interneta) ter katere so tiste najbolj pogoste kršitve, ki se pojavljajo pri tovrstni trgovini.

Odgovor:

V kolikor imate spletno trgovino je bistveno, da ste seznanjeni z zakonom, ki opredeljuje vašo dejavnost. Torej, spletna trgovina po Zakonu o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot) sodi med t.i. pogodbe, sklenjene na daljavo.

Nakupi preko spletnih trgovin so vedno bolj pogosti, saj skušajo spletne trgovine zagotoviti konkurenčnost z nižjimi cenami in tudi brezplačnimi dostavami. Pomembno je, da pri tem sledijo tako določbam ZVPot, ki se nanašajo na pogodbe, sklenjene na daljavo, kot tudi določbam, ki urejajo poštene oziroma nepoštene splošne pogodbene pogoje.

Tržni inšpektorat RS na področju prodaje na daljavo preko interneta izvaja nadzor predvsem nad:

  • ustreznim statusom podjetij,
  • podatki, ki jih morajo podjetja zagotavljati potrošnikom v svoji spletni trgovini,
  • spoštovanjem določil ZVPot glede pravice potrošnika do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga,
  • splošnimi pogoji poslovanja, s katerimi naj bi podjetja seznanjala potrošnike o njihovih pravicah in obveznostih, vezanih na samo sklenitev pogodbe.

 

Nepravilnosti v mesecu oktobru in novembru 2010

Tržni inšpektorat RS je na svoji spletni strani zapisal: „Tržni inšpektorji so nadzor nad nepoštenimi pogodbenimi pogoji pri spletnih trgovinah opravljali v oktobru in novembru 2010. Skupaj je bilo opravljenih 36 pregledov, v sklopu katerih je bilo ugotovljenih 19 kršitev. V večini primerov so bili pogodbeni pogoji nepošteni do potrošnikov, ker cena izdelka ni bila dovolj določena oziroma so si ponudniki pridržali pravico, da ceno določijo ali spremenijo ob dobavi, potrošniku pa niso dali možnosti odstopa od pogodbe.”

Poleg pregleda splošnih pogodbenih pogojev pri spletnih trgovinah so tržni inšpektorji opravljali nadzor tudi nad:

  • spoštovanjem določb ZVPot, ki se nanašajo na pogodbe, sklenjene na daljavo,
  • Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi pogodbenimi pogoji (ZVPNPP),
  • Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) in
  • Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

 

V 23 primerih je bilo ugotovljeno, da podjetja, ki se ukvarjajo s spletno trgovino, niso navedla vseh zahtevanih podatkov, v enem primeru je bilo ugotovljeno, da prodajalec dejavnosti trgovine na drobno po pošti ni imel registrirane, v 6 primerih pa so tržni inšpektorji ugotovili nepošteno poslovno prakso. 

 

Vir: Tržni inšpektorat RS, 11.1.2011

Oznake: , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje