Kje bodo nepovratna sredstva v drugi polovici 2023?

Leto 2023 se je prevesilo v drugo polovico. Težko pričakovane napovedane razpise, predvsem iz Kohezije 2021-2027, lahko podjetja pričakujejo še to jesen. Do konca leta je tako napovedanih kar nekaj razpisov na področju lesno-predelovalne industrije, podjetništva, raziskav in razvoja ter sklada za pravični prehod. Na voljo bodo tako nepovratna sredstva kot ugodni krediti.
Kje bodo nepovratna sredstva v drugi polovici 2023

Lesno-predelovalna industrija

Nepovratna sredstva bodo v jeseni na voljo za področje lesarstva z namenom krepitve konkurenčnosti slovenske lesno-predelovalne industrije. MGTŠ napoveduje dva razpisa, in sicer za razvoj mikro podjetij, razpisanih bo 1,5 milijona EUR nepovratnih sredstev za stroške nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter za spodbujanje krožnega gospodarstva z uporabo lesa, kjer bo razpisanih 11 milijonov EUR v obliki nepovratnih in povratnih sredstev.

Sklad za pravičen prehod

Iz Sklada za pravičen prehod za podporo regijam pri prehodu na podnebno nevtralnost se bodo predvidoma v zadnjem kvartalu leta sprostila sredstva za produktivne naložbe za premogovni regiji Zasavje in SAŠA za MSP in velika podjetja. Cilji razpisa bodo diverzifikacija gospodarstva, novo ustvarjena delovna mesta in dvig produktivnosti/dodane vrednosti. V okviru produktivnih naložb bo ministrstvo razpisalo 68 milijonov EUR. Drugi razpis bo spodbujal razvojno-raziskovalne aktivnosti, katerega namen bo preko financiranja RRI (razvoj, raziskave in inovacije) in demonstracijskih pilotnih projektov prispevati h gospodarskemu prestrukturiranju regij. Za ta namen bo na voljo 14 milijonov EUR.

Energetski ukrepi

V pričakovanju je razpis za spodbujanje novih daljinskih sistemov na OVE (ogrevanje in hlajenje) v višini 32 milijonov EUR, razpis za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE (sončne in vetrne elektrarne) težak 82 milijonov EUR in razpis za postavitev polnilnih mest za alternativna goriva v višini slabih 8 milijonov EUR. Trenutno je odprt razpis za energetsko učinkovitost – DO OVE za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE (kotli na lesno biomaso, toplotne črpalke, sončni sprejemniki za proizvodnjo toplote, izgradnja postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz OVE v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja), kjer je višina subvencije do 45%, investicija pa mora biti višja od 0,5 milijona EUR. Preko EKO sklada so pozivi večinoma nepretrgoma na voljo.

V pričakovanju so še vavčerske spodbude za krepitev kompetenc in konkurenčnosti MSP-jev ter spodbude za udeležbo na mednarodnih sejmih.

Trenutno je aktualen javni razpis za uvajanje krožnega gospodarstva in trajnostnega poslovanja, kjer lahko MSP-ji pridobijo do 90.000 EUR nepovratnih sredstev. Prijavni roki so razpisani do aprila 2024. Podjetja lahko pridobijo nepovratna sredstva za nakup opreme, stroške plač, instrumente, pogodbene raziskave, znanja in storitve. Naslednja roka za prijavo sta 6.9. (20 ali več zaposlenih) in 15.9. (do 20 zaposlenih).

Podjetjem svetujemo, da se na prihajajoče razpise pravočasno pripravijo, saj so prijavni roki pogosto kratki, sredstva pa zelo hitro počrpana.

V kolikor ste zainteresirani za prijavo na katerega iz zgoraj navedenih razpisov, kontaktirajte podjetje Tiko Pro na info@tiko-pro.si.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Za podjetja na voljo 512 milijonov evrov povratnih sredstev

Za podjetja na voljo 512 milijonov evrov povratnih sredstev

Do konca leta bo skupaj na voljo preko 512 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih finančnih instrumentov za tehnološki razvoj, kapitalsko utrjevanje, likvidnost in omilitev kriznih okoliščin. Hkrati bo na voljo tudi 339,2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Preberite več >>

Vrača se razpis P2 2024: Letos v prenovljeni podobi

Vrača se razpis P2 2024: Letos v prenovljeni podobi

Podjetniki s poslovno idejo za razvoj inovativnega produkta ali storitve že nestrpno čakajo objavo razpisa P2: Zagonske subvencije za inovativna start-up podjetja. Razpis je že v pripravi in bo predvidoma objavljen v prvem kvartalu letošnjega leta. Preberite več >>

Ugodni kredit za podjetja z nizko fiksno obrestno mero, do 100.000 EUR

Ugodni kredit za podjetja z nizko fiksno obrestno mero, do 100.000 EUR

Namen razpisa je likvidnostno financiranje podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize. Preberite več >>

Odprt je razpis za pridobitev krizno-likvidnostnega kredita za podjetja!

Odprt je razpis za pridobitev krizno-likvidnostnega kredita za podjetja!

Mikro, mala in srednje velika podjetja lahko zaprosijo za kredit do 100.000 EUR! Hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo (višji stroški električne energije ali plina, razlika obračuna september 2022 – september 2021). Preberite več >>

Nepovratna sredstva za investicije turističnih nastanitev

Nepovratna sredstva za investicije turističnih nastanitev

Odprt je razpis, namenjen sofinanciranju investicij turističnih nastanitev. Upravičeni nastanitveni obrati so hoteli, moteli, penzioni in gostišča, turistične kmetije, kampi in glampingi. Prvi rok za oddajo je 5.12.2022! Preberite več >>

EIC Accelerator: Evropska sredstva za razvoj in komercializacijo visoko tehnoloških startupov

EIC Accelerator: Evropska sredstva za razvoj in komercializacijo visoko tehnoloških startupov

Ste “deep tech“ startup z razvitim prototipom, skalabilnim poslovnim modelom in ustaljeno ter komplementarno ekipo? Ste s svojo disruptivno inovacijo že dokazali potrebo na trgu, ali s prvo prodajo ali pa s prejetimi pismi podpore? Ste prejemniki nagrad ali odlikovanj? Imate visoke ambicije po širitvi na evropske ali mednarodne trge? Če ste na ta vprašanja odgovorili z “Da”, potem je morda EIC Accelerator pravi naslov za vas. Preberite več >>

Nepovratna sredstva za krožno gospodarstvo v podjetjih

Nepovratna sredstva za krožno gospodarstvo v podjetjih

Organizirana proizvodnja in potrošnja, kjer bistvo predstavlja delitev, ponovna uporaba, popravilo, prenova in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov, se imenuje krožno gospodarstvo. Si zamišljate svet, v katerem ni odpadka? Preberite več >>

Za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane 50.000 evrov

Za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane 50.000 evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek v Uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane, razpisanih je 50.000 evrov. Preberite več >>

Prijavi se na razpis P2 2022 in osvoji 54.000 evrov!

Prijavi se na razpis P2 2022 in osvoji 54.000 evrov!

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) bo kmalu objavil javni razpis P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 evrov razvijala produkt (MVP) in lansirala svoje produkte na trg. Preberite več >>

Slovenski podjetniški sklad je odprl 4 vavčerje

Slovenski podjetniški sklad je odprl 4 vavčerje

Vavčerje lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Pozivi bodo odprti do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 3. 2023. Preberite več >>

Oznake:

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje