MP računovodstvo: Pro Fin d.o.o.

Regija: Štajerska. Računovodski servis Pro Fin d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja z računovodskimi storitvami predvsem za mala podjetja in samostojne podjetnike. Njihove računovodske storitve so izjemno kakovostne in natančne.
MP računovodstvo: Pro Fin d.o.o.

Podjetje Pro Fin je pridružen član skupine MP računovodstvo, subvencionirane storitve za mlade podjetnike, ki temelji na sistemu, ki se imenuje e-računovodstvo.

Kdo so?

Računovodski servis Pro Fin d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja z računovodskimi storitvami predvsem za mala podjetja in samostojne podjetnike. Njihove računovodske storitve so izjemno kakovostne in natančne. Izkušeni in z znanjem podkovani strokovnjaki s področja računovodstva bodo vestno in profesionalno opravljali svoje delo.

Cena storitev je določena s pogodbo in ostane nespremenjena vse do novega dogovora o sodelovanju.

Računovodske storitve, ki jih opravlja Pro Fin d.o.o., niso le knjiženje in delo s papirji, ampak servis veliko pozornost posveča osebnemu stiku in močnemu sodelovanju s partnerji, da bi zagotovil čim bolj kakovostno storitev, ki bo zadovoljila poslovne stranke.

Zakaj Pro Fin d.o.o.?

Ker jih opisujejo naslednje vrednote:

  • Zanesljivost,

  • odzivnost,

  • osebni odnos,

  • posluh do strank in odziv na njihove težave,

  • uporaba napredne tehnologije (e-računovodstvo) –  omogočajo vam koriščenje svoje programske opreme (za izstavljanje faktur, pisanje plačilnih nalogov, obračun službenih poti…,

  • strokovnost z večletnimi izkušnjami – 12 letna tradicija – pred ustanovitvijo d.o.o. so delovali kot s.p.,

  • razpoložljivost tudi izven delovnega časa.

  • V vsakem trenutku nudijo dostop do ažurnih informacij o podjetju preko interneta v vseh krajih sveta.

  • Ker vas želijo razbremeniti skrbi, ki so povezane s pravilnim vodenjem poslovnih knjig in davčno varnostjo poslovanja.

  • Pri svojem delu se Vam skušajo kar najbolj prilagoditi in se čim bolj počutiti kot del Vašega podjetja – možen je dogovor za opravljanje  vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva.

Opis storitve, ki jo ponujajo:

Nudijo vam naslednje storitve:

Vodenje poslovnih knjig: vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega in dvostavnega knjigovodstva, vodenje poslovnih knjig in zaključnih računov za zasebnike in pravne osebe, izdelava medletnih poslovnih rezultatov, strokovne in ažurne storitve (obveščanje o novitetah in morebitnih napakah), možnost prevzema dokumentacije pri strani.

Ustanovitev podjetja, vključno s financiranjem minimalno potrebnega osnovnega kapitala, če vam primanjkuje likvidnih sredstev.

Registracija samostojnih podjetnikov, svetovanje pri priglasitvi samostojnih podjetnikov, priprava dokumentacije za priglasitev, izdelava poslovnih načrtov.

Svetovanje, pomoč in priprava dokumentacije za subvencije, odobritve kreditov, leasingov.

Pridobivanje delovnih dovoljenj, bivalnih viz, prebivališča in ostalih potrebnih dokumentov za tujce.

Upravljanje s terjatvami, unovčevanje, izterjava in izboljšanje finančne likvidnosti,…

Sodelovanja z bankami za vaš račun, vključno z urejanjem posojil, limitov, pridobitvijo poslovnih kartic in ostalih bančnih storitev.

Davčno svetovanje poslovanje: optimiziranje davčne osnove, planiranje davčnega rezultata med letom in v prihodnosti, svetovanje s področja DDV, dohodnine, dohodkov pravnih oseb, svetovanje s področja delovne zakonodaje.

Računovodsko svetovanje : svetovanje o vsebini in obliki poslovodskih listin, svetovanje o izbiri vodenja poslovnih knjig ob začetku poslovanj, organizacija krogotoka poslovne dokumentacije, svetovanje o vodenju evidenc na področju gostinstva in trgovine.

Več informacij:

Pro Fin d.o.o.

www.pro-fin.si

info@pro-fin.si

t: 040 304 023

t: 05/ 99 50 350

fax: 05 99 50 358

Oznake: , , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje