Kaj prinaša nov Zakon o spodbujanju investicij?

Investicije so pomemben dejavnik gospodarske rasti. Tuje neposredne investicije nacionalni ekonomiji pomagajo ustvarjati nova delovna mesta, zmanjšati brezposelnost ter razvijati nova znanja in tehnologijo.
Zakon o spodbujanju investicij (Vir: Pixabay)

Zakon o spodbujanju investicij (Vir: Pixabay)

Investicije so nosilec tehničnega napredka. Prinašajo tudi učinkovito alokacijo virov, skladnejši regionalni razvoj, dodatne davčne prihodke ter vključevanje skovenskih podjetij v dobaviteljske mreže transnacionalnih podjetij.

Novi zakon določa oblike investicijskih spodbud, merila in postopek dodeljevanja investicijskih spodbud ter aktivnosti za spodbujanje investicij in internacionalizacije gospodarskih družb.

Pomen investicij za nacionalno ekonomijo

Investicije so za nacionalno ekonomijo eden najpomembnejših dejavnikov pri pospeševanju gospodarskega razvoja. Prav zato je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju investicij. Njegov namen je spodbuditi in pospešiti investicijsko dejavnost ter ohraniti Slovenijo konkurenčno v primerjavi z drugimi državami pri privabljanju investicij. Tuja in domača podjetja svoje poslovanje širijo tja, kjer imajo najboljšo možnost za rast in razvoj. Primarna vloga investicij je ustvarjanje gospodarske stabilnosti in rasti.

Enakost obravnave tujih in domačih investitorjev

Nov zakonodajni akt določa enakost obravnave tujih in domačih investitorjev. Vse gospodarske družbe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, so enako obravnavane. Ne glede na to, ali gre za pravno osebo v domači, mešani ali tuji lasti, imajo pravice na področju spodbujanja investicij. Po trenutno veljavni zakonodaji Zakon o spodbujanju tujih investicij in internacionalizacije podjetij med drugim določa ukrepe le za spodbujanje tujih investicij. To postavlja domače investitorje v neenakovreden položaj v primerjavi s tujimi.

Zakon s postavljenimi pogoji, merili, postopkom dodeljevanja in načrtnim spremljanjem dodeljenih investicijskih spodbud zagotavlja učinkovitost javnih sredstev. Investicijske spodbude se dodeljujejo po vnaprej znanih postopkih, pogojih in merilih, kar zagotavlja transparentnost.

Načini spodbujanja investicij

V sklopu zakona se za spodbujanje investicij uvaja možnost nakupa nepremičnin v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti pod ocenjeno vrednostjo na podlagi neposredne pogodbe. Ta novost v primerjavi z veljavno zakonodajo omogoča poenostavitev postopka in skrajša čas, ki je potreben za izvedbo postopkov.

Investicijska spodbuda je lahko dana tudi v obliki subvencije, kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere.

Merila za ugotavljanje upravičenosti investicije

Do spodbude je investicija upravičena, če dosega minimalni prag števila točk na osnovi ocenjevanja po predpisanih merilih. Minimalno število točk, ki mora biti pri tem doseženo, bo določeno z uredbo. Investicija mora imeti pozitiven ekonomski, okoljski, prostorski in socialni vpliv na regijo, v kateri bo izvedena. To se bo ugotavljalo na podlagi meril iz tega zakona. V primeru, če bo pri katerem izmed navedenih meril investicija ocenjena z nič točkami, se bo štelo, da le-ta ne izpolnjuje navedenega pogoja.

Ekonomski vidik se presoja glede na seštevek točk pri naslednjih merilih:

 • vrednost investicije;
 • položaj in uveljavljenost investitorja na trgu;
 • prenos tehnologije, znanja in izkušenj;
 • dolgoročna vpetost investicije v regijo;
 • stopnja tehnološke zahtevnosti investicije in
 • dodana vrednost na zaposlenega.

Okoljski vidik se presoja glede na seštevek točk pri naslednjih merilih:

 • vpliv investicije na okolje;
 • prispevek investicije k prehodu Republike Slovenije v krožno gospodarstvo in
 • prispevek investicije k prehodu na nizkoogljično gospodarstvo s čim višjo energetsko samooskrbo in k omejevanju podnebnih sprememb.

Prostorski vidik se presoja glede na seštevek točk pri naslednjih merilih:

 • umeščenost na razvrednoteno območje ali obstoječo obrtno poslovno cono z razpoložljivimi kapacitetami;
 • vpetost investicije v prostor in
 • pozitiven vpliv na prostorski razvoj samoupravne lokalne skupnosti.

Socialni vidik se presoja glede na seštevek točk pri naslednjih merilih:

 • število novo ustvarjenih delovnih mest in
 • učinki investicije na skladni regionalni razvoj.

Dodeljevanje investicijskih spodbud

Investicija mora biti ekonomsko, finančno, tehnično, prostorsko in tehnološko izvedljiva ter upravičena. Omenjena presoja investicije je lahko podana s strani neodvisnega strokovnjaka ali institucije (na primer SID Banka d.d., poslovna banka).

Pri dodeljevanju investicijskih spodbud je torej  pomembno, da investicija izpolnjuje predpisana merila. Na podlagi vrednosti teh meril se določi višina spodbude.

Investicijske spodbude se lahko dodelijo kot subvencije na podlagi javnega razpisa. Kredite, garancijo ter subvencionirano obrestno mero prejemniku spodbude po tem zakonu dodeljuje SID (Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. Ljubljana).

Spodbujanje investicij in internacionalizacije

Nov zakon določa tudi aktivnosti za spodbujanje investicij in internacionalizacije. Cilj je spodbujati konkurenčnost slovenskih podjetij preko uspešnega poslovanja na globalnih trgih. Aktivnosti za spodbujanje investicij in internacionalizacije v skladu z usmeritvami in politiko Republike Slovenije izvaja Javna agencija.

Aktivnosti za spodbujanje investicij so:

 • zagotavljanje kakovostnih informacijskih, svetovalnih in drugih storitev za investitorje;
 • izvajanje tržnokomunikacijskih aktivnosti,
 • organiziranje dogodkov, ki prispevajo h krepitvi prepoznavnosti Republike Slovenije kot lokacije za investicije;
 • projektni pristop k vodenju investicijskih projektov;
 • sodelovanje z že obstoječimi investitorji v Republiki Sloveniji z namenom širitve,
 • analiziranje konkurenčnega položaja Republike Slovenije z vidika investiranja in predlogi ukrepov za izboljšanje;
 • opredelitev območij, namenjenih strateškim investicijam v prostorskih strateških aktih;
 • spodbujanje izvajanja ukrepov zemljiške politike z namenom spodbujanja investicij in
 • opravljanje drugih aktivnosti, ki prispevajo k prepoznavnosti Republike Slovenije kot lokacije za investicije.

Aktivnosti za spodbujanje internacionalizacije so:

 • zagotavljanje kakovostnih informacijskih, svetovalnih in drugih storitev za gospodarske družbe v Republiki Sloveniji, ki izvažajo v tujino;
 • izobraževanje in usposabljanje gospodarskih družb in partnerskih organizacij agencije;
 • izvajanje tržnokomunikacijskih aktivnosti;
 • organiziranje dogodkov, ki prispevajo k večji internacionalizaciji slovenskih gospodarskih družb na tujih trgih;
 • aktivnosti, namenjene spodbujanju vpetosti gospodarskih družb v dobaviteljske verige;
 • ukrepi za izhodno internacionalizacijo gospodarskih družb;
 • opravljanje drugih aktivnosti, ki prispevajo k uspešnejši internacionalizaciji slovenskih gospodarskih družb.
Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

Virtualna pisarna / sedež podjetja v Ljubljani

Virtualna pisarna / sedež podjetja v Ljubljani

Virtualna pisarna je odlična rešitev za vse, ki ne potrebujete lastne pisarne ali ne morete pridobiti dovoljenja za registracijo naslova. Virtualna pisarna v Ljubljani omogoča dovoljenje za poslovanje na našem naslovu, hkrati pa lahko na VEM točki odprete podjetje / spremenite sedež podjetja. Preberite več >>

Email Marketing Master Class

Email Marketing Master Class

Email je eden izmed najmočnejših marketinških kanalov za podjetja vseh velikosti, z enim od najnižjih cen na konverzijo in najvišjo stopnjo uspeha. Še vedno pa ga mnogi neuspešno izkoriščajo. Zato ti bomo na delavnici pokazali, kako zgradiš in maksimalno izkoristiš potencial svojih email baz. Preberite več >>

WordPress delavnica: postavi svojo spletno stran!

WordPress delavnica: postavi svojo spletno stran!

Pri prvih korakih v WordPressu vam bo priskočil na pomoč strokovnjak, ki je postavil že 250 spletnih strani! WordPress je najbolj popularen CMS (ang. content management system), saj obvladuje kar med 50 in 60 odstotkov tržnega deleža. Nameravate postaviti svojo spletno stran? Uporabljamo ga tudi za naš portal in ga toplo priporočamo! Preberite več >>

Registracija blagovne znamke

Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost. Preberite več >>


Kakšna je stopnja digitalizacije v slovenskih podjetjih?

Kakšna je stopnja digitalizacije v slovenskih podjetjih?

Statistični urad RS med drugim spremlja tudi uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) oziroma digitalni indeks v podjetjih. Predstavljamo vam podatke za leto 2017. Preberite več >>

Prijavo tujih računov lahko oddate preko sistema eDavki

Prijavo tujih računov lahko oddate preko sistema eDavki

Če boste kot podjetnik ali fizična oseba odprli bančni račun v tujini, lahko sedaj Prijavo tujih računov Finančni upravi Republike Slovenije oddate v elektronski obliki preko sistema eDavki. Preberite več >>

Življenjske zgodbe 7 svetovno znanih uspešnih posameznikov

Življenjske zgodbe 7 svetovno znanih uspešnih posameznikov

Vsaka pot do uspeha je unikatna. Predstavljamo vam kratke življenjske zgodbe Oprah Winfrey, Walta Disneya, J.K. Rowling, Steva Jobsa, Billa Gatesa, Hansa Christiana Andersona in Johna Paula DeJoria, ki so lahko marsikomu v navdih. Preberite več >>

Dobre prakse ravnanja s starejšimi zaposlenimi v tujih podjetjih

Dobre prakse ravnanja s starejšimi zaposlenimi v tujih podjetjih

S sodelovanjem Fakultete za upravo in študenti Univerze v Ljubljani smo analizirali nekatere primere dobrih praks ravnanja s starejšimi zaposlenimi v nekaterih tujih podjetjih. Prebivalstvo se namreč stara, zato je treba vse več pozornosti namenjati kvalitetnemu ravnanju s starejšimi zaposlenimi v delovnem okolju. Preberite več >>

Delo od doma: večja fleksibilnost in boljši poslovni rezultati

Delo od doma: večja fleksibilnost in boljši poslovni rezultati

Delo na domu zadnje čase postaja vedno bolj zaželen in priročen način opravljanja dela. Pozitivni učinki se kažejo predvsem v povečani motivaciji zaposlenih, njihovi večji fleksibilnosti in pripravljenosti za sodelovanje. Delavcu torej poenostavi življenje, delodajalcu pa prinese boljše poslovne rezultate. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Email Marketing Master Class

24.10.2018 od 15:00 do 18:00
Email Marketing Master Class

Email je eden izmed najmočnejših marketinških kanalov za podjetja vseh velikosti, z enim od najnižjih cen na konverzijo in najvišjo stopnjo uspeha. Še vedno pa ga mnogi neuspešno izkoriščajo. Zato ti bomo na delavnici pokazali, kako zgradiš in maksimalno izkoristiš potencial svojih email baz.
Preberite več >>

MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

21.11.2018 od 9:00 do 13:00
MP delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja!
Preberite več >>

Vse za podjetje