ZA transparentnost plač – za pregledne plačne izpiske

V podjetjih so namreč pogosti primeri, da zaposleni zaradi številnih številk, ki so jih polni plačni izpiski, ne vedo, koliko v resnici zaslužijo oziroma koliko za njihovo plačo nameni podjetje (celoten znesek plače, z vsemi prispevki in davki). Posledično je zavedanje, koliko plačujejo za posamezne javne storitve, zelo slabo.
ZA transparentnost plač

SBC – Klub slovenskih podjetnikov je začel akcijo ZA transparentnost plač – s preglednimi plačnimi izpiski.

Cilja akcije

Prvič, da zaposleni s 5 ključnimi podatki na vrhu plačnih izpiskov hitro ugotovijo:

 • koliko so zaslužili v celoti,
 • koliko so plačali davkov in prispevkov,
 • koliko pa so prejeli neto plače.

Drugič, da hitro lahko ugotovijo:

 • koliko so prispevali vsak mesec za bodočo pokojnino,
 • koliko pa za zdravstvo.

Akciji so se že pridružila tri priznana računovodska podjetja, člani SBC: Revidera, Vizija računovodstvo in Simič & partnerji. Ta podjetja bodo za svoje stranke in njihove zaposlene pošiljala plačne izpiske v takšni novi obliki. SBC želi vsa podjetja v državi spodbuditi, da v računovodskih službah v podjetjih ali pri računovodskih servisih zaprosijo za spremembo plačnih izpiskov v nove oblike.

Kajti:

 • prav vsem podjetjem je v interesu, da zaposleni bolje in jasno razumejo plačne izpiske,
 • zaposleni pa imajo pravico, da prejmejo plačne izpiske z izpostavljenimi ključnimi podatki o zaslužku.


V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov smo v programu ZA prodorno Slovenijo zapisali, da si želimo preglednih podatkov na vrhu plačnih izpiskov delojemalcev. Razlogi za to so naslednji:

 1. Da se iz ključnih podatkov na vrhu plačnega izpiska jasno vidi, koliko je podjetje izplačalo za plačo zaposlenega v celoti (z vsemi prispevki in davki, brez povračila za prehrano in prevoz) oziroma kolikšen zaslužek si je zaposleni dejansko zaslužil.
 2. Da zaposlenemu bolj pregledno pokažemo razliko med celotnim zneskom plače in izplačano neto plačo na osebnem računu.
 3. Da posebej izpostavimo dve ključni postavki pri prispevkih:
  • Koliko zaposleni skupaj odšteje za svojo bodočo pokojnino.
  • Koliko zaposleni skupaj odšteje za zdravstvo oziroma potencialno zdravljenje.

SBC je v ta namen oblikoval pregleden plačni izpisek, ki na vrhu na jasen in razumljiv način prikaže 5 ključnih podatkov:

Zaposleni bodo iz omenjenih podatkov lahko vsak mesec videli, kakšna je razlika med njihovim celotnim zaslužkom in neto plačo, ki jim je nakazana na osebni račun. Obenem pa tudi, koliko podjetja vsak mesec po zakonu odštejejo od celotne plače zaposlenih za bodočo pokojnino in zdravljenje.

SBC se je s tremi člani kluba, ki so iz vrst računovodskih servisov: Revidera, Vizija računovodstvo in Simič & partnerji že dogovoril, da bodo za svoje stranke in njihove zaposlene pošiljali plačne izpiske v takšni novi obliki. Zaposleni v podjetjih, ki so stranke omenjenih podjetij, bodo tako prejeli pregledne in jasne plačne izpiske.

SBC obenem vsa podjetja in podjetnike v Sloveniji spodbuja in poziva, da v svojih računovodskih službah ali pri svojih računovodskih servisih zaprosijo za spremembo plačnih izpiskov v nove oblike. Vsem podjetjem in podjetnikom je namreč v interesu, da zaposleni bolje in pregledneje razumejo svoje plačne izpiske.

Tako bomo uporabo novih plačnih izpiskov hitreje razširili po Sloveniji.

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje