Vse, kar mora mladi podjetnik vedeti o DDV

Davčna zakonodaja se dnevno spreminja, kar pomeni, da ji je vedno težje slediti. Eden izmed ključnih davkov, s katerim se sreča podjetnik, je Davek na dodano vrednost. Sicer se zdi, da gre za enostavno obdavčitev, vendar lahko ta davek kaj hitro postane kompleksen in zapleten.
Vse, kar mora mladi podjetnik vedeti o DDV

Vse, kar morate kot mladi podjetnik vedeti o DDV (Vir slike: Pixabay.com)

Da boste vedno pravilno obračunali DDV in izpolnili vaše obveznosti, je pred vami vodnik po sistemu DDV, ki bo odgovoril na ključna vprašanja v povezavi z davkom, kot so: temeljne osnove davka na dodano vrednost, zakonska podlaga za DDV, kdo je davčni zavezanec, katere stopnje DDV uporabljamo v Sloveniji, kako se DDV obračunava ter podobne vsebine pomembne za mlade podjetnike.

Osnove davka na dodano vrednost

Temeljne osnove davka na dodano vrednost (DDV) ali angleško Value Added Tax (VAT) so:

  • V osnovi je DDV davek na potrošnjo, kar pomeni, da DDV na koncu plača končni potrošnik v obliki odstotnega dodatka na končno ceno blaga ali storitve. DDV bremeni le tiste kupce blaga in storitev, ki nimajo pravice do odbitka DDV, to pa so predvsem občani oziroma končni potrošniki.
  • Je posredni davek, saj dobavitelj blaga ali storitev (davčni zavezanec) plača DDV za blago ali storitve nacionalni davčni upravi, potem ko odšteje DDV, ki je že plačan dobaviteljem.
  • Gre za vsefazni davek, ki se plačuje pri vsaki opravljeni storitvi in vsaki dobavi blaga od ustvarjene dodane vrednosti.
  • Je prometni davek, kar pomeni, da ga je potrebno obračunati takrat, ko je promet opravljen in še v nekaterih drugih primerih, ki jih določa ZDDV-1 (npr. neposlovna raba,..)

Ena od bistvenih lastnosti davka na dodano vrednost je zagotovitev davčne nevtralnosti med davčnimi zavezanci. Nevtralnost za davčnega zavezanca, kupca blaga in storitev pomeni pravico, da od davčne obveznosti v davčnem obdobju odšteje vstopni davek, ki so mu ga zaračunali dobavitelji.

Zakonska podlaga za DDV

Osnovna predpisa, ki od 1. januarja 2007 v Sloveniji urejata obračunavanje DDV, sta Zakon o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) ter Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju P-ZDDV-1). Ker je Slovenija članica EU, mora tudi pri obračunavanju DDV upoštevati pravo EU, ki se uporablja primarno in neposredno.

Osnova za sprejetje ZDDV-1 je tako Direktiva 2006/112/ES, ki postavlja temelje enotne ureditve in je za države članice obvezna. Poleg Direktive se uporablja tudi Izvedbena uredba Sveta*, ki določa izvedbene ukrepe za Direktivo o DDV.

Pri interpretaciji zakonodaje o DDV pa so pomembne tudi Sodbe Sodišča EU, s katerimi sodišče podaja sodbe glede vprašanj, ki se nanašajo na pravilno uporabo enotnega sistema DDV v posamezni državi članici. Sodbe predstavljajo pomemben pravni vir pri obdavčenju, v davčnih ter sodnih postopkih.

Poleg naštetih predpisov za interpretacijo zakonodaje v Sloveniji uporabljamo tudi pojasnila Ministrstva za Finance Republike Slovenije (v nadaljevanju MF), Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) ter Carinske uprave Republike Slovenije (v ndaljevanju CURS).

Kdo je davčni zavezanec ?

Za namene DDV je potrebno vedeti, kdo je davčni zavezanec. To je oseba, ki neodvisno opravlja katero koli gospodarsko dejavnost na katerem koli kraju, s kakršnim koli namenom ali rezultatom. Osebam, katerih letni promet je nižji od 50.000 EUR obdavčljivega prometa (prag za vstop v sistem DDV), ni potrebno obračunavati DDV od prodaje (z določenimi posebnostmi) in jih imenujemo mali davčni zavezanci.

Posebej velja poudariti, da je davčni zavezanec prav tako tudi vsaka oseba, ki občasno dobavlja nova prevozna sredstva, ki se jih prevaža v drugo državo EU.

Stopnje davka na dodano vrednost

Obdavčljive transakcije se obračunavajo po stopnjah in pod pogoji, ki jih določi država EU, kjer se opravijo. V Sloveniji je predpisano, da se DDV obračunava in plačuje po stopnji 22 % od vsakega prometa blaga, storitev, pridobitev blaga iz druge države članice EU in uvoza blaga, razen:

  • od prometa, za katerega je v Prilogi I ZDDV-1 posebej določena znižana stopnja 9,5 % DDV ter
  • od prometa, ki je DDV oproščen tudi po drugih določbah ZDDV-1.

Primeri blaga in storitev, kjer se obračuna davek po 9,5 % stopnji so hrana in priprava jedi v okviru gostinske dejavnosti, dobava vode, določena zdravila, stanovanja, ki so del socialne politike, manjša popravila, frizerske storitve ipd. Celotni seznam lahko najdete v Prilogi I ZDDV-1.

Ko se v podjetju srečate z vprašanjem, po kateri stopnji boste obračunavali DDV, je potrebna natančna opredelitev opravljenega prometa (ali gre za blago ali storitev, kakšno je to blago /sotritev, ali gre morda za sestavljeno dobavo itd.). V pomoč so vam lahko pojasnila na spletni strani FURSA.

Primer oproščenih transakcij so finančne transakcije, zdravstvene storitve, šolska dejavnost ipd. Več o oproščenih dejavnostih v naslednjem članku.

Kako se DDV obračuna?

Pri DDV vsak udeleženec v verigi obračuna davek na dodano vrednost, hkrati pa od tega zneska DDV odšteje DDV, ki je bil vsebovan v produkcijskih faktorjih v prejšnjih fazah. Tako dejansko plača v proračunsko blagajno le razliko med davkom, ki ga je zaračunal pri naslednji fazi ali končnemu potrošniku, ter davkom, ki je bil njemu zaračunan pri nabavi.

Konkretno to pomeni, da DDV, ki ste ga obračunali na izdanih računih zmanjšan za vrednost DDV, ki je obračunan na prejetih računih, za blago in storitve, ki so neposredno povezane z vašim poslovanjem.

Preberite tudi: Registracija v sistem mini VEM za DDV

Davčni zavezanec tako državi dejansko ne plača toliko davka, kolikor ga obračuna na izdanih računih, saj lahko od njega odbije tistega, zaračunanega v prejetih računih (tudi pri uvozu in v primeru samoobdavčitve).

Za lažjo ponazoritev obračuna DDV predstavljamo primer obračuna DDV pri prodaji blaga.

Mizar od gozdarskega podjetja kupi les za 305 eur. Ker je podjetje zavezanec za DDV cena sestoji iz osnove 250 eur ter davka 55 eur. Mizar nato proda izdelek za 610 eur in ker je tudi mizar zavezanec za DDV, cena sestoji iz osnove 500 eur + 110 eur DDV.

To pomeni, da je dobavitelju plačal 55 eur DDV, svoji stranki pa je obračunal 110 eur DDV. V primeru, da izdelka ne bi prodal v istem davčnem obdobju, bi od države prejel povračilo 55 eur plačanega DDV dobavitelju, ker pa ga je prodal v istem davčnem obdobju, lahko od obračunanega DDV odšteje vhodni DDV.

To pomeni, da od zaračunanega DDV stranki v vrednosti 110 eur, ki bi ga moral plačati državi, odšteje vhodni DDV, tj. 55 eur, ki jih je že plačal gozdarskemu podjetju, zato ga mora državi plačati le še razliko v vrednosti 55 eur.

Mizar:

  • Dobava: 500 eur
  • Obračunani DDV: 110 eur
  • Vhodni DDV: 55 eur
  • Neto DDV, ki se plača državi: 55 eur

V tem članku smo si pogledali osnove DDV, zakonsko podlago za DDV, kdo je davčni zavezanec, katere stopnje DDV uporabljamo v Sloveniji ter kako se DDV obračunava.

Preberite tudi: Zavezanec za DDV ali nezavezanec?

Vendar so to šele temelji in začetek, namreč DDV postane v naslednjih korakih bistveno bolj kompleksen. V naslednjem članku nadaljujemo z odgovori na vprašanja, kaj je predmet DDV, ali se moram identificirati za namene DDV, od katere davčne osnove obračunam DDV ter kako in kdaj izdam račun.

Kaja Ložar je davčna svetovalka v oddelku za DDV v podjetju Protokorp d.o.o., magistrirala s področja forenzičnega računovodstva na EF v Ljubljani

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje ali sodne prakse avtor ne odgovarja za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.


* Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


EU naredila konec oprostitvi plačila DDV pri pošiljkah iz tujine

EU naredila konec oprostitvi plačila DDV pri pošiljkah iz tujine

Evropska Unija je trenutno sredi največje reforme sistema pravil, ki urejajo DDV v zadnje četrt stoletja. Predlagane spremembe naj bi sistem izboljšale in modernizirale predvsem na področju čezmejnega prometa blaga, ki se izvede med poslovnimi subjekti in potrošniki (B2C). Preberite več >>

DDV pri poslovanju s kriptovalutami

DDV pri poslovanju s kriptovalutami

Finančna uprava RS je izdala pojasnilo, v katerem povzema predvsem trenutna stališča Sodišča EU glede obdavčitve poslovanja s kriptovalutami z davkom na dodano vrednost. Preberite več >>

Računovodski slovarček

Računovodski slovarček

Za vas smo naredili kratek pregled najpogostejših izrazov v računovodstvu, kot so npr. finančni in denarni tokovi, davki (DDV, davek od dobička gospodarskih družb) ter dohodninska lestvica, ki vam bodo pomagali pri razumevanju in pravilni uporabi le-teh. Preberite več >>

Kako postati zavezanec za DDV

Kako postati zavezanec za DDV

Podjetnik se lahko že ob ustanovitvi podjetja ali pa kasneje odloči, da bo postal zavezanec za DDV. Najpogostejša razloga za to sta večinsko poslovanje s pravnimi osebami ali poslovanje s tujino. Kako postati davčni zavezanec in kakšni so pogoji za to, si preberite v nadaljevanju. Preberite več >>

Prioritete FURS-a na področju davčnih nadzorov v letu 2017

Prioritete FURS-a na področju davčnih nadzorov v letu 2017

FURS je objavil strateške usmeritve in prioritete pri izvajanju inšpekcijskih nadzorov v 2017. Letni načrt inšpekcijskega nadzora je pripravljen na podlagi analize tveganja, sistemski inšpekcijski nadzor pa se izvaja nad pravilnostjo in pravočasnostjo plačevanja davkov, carine in drugih dajatev. Preberite več >>

Uvozne dajatve (carine, DDV, trošarine)

Uvozne dajatve (carine, DDV, trošarine)

Pri nakupovanju blaga iz tujine končna cena ni nujno enaka tisti ceni, ki jo določi prodajalec iz tujine. V nekaterih primerih je za uvoženo blago potrebno plačati še carino, trošarino in davek na dodano vrednost. Preberite več >>

Spremembe v pravilih za določanje kraja obdavčitve

Spremembe v pravilih za določanje kraja obdavčitve

S 1. januarjem 2015 so v veljavo stopile spremembe Direktive Sveta EU, kar je k nam prineslo tudi nekaj sprememb v pravilih za določanje kraja obdavčitve za storitve, opravljene končnim potrošnikom (Business to customer - B2C). Preberite več >>

Obračun DDV v mednarodnem B2C poslovanju

Obračun DDV v mednarodnem B2C poslovanju

Za uspešen prehod v nov sistem (sistem "vse na enem mestu" ali sistem mini VEM) je nujna seznanitev z administrativnimi zahtevami in postopki, ki jih prinašajo spremembe zakonodaje o DDV na področju mednarodnega poslovanja s končnimi potrošniki. Preberite več >>

Oznake: ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Email Marketing Master Class

24.10.2018 od 15:00 do 18:00
Email Marketing Master Class

Email je eden izmed najmočnejših marketinških kanalov za podjetja vseh velikosti, z enim od najnižjih cen na konverzijo in najvišjo stopnjo uspeha. Še vedno pa ga mnogi neuspešno izkoriščajo. Zato ti bomo na delavnici pokazali, kako zgradiš in maksimalno izkoristiš potencial svojih email baz.
Preberite več >>

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

21.11.2018 od 9:00 do 13:00
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja!
Preberite več >>

Vse za podjetje