Kako do subvencije za samozaposlitev? (ni več na voljo)

Avtor — 20.02.2011
Subvencijo v višini 5.000 evrov, ki jo podeli Zavod za zaposlovanje, lahko pridobijo kandidati, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni kot brezposelni ali iskalci zaposlitve. Kandidati se morajo udeležiti 5 dnevne delavnice za samozaposlitev.
Kako do subvencije za samozaposlitev? (ni več na voljo)

Kako do subvencije za samozaposlitev? (Vir slike: Pixabay.com)

Subvencija za samozaposlitev do nadaljnjega ni na voljo. Prijavite se na naše e-novice in bodite obveščeni o novostih.

Subvencija za samozaposlitev

Na to temo smo že objavili nekaj člankov, med drugim tudi prispevek pod naslovom Subvencija za samozaposlitev, ki je napisan iz prve roke.

Zavod RS za zaposlovanje v okviru aktivnosti spodbujanja podjetništva izvaja dvoje aktivnosti, pomoč pri samozaposlitvi in subvencija za samozaposlitev. Za napotitev v navedeni aktivnosti mora biti oseba prijavljena v evidenco brezposelnih oseb Zavoda RS za zaposlovanje. Vključitev poteka prek njihovega svetovalca zaposlitve, pogoj zanjo pa je ugotovljena smiselnost in zatem pripravljen ter podpisan zaposlitveni načrt.

Pomoč pri samozaposlitvi

V omenjeni program se lahko vključijo osebe, za katere je na dan podpisa zaposlitvenega načrta ugotovljeno, da:

 • v zadnjih 5 letih niso prejele sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev s strani Zavoda za zaposlovanje,
 • v zadnjih 12 mesecih niso bile samozaposlene*,
 • se samozaposlijo v novoustanovljenem poslovnem subjektu za polni delovni čas, torej za 40 ur na teden (oziroma za krajši delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti),
 • prijavijo samozaposlitev s sedežem na območju Slovenije.

V priprave na samozaposlitev se kandidati lahko vključijo, če bodo prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje najmanj 3 mesece neprekinjeno:

 • kot brezposelni ali
 • kot iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena.

Do subvencije niso upravičeni, če se samozaposlijo na področju kmetijstva, gozdarstva, lova, ribištva ali rudarstva.

Ne pozabite na možnost uveljavitve delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene, saj je združljiva s subvencijo za samozaposlitev!

Kakšni so koraki za pridobitev subvencije?

1. Sprva se mora kandidat oglasiti pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo, kjer je prijavljen.

2. Če Zavod presodi, da je vključitev v program smiselna, mora prosilec storiti naslednje:

 • podpiše zaposlitveni načrt za samozaposlovanje, ki velja 6 mesecev,
 • podpiše izjavo pred vključitvijo v program in
 • podpiše pogodbo o vključitvi v delavnico.

3. Opraviti mora delavnico za samozaposlitev, ki jo izvajajo zunaji sodelavci Zavoda. Delavnica traja 5 dni in je razdeljena na:

 • 4-dnevno skupinsko usposabljanje o temah kot so podjetništvo, finance, računovodstvo, zakonodaja … in
 • individualno predstavitev ter presojo ideje, ki se izvedeta zadnji dan.

4. Če je kandidat delavnico uspešno opravil, lahko pridobi subvencijo.

5. Po opravljeni delavnici se lahko poslovni subjekt ustanovi že naslednji dan. V njem se mora kandidat samozaposliti v 40-ih dneh po zaključku delavnice, najkasneje do 13. 12. 2013. Po samozaposlitvi ga Zavod samodejno odjavi iz evidence brezposelnih.

6. Vlogo za subvencijo mora prosilec Zavodu predložiti v 8-ih dneh od datuma ustanovitve poslovnega subjekta oz. samozaposlitve.

7. V roku 30-ih dni se Zavod odloči glede prosilčeve vloge. Če je odobrena, z njim podpišejo pogodbo o dodelitvi subvencije.

8. V 15-ih dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije, je naloga kandidata, da Zavodu predloži zahtevek za izplačilo subvencije v višini 5.000 evrov. Zavod sredstva nakaže na poslovni TRR poslovnega subjekta. POZOR! Vprašajte računovodjo o razmejitvi subvencije! 

Samozaposlitev se mora ohraniti najmanj dve leti. Po izteku tega obdobja mora podjetnik v 30-ih dneh Zavodu predložiti še končno poročilo.

Če podjetnik samozaposlitev prekine pred potekom zahtevanega obdobja samozaposlitve, mora vrniti sorazmerni del subvencije za samozaposlitev ob upoštevanju dolžine samozaposlitve. Nenamenska poraba sredstev in neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti sta opredeljena v pogodbi o dodelitvi subvencije o samozaposlitvi. Neuspešen podjetnik se lahko zopet prijavi v evidenco brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje in je upravičen do denarnega nadomestila, v kolikor je v času samozaposlitve plačeval prispevke za socialno zavarovanje.

Oblike samozaposlitve, ki so upravičene do subvencije

Za pridobitev subvencije za samozaposlitev se mora brezposelna oseba ali oseba, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve, samozaposliti v novoustanovljenem poslovnem subjektu kot:

Preberite tudi: Subvencija za samozaposlitev.

 • samostojni podjetnik s. p. (zavarovalna podlaga 005),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, če ste lastnik ali solastnik v novoustanovljeni gospodarski družbi ali zavodu (zavarovalna podlaga 040+112)
 • oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost – na podlagi odločbe pristojnega organa oz. vpisa v register samostojnih dejavnosti (zavarovalna podlaga 019):
  • umetniške in kulturne dejavnosti ali dejavnosti na področju medijev – v skladu z zakonom se izvede vpis v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan,
  • dejavnosti s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstvena, klinična ali specialistična psihološka dejavnost, zasebna veterinarska dejavnost ali druga zasebna dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom,
  • dejavnosti s področja duhovništva oziroma druge verske službe,
  • dejavnosti odvetništva ali notarska dejavnost v skladu z zakonom,
  • druge dovoljene dejavnosti.

*Kdo ne more pridobiti subvencije za samozaposlitev?

Subvencije ne morejo pridobiti kandidati, ki so v zadnjih 12-ih mesecih že bili:

 • samostojni podjetnik posameznik (s.p.),
 • oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost,
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je družbenik v družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je komplementar v komanditni družbi (k. d.),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je edini ali večinski družbenik v družbi z omejeno odgovornostjo (d. o. o.),
 • direktor oziroma poslovodna oseba, ki je ustanovitelj zavoda,
 • večinski družbenik v gospodarski družbi, z lastniškim deležem 50 % ali več.

VIRI:

 • www.ess.gov.si
 • www.mddsz.gov.si

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Subvencija za samozaposlitev do nadaljnjega ni na voljo. Prijavite se na naše e-novice in bodite obveščeni o novostih.

Oznake: , , , ,