Minimalna plača 2015: 790,73 evrov

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo podatek o minimalni plači za leto 2015. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom od tako 1. januarja 2015 dalje znaša 790,73 evrov (gre za bruto znesek).
Minimalna plača 2015: 790,73 evrov

Minimalna plača v 2015 (Vir slike: freeimages.com)

Kot to določa Zakon o minimalni plači se mora znesek minimalne plače enkrat letno uskladiti najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta.

Zakon določa tudi druge kriterije, ki se poleg rasti cen življenjskih potrebščin lahko upoštevajo pri določitvi minimalne plače. To so: gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarska rast in gibanje zaposlenosti.

Dosedanja praksa je bila, da se je minimalna plača, ki je bila določena po teh kriterijih enkrat letno usklajevala samo z rastjo življenjskih potrebščin. Znesek minimalne plače v skladu z zakonom določi ministrica oziroma minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji.

Novo določeni znesek velja za delo, opravljeno od 1. januarja dalje. Iz uradnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije izhaja, da znaša rast cen življenjskih potrebščin decembra 2014 glede na december 2013 0,2 %.

Na dopisni seji Ekonomsko-socialnega sveta je bil sprejet sklep, da se minimalna plača, ki je bila za leto 2014 določena v višini 789,15 evrov uskladi z ugotovljeno rastjo cen življenjskih potrebščin 0,2 % in tako od 1. januarja 2015 dalje znaša 790,73 evrov.

Zakon o minimalni plači določa tudi globe za delodajalca, ki delavcu izplača manj kot minimalno plačo, in sicer v razponu od 3.000 do 20.000 evrov. Manjši delodajalec, ki ima manj kot 10 zaposlenih, pa se v tem primeru kaznuje z globo v razponu od 1.500 do 8.000 evrov. Z globo od 1.000 do 2.000 evrov pa se lahko kaznuje tudi odgovorno osebo delodajalca.

Vir: MDDSZ

Vse, kar mora mladi podjetnik vedeti o DDV

Oznake: ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje