Sprememba višine praga letnega prometa za normirance

Avtor — 03.07.2014

Na nas se je obrnilo kar nekaj bralcev portala, ki so želeli razjasnitev glede dodatnega pogoja v zvezi s preseganjem letnega praga prometa pri normirancih. Od 1.1.2015 se namreč letni prag prometa zvišuje na 100.000 evrov, vendar le pod pogojem. Kateri je ta, preberite v nadaljevanju.

Sprememba višine praga letnega prometa za normirance

Sprememba pri normirancih. (Vir slike: freeimages.com)

S pred kratkim sprejetima spremembama Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb bo davčna obravnava z vidika normirancev ugodnejša. Efektivna davčna stopnja se bo z današnjih 6 odstotkov znižala na 4 odstotke, saj se višina normiranih odhodkov zvišuje s 70 % na 80 %.

Prav tako se zvišuje tudi meja letnega prometa, ki je normiranec ne sme preseči, če želi ostati v sistemu, kjer davčno osnovo ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov. Ta se bo s 1.1.2015 zvišala na 100.000 evrov letnih prihodkov. Spomnimo, da velja načelo obračunane realizacije – prihodek nastane, ko je račun izdan, in ne, ko je plačan.

Sprememba prihodkovnega pogoja za vpis ali obstoj v sistemu normirancev oziroma prag letnega prometa, ki se v letu 2015 uvaja, pa vsebuje dodatni pogoj. 

Zavezanec lahko pri ugotavljanju davčne osnove upošteva normirane odhodke, če:

Več preberite v članku Ugodnejša davčna obravnava normirancev

  1. v davčnem letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50.000 evrov ali
  2. v davčnem letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 100.000 evrov in je bila pri zavezancu obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 5 mesecev.

Točka št. 1 ostaja ista kot je bila do sedaj. Spreminja pa se vsebina zakonske določbe v točki št. 2, ki določa, da mora biti pri zavezancu vsaj ena oseba zavarovana iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja za polne delovni čas neprekinjeno najmanj 5 mesecev.

To pomeni, da normiran popoldanski s.p. ne bo smel preseči letnega praga prometa 50.000 evrov, razen če bo zaposlil nekoga za vsaj 5 mesecev za polni delovni čas. Podobno velja za d.o.o., ki nima zaposlenih.

Navadni s.p. pa bo od leta 2015 lahko dosegel do 100.000 evrov letnih prihodkov, saj sam plačuje polne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in mu ne bo treba nikogar dodatno zaposlovati.

Vir: Normiran.si


Oznake: , , , ,