Kaj prinaša nov Zakon o spodbujanju investicij?

Investicije so pomemben dejavnik gospodarske rasti. Tuje neposredne investicije nacionalni ekonomiji pomagajo ustvarjati nova delovna mesta, zmanjšati brezposelnost ter razvijati nova znanja in tehnologijo.
Zakon o spodbujanju investicij (Vir: Pixabay)

Zakon o spodbujanju investicij (Vir: Pixabay)

Investicije so nosilec tehničnega napredka. Prinašajo tudi učinkovito alokacijo virov, skladnejši regionalni razvoj, dodatne davčne prihodke ter vključevanje skovenskih podjetij v dobaviteljske mreže transnacionalnih podjetij.

Novi zakon določa oblike investicijskih spodbud, merila in postopek dodeljevanja investicijskih spodbud ter aktivnosti za spodbujanje investicij in internacionalizacije gospodarskih družb.

Pomen investicij za nacionalno ekonomijo

Investicije so za nacionalno ekonomijo eden najpomembnejših dejavnikov pri pospeševanju gospodarskega razvoja. Prav zato je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju investicij. Njegov namen je spodbuditi in pospešiti investicijsko dejavnost ter ohraniti Slovenijo konkurenčno v primerjavi z drugimi državami pri privabljanju investicij. Tuja in domača podjetja svoje poslovanje širijo tja, kjer imajo najboljšo možnost za rast in razvoj. Primarna vloga investicij je ustvarjanje gospodarske stabilnosti in rasti.

Enakost obravnave tujih in domačih investitorjev

Nov zakonodajni akt določa enakost obravnave tujih in domačih investitorjev. Vse gospodarske družbe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, so enako obravnavane. Ne glede na to, ali gre za pravno osebo v domači, mešani ali tuji lasti, imajo pravice na področju spodbujanja investicij. Po trenutno veljavni zakonodaji Zakon o spodbujanju tujih investicij in internacionalizacije podjetij med drugim določa ukrepe le za spodbujanje tujih investicij. To postavlja domače investitorje v neenakovreden položaj v primerjavi s tujimi.

Zakon s postavljenimi pogoji, merili, postopkom dodeljevanja in načrtnim spremljanjem dodeljenih investicijskih spodbud zagotavlja učinkovitost javnih sredstev. Investicijske spodbude se dodeljujejo po vnaprej znanih postopkih, pogojih in merilih, kar zagotavlja transparentnost.

Načini spodbujanja investicij

V sklopu zakona se za spodbujanje investicij uvaja možnost nakupa nepremičnin v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti pod ocenjeno vrednostjo na podlagi neposredne pogodbe. Ta novost v primerjavi z veljavno zakonodajo omogoča poenostavitev postopka in skrajša čas, ki je potreben za izvedbo postopkov.

Investicijska spodbuda je lahko dana tudi v obliki subvencije, kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere.

Merila za ugotavljanje upravičenosti investicije

Do spodbude je investicija upravičena, če dosega minimalni prag števila točk na osnovi ocenjevanja po predpisanih merilih. Minimalno število točk, ki mora biti pri tem doseženo, bo določeno z uredbo. Investicija mora imeti pozitiven ekonomski, okoljski, prostorski in socialni vpliv na regijo, v kateri bo izvedena. To se bo ugotavljalo na podlagi meril iz tega zakona. V primeru, če bo pri katerem izmed navedenih meril investicija ocenjena z nič točkami, se bo štelo, da le-ta ne izpolnjuje navedenega pogoja.

Ekonomski vidik se presoja glede na seštevek točk pri naslednjih merilih:

 • vrednost investicije;
 • položaj in uveljavljenost investitorja na trgu;
 • prenos tehnologije, znanja in izkušenj;
 • dolgoročna vpetost investicije v regijo;
 • stopnja tehnološke zahtevnosti investicije in
 • dodana vrednost na zaposlenega.

Okoljski vidik se presoja glede na seštevek točk pri naslednjih merilih:

 • vpliv investicije na okolje;
 • prispevek investicije k prehodu Republike Slovenije v krožno gospodarstvo in
 • prispevek investicije k prehodu na nizkoogljično gospodarstvo s čim višjo energetsko samooskrbo in k omejevanju podnebnih sprememb.

Prostorski vidik se presoja glede na seštevek točk pri naslednjih merilih:

 • umeščenost na razvrednoteno območje ali obstoječo obrtno poslovno cono z razpoložljivimi kapacitetami;
 • vpetost investicije v prostor in
 • pozitiven vpliv na prostorski razvoj samoupravne lokalne skupnosti.

Socialni vidik se presoja glede na seštevek točk pri naslednjih merilih:

 • število novo ustvarjenih delovnih mest in
 • učinki investicije na skladni regionalni razvoj.

Dodeljevanje investicijskih spodbud

Investicija mora biti ekonomsko, finančno, tehnično, prostorsko in tehnološko izvedljiva ter upravičena. Omenjena presoja investicije je lahko podana s strani neodvisnega strokovnjaka ali institucije (na primer SID Banka d.d., poslovna banka).

Pri dodeljevanju investicijskih spodbud je torej  pomembno, da investicija izpolnjuje predpisana merila. Na podlagi vrednosti teh meril se določi višina spodbude.

Investicijske spodbude se lahko dodelijo kot subvencije na podlagi javnega razpisa. Kredite, garancijo ter subvencionirano obrestno mero prejemniku spodbude po tem zakonu dodeljuje SID (Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. Ljubljana).

Spodbujanje investicij in internacionalizacije

Nov zakon določa tudi aktivnosti za spodbujanje investicij in internacionalizacije. Cilj je spodbujati konkurenčnost slovenskih podjetij preko uspešnega poslovanja na globalnih trgih. Aktivnosti za spodbujanje investicij in internacionalizacije v skladu z usmeritvami in politiko Republike Slovenije izvaja Javna agencija.

Aktivnosti za spodbujanje investicij so:

 • zagotavljanje kakovostnih informacijskih, svetovalnih in drugih storitev za investitorje;
 • izvajanje tržnokomunikacijskih aktivnosti,
 • organiziranje dogodkov, ki prispevajo h krepitvi prepoznavnosti Republike Slovenije kot lokacije za investicije;
 • projektni pristop k vodenju investicijskih projektov;
 • sodelovanje z že obstoječimi investitorji v Republiki Sloveniji z namenom širitve,
 • analiziranje konkurenčnega položaja Republike Slovenije z vidika investiranja in predlogi ukrepov za izboljšanje;
 • opredelitev območij, namenjenih strateškim investicijam v prostorskih strateških aktih;
 • spodbujanje izvajanja ukrepov zemljiške politike z namenom spodbujanja investicij in
 • opravljanje drugih aktivnosti, ki prispevajo k prepoznavnosti Republike Slovenije kot lokacije za investicije.

Aktivnosti za spodbujanje internacionalizacije so:

 • zagotavljanje kakovostnih informacijskih, svetovalnih in drugih storitev za gospodarske družbe v Republiki Sloveniji, ki izvažajo v tujino;
 • izobraževanje in usposabljanje gospodarskih družb in partnerskih organizacij agencije;
 • izvajanje tržnokomunikacijskih aktivnosti;
 • organiziranje dogodkov, ki prispevajo k večji internacionalizaciji slovenskih gospodarskih družb na tujih trgih;
 • aktivnosti, namenjene spodbujanju vpetosti gospodarskih družb v dobaviteljske verige;
 • ukrepi za izhodno internacionalizacijo gospodarskih družb;
 • opravljanje drugih aktivnosti, ki prispevajo k uspešnejši internacionalizaciji slovenskih gospodarskih družb.
Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah? Preberite več >>

Registracija blagovne znamke

Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost. Preberite več >>

Virtualna pisarna / sedež podjetja v Ljubljani

Virtualna pisarna / sedež podjetja v Ljubljani

Virtualna pisarna je odlična rešitev za vse podjetnike, ki ne potrebujete lastne pisarne ali ne morete pridobiti dovoljenja za registracijo naslova. MP virtualna pisarna v Ljubljani omogoča dovoljenje za poslovanje na našem naslovu, hkrati pa lahko na interni VEM točki odprete podjetje oziroma spremenite njegov sedež. Preberite več >>

Startup pravnik

Startup pravnik

Startup pravnik pogosto naleti na primere mladih podjetnikov ali ekip, ki imajo razvito idejo ali produkt in so pred kratkim vstopili na trg z odličnim produktom, zagreto ekipo in rastočo prodajo. Kaj pa, če na podjetje pogledamo s formalnopravnega vidika: je res vse tako, kot mora biti? Preberite več >>


Med mladimi obilo zadovoljstva in več zaposlenih moških

Med mladimi obilo zadovoljstva in več zaposlenih moških

Ob mednarodnem dnevu mladih, ki ga že vrsto let obeležujemo 12. avgusta, je Statistični urad Republike Slovenije predstavil podatke o delovni aktivnosti mladih. Stopnja njihove delovne aktivnosti je bila v letu 2017 51,1-odstotna. Preberite več >>

Novi Gradbeni zakon: lažja pridobitev gradbenega dovoljenja in legalizacija črnih gradenj

Novi Gradbeni zakon: lažja pridobitev gradbenega dovoljenja in legalizacija črnih gradenj

S 1.6.2018 so v veljavo stopili trije novi zakoni s področja urejanja prostora in gradenj. Gre za Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Največ pozornost javnosti je bil deležen prav Gradbeni zakon, ki ključno vpliva na vsakega graditelja. Preberite več >>

Bodo milenijci res delali do konca svojega življenja?

Bodo milenijci res delali do konca svojega življenja?

Raziskava o karierah milenijcev in viziji 2020 kaže, da velika večina milenijcev dela več kot 40 ur na teden. Več kot polovica jih pričakuje, da bodo delali tudi po 65. letu starosti. Preberite več >>

“V ZDA stokrat lažje do kredita kot v Sloveniji”

“V ZDA stokrat lažje do kredita kot v Sloveniji”

Čarobna dolina reke Soče ponuja podjetnikom obilo priložnosti, a tudi takšnih in drugačnih omejitev. Tudi mladi slovensko - ameriški zakonski par Meinel se ob vodenju hostla in pivovarne Thirsty River sooča s pozitivnimi in negativnimi učinki poslovanja v turističnem biseru. Preberite več >>

Do podjetniškega uspeha vodi le pozitivno razmišljanje

Do podjetniškega uspeha vodi le pozitivno razmišljanje

Pozitivna naravnanost vam bo olajšala pot do podjetniškega uspeha. Če se pri vašem delu, počutju, željah in razmišljanju izognete negativnostim, si lahko obetate hitrejši napredek. Preberite več >>

“Naša super hrana” tudi za ohranjanje delovnih mest

“Naša super hrana” tudi za ohranjanje delovnih mest

S promocijsko kampanjo “Naša super hrana” želi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano promovirati lokalno pridelano in predelano hrano. V shemo kakovosti so že pristopili sektorji pridelovalcev in predelovalcev mesa, mleka in sadja. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

24.08.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

06.09.2018 od 14:00 do 18:00
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu!

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.
Preberite več >>

Vse za podjetje