Blaž Kos: Novodobni način dela

Družba znanja je prinesla povsem nove zakonitosti delovanja organizacij – od potrebe po neprestanem inoviranju, koncentraciji talenta, agilnih metodah vodenja, globalni konkurenčnosti, finančni optimiziranosti, družbeni odgovornosti in še bi lahko naštevali.

Uspešno podjetje danes deluje povsem na drugačen način, kot je pred nekaj leti. Tako, kot je družba znanja prinesla povsem nove zakonitosti delovanja organizacij, se je povsem spremenil tudi način dela večina zaposlenih ter s tem sodobno delovno mesto.

Glede na to, da se hitrost sprememb zaradi zakona singularnosti zgolj še povečuje, se bo v naslednjih letih sodobno delovno mesto še bolj korenito spremenilo; vsaj pri tistih organizacijah, ki bodo želele biti uspešne na dolgi rok. Tri glavne paradigme novega delovnega mesta, ki se dogajajo so virtualizacija, popolna mobilnost in visoka socialna integriranost, vse troje pa omogočajo predvsem sodobne informacijske ter komunikacijske tehnologije.

Danes delovno mesto ne pomeni več službe, kamor prideš za osem ur prelagati obrazce ali sedeti za tekoči trak; ali početi katero koli drugo mehansko delo. Zgolj dobra formalna izobrazba ne zagotavlja napredovanja, še toliko manj, če se po diplomi prenehamo izobraževati. Neproduktivnosti na delovnem mestu si ne mora privoščiti več nobena organizacija, če želi biti konkurenčna.

Tako se pojavi vprašanje, kako je zasnovano sodobno delovno mesto, ki organizaciji prinaša rezultate. Pred tem velja omeniti, da je predpogoj za učinkovito funkcioniranje kakršne koli organizacije, sploh pa sodobne, kompetenten management in ustrezno sposoben ter motiviran kader. Z ljudmi, ki niso na pravem delovnem mestu in ki nimajo ustreznega vodje, je težko karkoli doseči.

Sodobno delovno mesto bo zahtevalo popolno od posameznika, predvsem zaradi dinamike poslovnega okolja – v nekem trenutku delovno mesto bo, v drugem ne. Vsak bo torej moral imeti toliko kompetenc, da bo brez problema v nekaj mesecih našel novo službo. Tako kot je nestabilen poslovni svet, je nestabilno tudi delovno mesto.

Vabljeni tudi k branju drugih člankov Blaža Kosa!

Individualna odgovornost gre z roko v roku z družbeno odgovornostjo in odgovornostjo do podjetja oziroma delodajalca. Sodobno delovno mesto pa zahteva od zaposlenega tudi visoko stopnjo zavesti. Ta se mora odražati vsaj v družbeni odgovornosti.

Vir: Blaž Kos

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

Oznake: , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje