Oddajanje nepremičnin v turistični namen

Kot posameznik lahko oddajate in oglašujete oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če imate to dejavnost ustrezno registrirano. Bodite pozorni na veljavno zakonodajo.
Vir slike: Pixabay

Vir slike: Pixabay

Kakšni so pogoji?

Fizična oseba, ki želi turistom oddati v najem sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje za kratko časovno obdobje, lahko to dejavnost opravlja na dva načina, kot:

  • registrirani sobodajalec;
  • samostojni podjetnik.

Fizična oseba je lahko sobodajalec, če

  • je lastnik ali najemnik nepremičnine,
  • opravlja dejavnost le občasno, skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu (150 dni),
  • nudi gostom do 15 ležišč in
  • je vpisana v Poslovni register Slovenije.

Gostom lahko nudi nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali najetem stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko tudi v drugih prostorih.

Ali je treba dejavnost prijaviti?

Da, sobodajalec se v Poslovni register Slovenije vpiše na podlagi Prijave za vpis podatkov o sobodajalcu. Vloži jo na katerikoli izpostavi AJPES osebno ali jo pošlje po pošti.

Kot sedež opravljanja dejavnosti sobodajalca se skladno s predpisi določi stalno prebivališče sobodajalca. Če sobodajalec opravlja storitve na naslovu, ki ni enak njegovemu stalnemu prebivališču, se opravljanje dejavnosti na naslovih izven sedeža vpiše v Poslovni register Slovenije kot poslovni del pri sobodajalcu.

Kako je z davki?

Finančni urad Republike Slovenije po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije vpiše sobodajalca v davčni register kot fizično osebo, ki opravlja dejavnost.

Dohodki, ki jih dosežete iz tega naslova, so obdavčeni z davkom od dohodka iz dejavnosti. Za davčno leto morate sestaviti obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Davčnemu organu ga morate preko eDavkov predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Davek na dodano vrednost in davčno potrjevanje računov

Če oddajate sobe preko ponudnikov oglaševanja na spletnih straneh (Airbnb, Booking.com…), ki imajo sedež izven Slovenije, morate kot prejemniki storitev posredovanja od prejete storitve plačati 22 % DDV v Sloveniji. Zato se morate predhodno identificirati za namene DDV. Obračun DDV morate predložiti tudi, če v določenem mesecu ne prejmete storitve, od katere morate obračunati DDV. V tem primeru oddate prazen obračun. V primeru take identifikacije za namene DDV za ostale dobave, ki jih opravite v Sloveniji, ne obračunavate DDV, dokler ne presežete limita 50.000 evrov obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih.

Če presežete prej navedeni limit 50.000 evrov, se morate identificirati za namene DDV. Obračunati morate DDV tudi od vseh obdavčenih dobav, ki jih opravite na ozemlju Slovenije. Takrat pridobite pravico do odbitka DDV. Lahko pa se identificirate za namene DDV, preden presežete ta limit, če se tako sami odločite. V tem primeru morate biti v sistemu DDV najmanj 60 mesecev.

Ne glede na to, kako ste identificirani za namene DDV, morate gostu, kateremu ste opravili storitev, izdati račun in ga davčno potrditi.

Registrirani sobodajalec je v delu, ko oddaja stanovanje v turistični najem, obvezno v sistemu eVročanja. To pomeni, da se mu bodo dokumenti vročali v elektronski obliki prek portala eDavki in ne po pošti v papirni obliki.

In če oddajanja ne registrirate?

Če fizična oseba, ki oddaja nepremičnine v turistični najem, ni vpisana ali nima priglašenega dela, se šteje, da opravlja delo na črno. Delo na črno je po zakonu prepovedano, zato tudi ni mogoče dopustiti oglaševanja. Le-to je nedovoljeno in sankcionirano. To pomeni, da je ponujanje nepremičnin v najem za turistične namene s strani posameznika – fizične osebe, ki nima dejavnosti oddajanja nepremičnin v najem ustrezno vpisane ali priglašene, preko oglasov oziroma različnih portalov, nedovoljeno.

Globa za nezakonito oddajanje nepremičnin v turistični najem znaša od 400 do 30.000 eurov. Globa za nepredložitev obračuna DDV znaša od 2.000 do 125.000 evrov.

Na strani sobodajalstvo.si preverite tudi, koliko se je v letu 2023 zaslužilo s sobodajalstvom.

Vir: SPOT

 

 

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine je 29. april 2024

Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine je 29. april 2024

Zavezanci, ki so prejeli informativni izračun dohodnine v začetku aprila, imajo do 29. aprila 2024 čas za oddajo ugovora. V primeru da izračuna še niste prejeli, ga boste v naslednjem svežnju informativnih izračunov. Le-ta bo odpremljen 31. maja 2024. Preberite več >>

Prijavite svoje dohodke iz tujine

Prijavite svoje dohodke iz tujine

V primeru da so nenapovedani dohodki, prejeti iz tujine, edini dohodki davčnega zavezanca, le-ta ne bo prejel Informativnega izračuna dohodnine in mora sam vložiti napoved za letno odmero dohodnine. Preberite več >>

Prijavite dohodke iz poslovanja preko spletnih platform

Prijavite dohodke iz poslovanja preko spletnih platform

Finančna uprava zavezance, ki s poslovanjem preko spletnih platform dosegajo dohodke iz naslova opravljanja dejavnosti, poziva, da prejete dohodke vključijo v svoje davčne obračune. Preberite več >>

Za uspešno eVročanje morate potrditi svoj elektronski naslov

Za uspešno eVročanje morate potrditi svoj elektronski naslov

Fizične osebe, ki bodo dokumente Finančne uprave prejemale izključno v eDavke, morajo potrdili svoj elektronski naslov za obveščanje o odloženih dokumentih v eDavkih. To je namreč nujno za prevzemanje dokumentov. Preberite več >>

Kratkotrajno delo v podjetju – pomoč sorodnika v podjetju

Kratkotrajno delo v podjetju – pomoč sorodnika v podjetju

Podjetniki, ki se v svojem podjetju srečujejo z začasno povečanim obsegom dela ali s finančnimi težavami, lahko za pomoč pri opravljanju dela zaprosijo družinske člane. Dela pa sicer ne more opravljati katerikoli sorodnik in prav tako ne neomejeno število ur, saj predpisi s tega področja določajo posebne pogoje in omejitve. Preberite več >>

Obvezno prijavite dohodke, prejete preko spletnih platform

Obvezno prijavite dohodke, prejete preko spletnih platform

Finančna uprava bo v letu 2024 prejela podatke o dohodkih, ki so bili ustvarjeni s poslovanjem preko spletnih platform v preteklem letu 2023. Zakonska podlaga temelji na direktivi DAC7, ki je bila v okviru Evropske unije sprejeta v letu 2021. Preberite več >>

Ne pozabite na novi obvezni zdravstveni prispevek

Ne pozabite na novi obvezni zdravstveni prispevek

Od januarja 2024 dalje bodo zavezanci za obračun obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje prvič obračunali tudi novi obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Določen je v fiksnem mesečnem znesku 35 evrov. Preberite več >>

Regres in letni dopust

Regres in letni dopust

Regres in letni dopust sta nerazdružljivo povezana. Regres je vsota denarja, ki jo mora delodajalec plačati delojemalcu poleg letnega dopusta po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Letni dopust je pravica delavca, ki se ji slednji ne more odpovedati in ki mu je delodajalec ne sme kratiti. Preberite več >>

Prvo izplačilo pomoči za samozaposlene

Prvo izplačilo pomoči za samozaposlene

Finančna uprava je izplačilo za izjave, prejete do konca septembra, izvedla 10. oktobra 2023. Na podlagi vseh prejetih izjav v septembru, je tako Finančna uprava nakazala zaprošeno pomoč. Nakazila so prejeli upravičenci, samozaposleni zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje. Preberite več >>

Na blagajni ne pozabite na izdani račun

Na blagajni ne pozabite na izdani račun

Novela Zakona o davčnem potrjevanju računov je že v veljavi. Ponovno je uvedena globa za kupce, ki ne bodo vzeli računa. Višina globe je določena na 40 evrov. Preberite več >>

Oznake:,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje