Koledar poslovnih obveznosti za februar 2023

Za vas smo zbrali pomembne roke, vezane na plačila prispevkov in obvezna poročanja, ki jih morate podjetniki poznati.
Koledar poslovnih obveznosti za tekoči mesec

Koledar poslovnih obveznosti za tekoči mesec

Na našem podjetniškem portalu lahko preverite seznam pomembnih datumov. Teh se mora držati vsak podjetnik pri plačilu prispevkov ustreznim organom.

Datumi so pomembni predvsem za sledeče zavezance:

  • samozaposlene podjetnike,
  • družbenike enoosebnih družb, ki so poslovodne osebe,
  • javni sektor,
  • pravne osebe (tako iz javnega kot tudi iz zasebnega sektorja) in
  • fizične osebe.

Datume je dobro poznati, saj je pomembno, da podjetnik ne zamudi zakonsko določenih rokov za oddajo različnih poročil oziroma za plačilo davkov ter drugih nakazil v državno blagajno. Le tako se namreč lahko izogne sankcijam. V kolikor imate svoje računovodstvo oziroma računovodski servis, vas bo ta opozoril na pomembne datume.

Pomembni datumi za predložitev podatkov

Rok Poročilo Zavezanci
31.1.2023 Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov Gospodarske družbe, zadruge in podružnice tujih podjetij z več kot 49 zaposlenimi in del poslovnih subjektov z 49 in manj zaposlenimi – te določi SURS z metodo vzorčenja
1.2.2023 Obračun prevoza na delo ter kilometrin v obliki potnih nalogov (mesečno) Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
10.2.2023 Statistično poročanje eTurizem (mesečno) Izvajalci nastanitvene dejavnosti
15.2.2023 Intrastat poročilo (mesečno) Pravne osebe
15.2.2023 ETN – poročanje o prodajah in najemih, sklenjenih v preteklem mesecu (mesečno) Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
15.2.2023 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot – zavezanci
18.2.2023 Zadnji rok za izplačilo plač in prispevkov (mesečno) Pravne osebe
18.2.2023 Obračun davčnega odtegljaja za izplačane plače za pretekli mesec (mesečno) Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
18.2.2023 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju (mesečno) Javni sektor
20.2.2023 FURS – Rekapitulacijsko poročilo in hkrati DDV-O (mesečno) Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
20.2.2023 Banka Slovenije – poročilo BST, KRD, DVP, SN-T (mesečno) Pravne osebe
20.2.2023 Akontacija dohodnine – davka od dohodkov pravnih oseb (mesečno) Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
20.2.2023 Prispevki za socialno varnost za družbenike, ki so poslovodne osebe (mesečno) Družbeniki enoosebnih družb, ki so poslovodne osebe
20.2.2023 Prispevki za socialno varnost za popoldanski s.p. (mesečno) Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (s.p.)
20.2.2023 Prispevki za socialno varnost za samozaposlene (mesečno) Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (s.p.)
30.2.2023 FURS – obračun in plačilo DDV (mesečno) Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
30.2.2023 Poročilo o dobavi blaga in storitev (mesečno) Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
30.2.2023 Predložitev obračuna in plačilo davka na finančne storitve (mesečno) Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
30.2.2023 Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju (mesečno) Zasebni sektor (pravne osebe)

 

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Prispevki za popoldanski s.p. – maj 2023

Prispevki za popoldanski s.p. – maj 2023

Če svojo dejavnost opravljate prek popoldanskega s.p.-ja, morate do 20. v mesecu poravnati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevke za zdravstveno zavarovanje za pretekli mesec. Preberite več >>

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Na tem mestu si lahko ogledate stopnjo oziroma višino prispevkov za socialno varnost, ki jih mora davčnemu uradu mesečno plačevati vsak samostojni podjetnik. Podatki o višini prispevkov se že nekaj let avtomatsko oddajajo v sistem eDavki, kjer lahko zmeraj preverite svoje obveznosti. Preberite več >>

Delna oprostitev plačila prispevkov ob odprtju prvega s.p.

Delna oprostitev plačila prispevkov ob odprtju prvega s.p.

Ob 1. vpisu v poslovni register je mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za odprtje s.p. Kakšna je delna oprostitev v praksi, si lahko preberete v spodnjem prispevku. Preberite več >>

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – april 2023

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – april 2023

Samostojni podjetniki si sami plačujete prispevke za socialno varnost. Poravnati jih morate do 20. v mesecu za pretekli mesec. Kolikšni so aktualni zneski? Preberite več >>

Prispevki za enoosebni d.o.o. za poslovodne osebe – april 2023

Prispevki za enoosebni d.o.o. za poslovodne osebe – april 2023

Družbeniki enoosebnih družb imate še do 20. v mesecu čas, da plačate prispevke za socialno varnost za pretekli mesec. Preverite, kolikšna je višina aktualnih zneskov. Preberite več >>

Bliža se rok za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

Bliža se rok za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

Zavezanci za dohodnino, ki med letom niste uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, in zavezanci, ki želite spremeniti podatke iz vloge, lahko Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine vložite še do 6.2.2023. Če pa boste vlogo oddajali preko eDavkov, lahko to storite do 20.2.2023. Preberite več >>

Navodila za oddajo davčnega obračuna za normirance

Navodila za oddajo davčnega obračuna za normirance

Samostojni podjetniki, ki ste se odločili, da boste v preteklem letu davčno osnovo ugotavljali z upoštevanjem normiranih odhodkov, morate najkasneje do 31. marca 2023 oddati davčni obračun. Pripravili smo navodila, s katerimi si lahko pomagate. Preberite več >>

Obračun prevoza na delo in kilometrin – avgust 2022

Obračun prevoza na delo in kilometrin – avgust 2022

V nadaljevanju si lahko ogledate vse potrebne podatke za obračun prevoza na delo ter kilometrin v obliki potnih nalogov. Preberite več >>

Prevoz na delo, kilometrine, dnevnice, malica

Prevoz na delo, kilometrine, dnevnice, malica

V nadaljevanju si lahko ogledate vse potrebne podatke za obračun prevoza na delo, kilometrin, dnevnic in nadomestila za malico. Preberite več >>

Oznake:

Brezplačne e-novice!
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje