Podjemna pogodba

Ste že slišali za podjemno pogodbo, vendar niste popolnoma prepričani, kaj so njene lastnosti, glavne prednosti in slabosti? Kadar se boste kot podjetnik odločili, da bi najeli pomoč, se lahko odločite za ureditev razmerja med vami in delavcem tudi s podjemno pogodbo.

Pri podjemni pogodbi gre za obliko razmerja med delodajalcem in delojemalcem.

S podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo itd., naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. Iz definicije je razvidno, da je predmet pogodbe definiran široko, zato se lahko uporablja za najrazličnejša dela, največkrat pa se uporablja pri obrtniških delih in popravilih, varstvu otrok, čiščenju prostorov itd.

Ko se odločamo za vrsto pogodbe, na podlagi katere bomo zaposlili nove sodelavce, je potrebno pregledati več vidikov:

  • katera oblika pogodbe sploh ustreza delu, ki se bo opravljalo,
  • kakšni so stroški oziroma davki, ki jih je potrebno plačati s strani delodajalca,
  • kakšni so stroški oziroma davki, ki jih je potrebno plačati s strani delavca.

Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi?

Kadar se podjetnik zaradi preobilice dela odloči za pomoč, se včasih pojavi dilema, ali delavca zaposliti na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali z njim skleniti podjemno oziroma kakšno drugo pogodbo.

Podjemna pogodba ali z drugimi besedami pogodba o delu je pogodba civilnega prava in je definirana v obligacijskem zakoniku. S podjemno pogodbo se prevzemnik posla (izvajalec) zavezuje opraviti določen posel, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. Plačilo se določi s pogodbo, če ni določeno že z obvezno tarifo ali s kakšnim drugim obveznim aktom.

Več o podjemni pogodbi si lahko preberete v MP članku z naslovom Podjemna pogodba ali pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi je urejena v zakonu o delovnih razmerjih. Z njo se ena stranka zaveže, da bo opravljala praviloma podrobneje določeno nesamostojno dejavnost, katere obseg je najpogosteje časovno določen, druga stranka pa se zaveže to dejavnost plačati. S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za delodajalca nastanejo še nekatere druge obveznosti, ki niso določene v pogodbi o zaposlitvi, ampak jih določajo drugi predpisi ali kolektivne pogodbe. Sem sodi plačevanje prispevkov, obveznost zdravstvenega pregleda itd.

Veljavna zakonska ureditev ni najbolj naklonjena sklepanju podjemnih pogodb in favorizira sklepanje pogodb o zaposlitvi. Za podjetnika, ki želi zaposliti dodatno osebo, lahko včasih to predstavlja oviro. Pogodba o zaposlitvi je namreč zelo rigidna v primeru, da z novim delavcem nismo zadovoljni.

Oznake: , , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje