Spremembe pri normirancih v 2015

Avtor — 12.01.2015
Podjetnike, ki so se odločili za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, so v novem letu pričakale velike spremembe na področju obdavčitve. Spreminja se tako višina normiranih odhodkov kot tudi prag letnih prihodkov.
Spremembe pri normirancih v 2015

Spremembe pri normirancih v 2015 (Vir slike: freeimages.com)

Spremembe Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb, ki so začele veljati 1. 1. 2015, posegajo tudi na področje t.i. normirancev, ki bodo bodo zaradi teh sprememb davčno ugodneje obravnavani. Normiranec je davčni zavezanec, ki se je odločil davčno osnovo ugotavljati preko normiranih odhodkov. V primeru ugotavljanja davčne osnove preko dejanskih odhodkov, podjetnik svojo davčno osnovo “znižuje” z dejanskimi stroški, normirancu pa se določen odstotek stroškov avtomatično prizna.

Normiranec bo od začetka letošnjega leta od svojih prihodkov odštel 80 % v obliki normiranih odhodkov. 20% vseh prihodkov tako predstavlja davčno osnovo, ki je obdavčena z 20 % davčno stopnjo. Ob premetu vseh teh odstotkov pridemo do zaključka, da normiranec v državno blagajno nameni 4% vseh svojih prihodkov.

Višina normiranih odhodkov se je povišala na 80% (prej 70%).

Spremenil se je tudi prag letnega prometa, ki ga lahko doseže normiranec, ne da bi moral začeti ugotavljati davčno osnovo preko dejanskih odhodkov. Normiranec tako lahko na letni ravni ustvari 100.000 evrov prometa, pod pogojem, da je sam pokojninsko in invalidsko zavarovan vsaj pet mesecev za polni delovni čas ali pa ima pri sebi zaposleno osebo vsaj 5 mesecev za polni delovni čas.

V nasprotnem primeru je ta meja pri 50.000 evrih. Torej, če ima normiranec navadni s.p., se šteje, da je polno invalidsko in pokojninsko zavarovan, če pa ima popoldanski s.p. pa mora v primeru, da si obeta več kot 50.000 evrov letnega, zaposliti vsaj eno osebo za polni delovni čas za obdobje vsaj 5 mesecev.

Opozarjamo, da prehod na dejanske odhodke sledi, ko normiranec 2 leti zapored preseže zgoraj opisani prag letnega prometa. 

Letni prag prometa se poveča na 100 tisoč evrov (prej 50 tisoč evrov) pod določenim pogojem.

Zaradi vseh omenjenih davčnih ugodnosti, predvidevamo, da se bo kar nekaj podjetnikov odločilo za prehod z dejanskih odhodkov na normirane. Priglasitev takšne spremembe načina obdavčitve se opravi pri krajevno pristojni enoti DURS najkasneje do 31. marca, ko se izteče rok za oddajo davčnega obračuna za leto 2014. 

Svetujemo, da vsi tisti zavezanci, ki se odločijo za tovrstno spremembo, davčni obračun za leto 2014 predložijo pred tem rokom. Zavezanci bodo namreč od 1.1.2014 zavezani k plačilu akontacije dohodnine na podlagi napovedi prihodkov za leto 2014, ki jo bodo oddali v prilogi davčnega obračuna. V kolikor bo davčni obračun oddan v mesecu marcu, bodo morali zavezanci plačati akontacije za prve tri mesece na podlagi odločbe o odmerjeni akontaciji dohodnine iz dejavnosti.

Poleg zadnjega dne v marcu pa za normiranca obstajajo še drugi pomembni roki. Tako mora do vsakega 10. v mesecu plačati akontacijo dohodnine, do vsakega 15. pa prispevke za socialno varnost (če datuma prideta na vikend ali dela prost dan, se za pravočasno opravljeno plačilo šteje tudi plačilo na prvi delovni dan po vikendu ali prazniku).

Vse o normirancih si lahko preberete v članku S.p. z normiranimi stroški >>

Vir: normiran.si


Oznake: , , , , , ,