Poslovni načrt za začetnike

Mladi podjetniki se pri pisanju poslovnega načrta pogosto soočajo z različnimi problemi, vendar pa izdelava poslovnega načrta omogoči lažji zagon in vodenje podjetja v začetnem obdobju. Za lažji začetek si preberite naslednje nasvete.
Poslovni načrt za začetnike

Poslovni načrt lahko predstavlja razliko med uspehom in neuspehom.

Poslovni načrt oziroma izdelava poslovnega načrta je sistematična naloga, s katero boste dobili pregled nad tržnimi razmerami in pogoji poslovanja. Pri pisanju si lahko pomagate z različnimi vladnimi, gospodarskimi in podjetniškimi spletnimi stranmi (kot npr. JAPTI), kjer boste našli dosti uporabnih podatkov. Za lažjo izdelavo načrta pa si pomagajte s standardizirano predlogo.

Poslovni načrt mora vsebovati naslednja področja:

Vizijo: kratek in jedrnat opis vaših poslovnih ciljev in namena poslovanja.

Zaposleni: Zaposleni so ključ uspeha podjetja, zato naj vsi, vključno z vami, izdelajo svoje življenjepise, pri čemer si lahko pomagate s predlogami. To poglavje poslovnega načrta bo med bolj zanimivimi tudi za vaše morebitne investitorje in poslovne partnerje.

Poslovni profil: Opišite s čem se bo ukvarjalo vaše podjetje in kako ga nameravate voditi.

Ekonomska ocena: Ocenite svoje gospodarsko okolje in razložite kako bo vaše podjetje zadovoljilo potrošnike. Po možnosti priložite tudi demografske študije prebivalstva in podatke o potrošnji.

Ocena denarnih tokov: Izdelajte oceno denarnih tokov za obdobje vsaj enega leta, vključite svoje kapitalske potrebe in ocenite kateri problemi vam lahko prekrižajo pot ter kako se boste z njimi soočili.

Pomembna dela načrta sta še načrt trženja in širitve.

Uspeh pri uresničevanju poslovnega načrta temelji na trdnem poslovnem konceptu, poznavanju svojega trga, rastoči in stabilni industriji, sposobnem managementu, dobrem finančnem nadzoru, specializaciji ter pripravljenosti na poslovanje prek spleta, ki v zadnjih letih vse bolj narašča.

Pri izdelavi in uresničevanju načrta bodite prilagodljivi, pred začetkom poslovanja pa v manjšem obsegu tudi testirajte svoje proizvode ali storitve z raziskavo kupcev, testiranjem trga ali prototipi.

Želite izvedeti več o poslovnem načrtu? Na našem portalu si lahko preberete tudi članka Blaža Kosa z naslovom Poslovni načrt in Kako napisati poslovni načrt.  

 

Vir: MyOwnBusiness

Oznake: ,