Verlag Dashöfer

Podjetniki in sklepanje pogodb

Avtor — 10.07.2017

Sklepanje pogodb je eno izmed pogostih opravil podjetnika. Priporočljivo je, da se pogodba sklene za vsak posel, ki ga podjetnik pridobi. Tako je posel natančno definiran, podjetnik pa pridobi podlago za uveljavljanje stroškov ter plačilo. Ponujamo vam nekaj nasvetov za sklepanje pogodb.

Preberi več

Kako bomo izpolnjevali davčne obveznosti po 1.1.2017?

12.01.2017 od 8:45 do 13:30 — Ljubljana — Avtor

Vlada je izpolnila obljubo in sprejela t.i. » mini davčno reformo«, ki bo začela veljati s 1.1.2017. Sprememb so deležni vsi osnovni zakoni, ki vplivajo na obdavčitev podjetij in samostojnih podjetnikov, nekateri bolj nekateri manj. Sprejeti zakonodaji so sledili tudi podzakonski akti.

Preberi več

DDV za neračunovodje

02.03.2016 od 9:00 do 13:00 — Ljubljana — Avtor

Zavedati se je treba, da ima vsak sklenjen posel poleg finančnih in pravnih tudi davčne posledice. Čedalje več uspešnih delodajalcev zato spoznava, da morajo biti poleg računovodstva z osnovami DDV seznanjeni tudi drugi zaposleni v organizaciji.

Preberi več

Obračun davka od dohodka pravnih oseb

23.02.2015 od 10:00 do 15:00 — Hotel City, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor — Avtor

Bliža se čas oddaje letnih poročil in davčnih obračunov, zato bi vas v podjetju Verlag Dashöfer radi opozorili na posebnosti, ki jih nikakor ne smete spregledati pri izdelavi Obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014.

Preberi več

DDV za neračunovodje

20.01.2015 od 9:00 do 14:00 — M hotel, Derčeva 4, Ljubljana — Avtor

Zavedati se je treba, da ima vsak sklenjen posel poleg finančnih in pravnih tudi davčne posledice. Čedalje več uspešnih delodajalcev se zato zaveda, da morajo biti poleg računovodstva z osnovami DDV seznanjeni tudi drugi zaposleni v organizaciji.

Preberi več

Ugodnosti in bonitete – je res vse obdavčeno?

11.02.2015 od 10:00 do 13:30 — M hotel, Derčeva 4, Ljubljana — Avtor

Velikokrat govorimo o darilih, a pogosto pozabimo na davčne posledice. Enako velja za raznovrstne ugodnosti in bonitete, ki jih skozi leto nudimo zaposlenim. Na seminarju vas bomo seznanili z davčnimi posledicami raznih ugodnosti z vidika dohodnine, DDV in davka od dohodkov pravnih oseb.

Preberi več

Prvič delam davčni obračun za kmeta

18.02.2015 od 10:00 do 15:00 — M-hotel, Derčeva 4, Ljubljana — Avtor

Leto 2014 je prvo leto, v katerem je glavnina zavezancev, ki so obvezni ugotavljati dejanske dohodke za kmečko gospodinjstvo, pričelo s knjigovodstvom na kmetiji. Konec leta bo zato potrebno oddati prvi davčni obračun z vsemi potrebnimi prilogami.

Preberi več

Kako izplačati dobiček lastnikom podjetja d.o.o.?

16.12.2014 od 10:00 do 15:00 — M hotel, Derčeva 4, Ljubljana — Avtor

Dobiček lastnikov d.o.o., fizičnih oseb, je ob izplačilu vedno obdavčen v višini 25 odstotkov. Razpoložljiva sredstva oblikovanega dobička kapitalske družbe d.o.o. pa je možno izplačati tudi na druge načine, kjer je lahko višina obdavčitve bistveno nižja od navedene stopnje davka.

Preberi več

Praktični koncentrat sprememb DDV

09.12.2014 od 10:00 do 10.12.2014 15:00 — Maribor in Ljubljana — Avtor

Sprejeta je novela ZDDV-1H, že kmalu pa je za pričakovati tudi spremembo PZDDV. Čakajo nas torej nova pravila določanja kraja pri določenih storitvah in točka VEM, popravka obračunanega DDV ter administrativna poenostavitev za tuje prevoznike.

Preberi več

Polletno poročanje in vpliv zakonodaje na obračun plač

24.07.2014 od 11:00 do 15:00 — M-hotel, Derčeva 4, Ljubljana — Avtor

Poleg splošnih novosti, ki so jih prinesle spremembe zakonodaje, se v praksi vsak dan pojavljajo nova vprašanja in dileme na področju plač javnih uslužbencev in njihovega obračunavanja. Seminar je namenjen računovodjem, ravnateljem in vsem, ki te novosti potrebujete pri svojem delu.

Preberi več

Povračila stroškov in z njimi povezane novosti

13.06.2014 od 11:00 do 15:00 — Maribor, Koper, Ljubljana — Avtor

Verlag Dashöfer vabi k udeležbi na seminar, kjer boste pridobili nova znanja na področju obračuna potnih stroškov, saj se je tu spremenila zakonodaja. Predstavljene bodo tudi vse pomembne novosti spremenjene zakonodaje na področju poslovanja z gotovino.

Preberi več

Kako obvladati procese razvoja in stalnih izboljšav

26.03.2014 od 10:00 do 16:30 — Agencija POTI, Stegne 7, Ljubljana — Avtor

Delavnica, ki je pri nas novost, bo udeležencem omogočila spoznati vrsto praktičnih primerov iz bogate prakse predavatelja, ki ima več desetletne izkušnje pri izvajanju, organiziranju in vodenju razvojnih projektov tako doma kot v tujini.

Preberi več

Povračila stroškov in z njimi povezane novosti

13.03.2014 od 10:15 do 13:30 — Poslovna stavba Slovenijales, Ljubljana — Avtor

Na seminarju, ki ga 13. marca 2014 organizira Verlag Dashöfer, boste obnovili ali pridobili nova spoznanja in izkušnje na področju obračuna potnih stroškov, kjer je potrebna še toliko večja previdnost, ker se na tem področju spreminja zakonodaja.

Preberi več

Nove obveznosti pri potnih stroških za s.p.

Avtor — 10.01.2014

S 1. 1. 2014 je stopil v veljavo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu s katerim bo potrebno poročati tudi o izplačilih neobdavčenih povračil stroškov.

Preberi več

Učinkovito orodje vodenja

14.01.2014 od 10:00 do 17:00 — M-hotel, Derčeva 4, Ljubljana — Avtor

Ali ste dovolj usposobljeni za izvajanje letnih pogovorov z vašimi sodelavci?
Izjemnega pomena pri vodenju je, kako zna vodja ravnati s svojimi sodelavci. Ali jih znate pravilno motivirati, usmerjati in spodbujati, da dosegajo zastavljene cilje?

Preberi več

Vodja na plaži

Avtor — 02.07.2013

Že veste, kaj boste brali letos brali na dopustu? Kriminalko, ljubezenski roman, pustolovščino ali strokovno literaturo? Če ste se odločili za slednjo, vam predstavljamo poletno strokovno branje založbe Verlag Dashöfer, ki je primerno prav za vse vodje.

Preberi več

Spremembe ZDR in ZUTD

12.07.2013 od 11:00 do 15:00 — M-hotel, Derčeva 4, Ljubljana — Avtor

Državni zbor je sprejel nov Zakon o delovnih razmerjih RS in spremembe in dopolnitve Zakona o trgu dela RS. Oba zakona na trgu dela prinašata precejšnje spremembe in pomenita spremembo pravnega okvira za urejanje delovnih razmerij.

Preberi več

DDV v turizmu in gostinstvu

09.07.2013 od 11:00 do 15:00 — — Avtor

Skozi predavanja vam bomo s prijetnejšo tematiko skušali razbliniti dvome, ki se vam pojavljajo na področju davka na dodano vrednost. In to ne kar na splošno. Program seminarja je ustvarjen s posluhom za razumevanje DDV-ja v turizmu in gostinstvu in je popestren s slikovitimi primeri iz prakse.

Preberi več

Poreklo blaga in novosti v letu 2013

04.07.2013 od 11:00 do 14:00 — M-hotel, Derčeva 4, Ljubljana — Avtor

V začetku julija ste vabljeni na seminar, namenjen strokovnim delavcem na področjih intrakomunitarnega prometa, uvoza in izvoza in/ali nabave, prodaje, logistike in vsem drugim, za katere je poznavanje področja porekla blaga ključnega pomena pri vsakdanjem delu.

Preberi več

Nove pogodbe zaradi spremenjene zakonodaje?

Avtor — 20.03.2013

Zaradi novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), sprememb zakonodaje na področju javnih naročil in spremenjenega Zakona o dohodnini (ZDoh-2L) RS smo v priročniku “Vzorci aktualnih pogodb” pripravili posodobljene in z aktualnimi spremembami skladne vsebine.

Preberi več


SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje