EU naredila konec oprostitvi plačila DDV pri pošiljkah iz tujine

Evropska Unija je trenutno sredi največje reforme sistema pravil, ki urejajo DDV v zadnje četrt stoletja. Predlagane spremembe naj bi sistem izboljšale in modernizirale predvsem na področju čezmejnega prometa blaga, ki se izvede med poslovnimi subjekti in potrošniki (B2C).
spletni nakup

Paket sprememb na področju DDV je EU predstavila lanskega novembra. (Vir slike: Pixabay)

Evropska Komisija je lanskega novembra predstavila novosti, ki naj bi poenostavile pravno ureditev DDV na območju EU. S tem naj bi se zmanjšale tudi zlorabe in preprečilo izkrivljanje konkurence. Ukrepi ciljajo predvsem na znižnje stroškov majhnih podjetij in povečanje prihodkov držav članic, s pobiranjem DDV iz naslova spletnega prometa. Nova pravila vpeljujejo plačilo DDV v članici končnega potrošnika, po tarifi države potrošnika. To naj bi pripomoglo tudi k bolj pošteni razporeditvi davčnih prihodkov med članicami.

Evropska Unija in DDV

Davek na dodano vrednost je davek, ki ga je potrebno plačati v zvezi z večino dobrin, produktov in storitev. Za potrošnika to pomeni, da cena vsake kupljene stvari vključuje tudi DDV. Zavezanci za plačilo DDV so pri nakupu in nadaljnji prodaji dobrin tudi podjetja.

V EU se po trenutno veljavnem sistemu DDV pri prodaji med podjetji v različnih državah članicah ne zaračuna. Po novem pa bo DDV zaračunan pri vseh prodajah v druge države članice po tarifi, ki se uporablja v članici, kamor se produkt proda. Pri čezmejnih prodajah bo DDV pobral davčni organ iz države prodajalca in ga nato prenesel v državo kupca.

S spremembami v korak s časom

Hitre spremembe in izzivi globalne ekonomije zahtevajo konstantno prilagajanje pravnih pravil novim okoliščinam. Trenutni sistem pravil, ki urejajo DDV, v povezavi s trgovanjem med članicami EU, je v veljavi že od leta 1993. Ker je bil že takrat predviden le kot prehodni sistem, je njegova modernizacija nujna. Zaradi njegove fragmentiranosti in prevelike zapletenosti, so namreč vrata za zlorabe na široko odprta.

Nove rešitve, ki podpirajo digitalno ekonomijo, naj bi pospešile tudi rast spletnih podjetij, še posebej start-up ter majhnih podjetij. EU želi s poenostavitvami pri izpolnjevanju obveznosti pri spletnem poslovanju doseči tudi pospešitev čezmejne trgovine. Eden od pomembnejših ciljev modernizacije sistema je tudi vzpostavitev enakopravnega položaja dobaviteljev iz EU, v primerjavi z dobavitelji iz tretjih držav, pri prodaji blaga in storitev evropskim potrošnikom. Na tem področju EU želi članicam omogočiti, da poberejo DDV na blago uvoženo iz tretjih držav.

Namen sprememb v sistemu pravil, ki ureja DDV je tudi doseganje boljše komunikacije članic na tem področju. Prav tako se spodbuja tesnejše sodelovanje članic pri preprečevanju zlorab sistema DDV na področju čezmejne prodaje in nakupov.  Takšne zlorabe lahko namreč državam članicam letno povzročijo tudi do 50 milijard evrov izgube. Gre za denar, ki bi se lahko namenil za izobraževanje, infrastrukturo in na sploh za izboljšanje življenjskega standarda prebivalcev držav članic. Poročila pa poudarjajo tudi zaskrbljujoče dejstvo, da je denar pridobljen s prevarami na področju DDV, potencialno lahko uporabljen za financiranje kriminalnih organizacij, predvsem terorizma.

Poenostavljeno izpolnjevanje obveznosti

Nov sveženj pravil podjetjem pri spletnem poslovanju prinaša poenostavljeno izpolnjevanje njihovih obveznosti glede DDV. Za registracijo DDV pri prodaji na daljavo se razširja v EU že vzpostavljen portal “One-stop shop”. Vzpostavlja se tudi nov portal za prodajo na daljavo iz tretjih držav, z vrednostjo blaga pod 150€.

Portal “One-stop shop” bo spletne trgovce odvezal obveznosti registracije za DDV in njegovega plačila v vsaki članici, kjer prodajajo dobrine posebej. Podjetja, ki trgujejo znotraj EU, bodo svoje obveznosti glede DDV uredile lažje in hitreje, kar preko spleta. Spletni portal, kjer bo te zadeve možno urejati, bo v njihovem domačem jeziku gostila njihova davčna administracija. Omogočeno bo, da država, kjer je prodaja opravljena, zbere in nato prenese DDV v državo članico, kjer se dobrine porabijo. To bo za podjetja pomenilo velike prihranke, za članice pa tudi do 7 milijard evrov dodatnega prihodka od pobranega DDV.

Veliki spletni trgovci bodo po novem sami odgovorni za pobiranje DDV od prodaje blaga na njihovih platformah, ki jo podjetja v državah nečlanicah opravijo pri evropskih potrošnikih. Sem se štejejo tudi produkti, ki jih podjetja nečlanic shranjujejo v skladiščih v EU. Večina uvoženih dobrin trenutno v EU vstopi brez plačila DDV, kar za evropska podjetja zagotovo predstavlja nelojalno konkurenco.

Uveljavljena bodo tudi poenostavljena pravila za start-up podjetja in majhna podjetja. Vzpostavljen bo letni prag 10.000 evrov prihodka od njihove čezmejne prodaje. Pod to mejo bo spletna prodaja v druge države znotraj EU obravnavana kot domača prodaja, podjetja pa bodo lahko DDV plačala svoji davčni administraciji, po domači zakonodaji.

Blago zanemarljive vrednosti nič več oproščeno plačila DDV

Spremembe, ki najbolj zadevajo potrošnike se uveljavljajo na področju spletnih nakupov, ki jih potrošniki opravijo pri prodajalcih izven EU. Po trenutno veljavni ureditvi je blago zanemarljive vrednosti (do 22 evrov), ki prihaja iz držav nečlanic, oproščeno plačila DDV. To posledično državam članicam povzroča veliko izgubo davčnih prihodkov.

Nova pravila odpravljajo izjemo od plačila DDV za uvoz produktov zanemarljive vrednosti, saj je ta sistem podvržen velikim zlorabam in izkrivljanju konkurence med dobavitelji znotraj EU in dobavitelji iz tretjih držav. Problematično je predvsem dejstvo, da morajo evropska podjetja ne glede na vrednost prodanih dobrih upoštevati pravila, ki urejajo DDV, omenjene uvožene dobrine, pa so bile do sedaj iz tega izvzete. V praksi to pomeni, da so bile pogosto tudi namenoma podcenjene, z namenom izogibanja plačilu DDV.

Takšne zlorabe se redno dogajajo, saj so pošiljke iz držav nečlanic pogostokrat označene kot cenejše, čeprav njihova dejanska vrednost krepko presega mejo 22 evrov. Spodnja meja bo tako dokončno umaknjena 1.1.2021. To pomeni, da bo po novem uvoženo blago iz tretjih držav obdavčeno z DDV, ne glede na njegovo vrednost.

Postopno uveljavljanje sprememb

Spremembe bodo postopne in bodo uvedene v dveh fazah. Članice imajo za prenos smernic iz direktive v domače zakonodaje čas do 31. decembra 2018 in do 31. decembra 2020.

Prve spremembe se bodo namreč pričele uporabljati že 1.1.2019. To velja za spremembe na področju telekomunikacijskih storitev, storitve oddajanja in elektronskih storitev. Sveženj sprememb na področju dobave blaga in storitev na daljavo (iz drugih članic in tretjih držav), pri čemer vrednost uvoženega blaga iz tretjih držav ne presega 150 evrov, pa se prične uporabljati 1.1.2021.

Viri: European Council, European Comission

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


DDV: pravila za določanje kraja obdavčitve

DDV: pravila za določanje kraja obdavčitve

DDV je pomembna tema za podjetnike, še posebej za tiste, ki poslujejo v tujini ali s tujino. Pravila za določanje kraja obdavčitve DDV so predstavljena v nadaljevanju, poudarek je tudi na določanju kraja v povezavi z dejavnostjo. Preberite več >>

Zavezanec za DDV ali nezavezanec?

Zavezanec za DDV ali nezavezanec?

Vsakdo, ki se podaja v podjetniške vode, se ob pridobitvi statusa samostojnega podjetnika samostojno odloča o vključitvi v sistem DDV, ob večjem letnem prometu pa je tovrstna vključitev obvezna. V članku si bomo pogledali, kdaj je vključitev v sistem DDV smiselna. Preberite več >>

Transakcije, ki so v Sloveniji obdavčljive z DDV

Transakcije, ki so v Sloveniji obdavčljive z DDV

Za izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti mora podjetnik poznati kar nekaj predpisov. Zelo pomembno je, da pozna osnove sistema DDV, pa tudi, da ve, katere transakcije so v Sloveniji sploh obdavčljive z DDV. Preberite več >>

Sprejemanje računov od tujih dobaviteljev

Sprejemanje računov od tujih dobaviteljev

Slovenska podjetja zadnje čase čedalje pogosteje sodelujejo s tujino, zato smo na portalu Mladipodjetnik.si pripravili predstavitev osnovnih pravil, ki pridejo v poštev pri prejemanju računov za blago ali storitve od tujih dobaviteljev. Preberite več >>

DDV pri poslovanju s kriptovalutami

DDV pri poslovanju s kriptovalutami

Finančna uprava RS je izdala pojasnilo, v katerem povzema predvsem trenutna stališča Sodišča EU glede obdavčitve poslovanja s kriptovalutami z davkom na dodano vrednost. Preberite več >>

Računovodski slovarček

Računovodski slovarček

Za vas smo naredili kratek pregled najpogostejših izrazov v računovodstvu, kot so npr. finančni in denarni tokovi, davki (DDV, davek od dobička gospodarskih družb) ter dohodninska lestvica, ki vam bodo pomagali pri razumevanju in pravilni uporabi le-teh. Preberite več >>

Kako postati zavezanec za DDV

Kako postati zavezanec za DDV

Podjetnik se lahko že ob ustanovitvi podjetja ali pa kasneje odloči, da bo postal zavezanec za DDV. Najpogostejša razloga za to sta večinsko poslovanje s pravnimi osebami ali poslovanje s tujino. Kako postati davčni zavezanec in kakšni so pogoji za to, si preberite v nadaljevanju. Preberite več >>

Oznake: , , , , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje