Kako do svoje turistične agencije?

Turizem zadnja leta s hitrim porastom števila ljudi, ki se odločajo za potovanja in počitnice doživlja pravi razcvet. Temu povpraševanju sledi tudi ponudba, saj se povečuje tudi število turističnih agencij. Tokrat v članku predstavljamo pogoje, ki jih mora posameznik izpolnjevati za odprtje svoje turistične agencije.
turistična agencija

Za opravljanje dejavnosti turističnih agencij, zakonodaja predpisuje posebne pogoje. (Vir slike: Pixabay)

Področje turističnih agencij in pogoje za opravljanje takšne dejavnosti ureja prenovljeni Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Ta je stopil v veljavo marca 2018 in prinesel tudi nekaj novosti, ki so predvsem posledica usklajevanja z evropskimi prepdisi.

Dejavnosti, ki se bosta izvajali pod okriljem turistične agencije, sta predvsem dejavnost organiziranja in dejavnost prodaje turističnih paketov.  Zakon določa, da turistični paket sestavljata vsaj dve različni potovalni storitvi, za namene istega potovanja ali počitnic, če ponudnik pred sklenitvijo ene pogodbe o vseh storitvah, slednje združi skupaj. Zakon uvaja tudi nov pojem – povezan potovalni aranžma, ki pomeni vsaj dve različni vrsti potovalnih storitev skupaj, ki sta kupljeni za namene istega potovanja ali počitnic in se ne štejeta za turistični paket.

Kako začeti?

Za opravljanje katerekoli pridobitne dejavnosti, je prvi korak na podjetniški poti izbira in registracija primerne statusne oblike (npr. odprtje s.p.). Izbrati bo potrebno tudi ustrezno dejavnost po SKD (standardni klasifikaciji dejavnosti). Za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih paketov, je obvezna registracija dejavnosti 79.120 – dejavnost organizatorjev potovanj, za prodajo turističnih paketov pa  79.110 – dejavnost potovalnih agencij. Priporoča se tudi registracijo 79.900 – rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Zgolj ustanovitev podjetja ne bo dovolj, saj zakonodaja na tem področju predpisuje tudi dodatne pogoje. Zagotoviti je potrebno poslovni prostor, ustrezno zavarovanje in za opravljanje dejavnosti pridobiti licenco. V primeru opravljanja dejavnosti organiziranja turističnih paketov, pa bo organizator zavezan zagotoviti tudi vodjo poti, oziroma turističnega vodnika, če potovalni paket to zajema.

Licenca za organizatorja potovanja ali turističnega agenta

Dejavnost organiziranja turističnih paketov po zakonu obsega njihovo organiziranje in prodajo, oziroma ponujanje v prodajo. To dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki – organizator potovanja. Dejavnost prodaje turističnih paketov pa obsega prodajo, oziroma ponujanje turističnih paketov, ki jih je sestavil organizator potovanja (druga turistična agencija), v prodajo. Tudi to dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki – turistični agent.

Razlika med pridobitvijo licence za organiziranje in licenco za prodajo turističnih paketov je v tem, da je za pridobitev licence za organiziranje potrebno predložiti tudi dokazilo o zavarovanju v primeru insolventnosti. Za pridobitev licence za prodajo to ni potrebno, saj za izvedbo potovanja jamči organizator. Turistični agent mora imeti tudi poslovni prostor, ki je dostopen strankam v vnaprej določenem obratovalnem času.

Pogoji za pridobitev licence

Novi zakon je ohranil licence za organizacijo in prodajo turističnih paketov, vendar je bistveno zmanjšal pogoje zanje. Odpravil je izobrazbo in delovne izkušnje vodje dejavnosti, po novem pa tudi ni več potrebno zavarovanje za primer neizvajanja ali neustreznega izvajanja dejavnosti za organizatorje potovanj. Obvezno ostaja le zavarovanje, ki je opredeljeno kot jamstvo organizatorja potovanja v primeru likvidnosti težav.

Vlogo za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov ponudnik vloži pri Turistično gostinski zbornici Slovenije. Na njihovi spletni strani so v zvezi s tem dostopni tudi vsi ustrezni obrazci. Za pridobitev licence je potrebno izpolniti obrazec Vloga za pridobitev licence za opravljanje turistične dejavnosti, ga podpisati in ožigosati. Predlagatelj na obrazcu navede svoje podatke, podatke o poslovnem sedežu družbe in naslovu turistične poslovalnice. V primeru, da organizator potovanj opravlja dejavnost prodaje izključno preko spletne strani, navede še naslov spletne strani in k vlogi priloži še dodaten obrazec v ta namen.

Na obrazcu je potrebno tudi ustrezno obkrožiti vrsto dejavnosti, za katero predlagatelj daje vlogo – organizacija turističnih paketov, prodaja ali oboje. Z eno vlogo se torej lahko pridobi obe licenci istočasno.

Obvezne priloge k vlogi

K izpolnjenemu obrazcu je potrebno priložiti tudi naslednje priloge:

  • dokazila o registraciji dejavnosti – izpis iz poslovnega registra Slovenije, v katerega je vpisan direktor ali zakoniti zastopnik. Iz izpisa mora biti razvidna registracija dejavnosti po SKD;
  • dokazila o poslovnem prostoru – poslovni prostor (ki ne sme biti v stanovanju) je po zakonu obvezen, razen v primeru organizatorjev potovanj, ki opravljajo izključno spletno prodajo. Poslovni prostor turističnega agenta mora biti strankam dostopen v obratovalnem času, ki ga določi sam. Kot dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom je možno predložiti kupoprodajno ali najemno pogodbo, zemljiškoknjižni izpisek, sodno odločbo, sklep ipd. H kupoprodajni ali najemni pogodbi je potrebno priložiti tudi uporabno dovoljenje z upravne enote ali občine, iz katerega je razvidno, da se v prostoru lahko opravlja poslovna dejavnost. Namesto uporabnega dovoljenja se lahko priloži tudi zemljiškoknjižni izpisek, iz katerega je razvidno, da gre za poslovni prostor in ne stanovanjski objekt;
  • dokazilo o zavarovanju – garantno pismo za primer nesolventnosti, za zavarovanje plačila stroškov vrnitve oseb na turističnem potovanju v kraj prebivališča, za zavarovalno vsoto 41.730 evrov;
  • dokazilo o plačilu takse (npr. kopija plačilnega naloga), ki se nakaže na račun Turistično gostinske zbornice Slovenije – pred oddajo vloge je po objavljenem ceniku potrebno plačati vodenje upravnega postopka, odločbo o podelitvi licence in certifikata (za organiziranje ali prodajo turističnih paketov) v višini 206 evrov in letno vodenje registra in arhiva izdanih licenc v višini 59,50 evrov. Podelitev obeh licenc skupaj stane 412 evrov, z letnim vodenjem arhiva, ki znaša 59,50 evrov, skupaj torej 471,50 evrov.

Vlogo s prilogami se pošlje na Turistično gostinsko zbornico, kjer jo nato obravnava komisija za podeljevanje licenc turističnim agencijam. V primeru izpolnjenih pogojev, za nedoločen čas izda odločbo o dodelitvi licence ter certifikat. Podatke o licenci objavi v Seznamu turističnih agencij z licenco.

Kdaj licenca ni potrebna?

Zakon določa, da pridobitev licence ni potrebna v naslednjih primerih:

  • turistični paketi in povezani potovalni aranžmaji, ki trajajo manj kot 24 ur (brez prenočevanja), ki se izvajajo občasno, na nepridobitni podlagi, zgolj za zaključene skupine in brez javnega oglaševanja;
  • za poslovne namene podjetja, povezane z izvajanjem njegove pridobitne dejavnosti (službena in poslovna potovanja za zaposlene);
  • izvzete so tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, pri izvajanju šolskih ekskurzij, pravne osebe s priznanim statusom v javnem interesu in registrirane verske skupnosti.

Turistični vodnik in vodja poti

Organizator potovanj bo moral pri izvedbi turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev doma in v tujini za vsako organizirano skupino posebej zagotoviti vodjo potovanja. Ta vodja poti, ki bo ves čas poti spremljal skupino turistov ne potrebuje nikakršne usposobljenosti. To pomeni, da lahko organizator potovanja v tej vlogi na pot pošlje kogarkoli (ne glede na njegovo izobrazbo, znanje tujih jezikov, itd.).

V primeru da turistični paket in povezani potovalni aranžma zajemata turistično vodenje, pa bo potrebno priskrbeti tudi turističnega vodnika. Turistični vodnik je za razliko od vodje poti zakonsko reguliran. Gre za poklic, ki ga lahko opravljajo le osebe z opravljenim preizkusom znanja iz programa strokovne usposobljenosti. Kot dokazilo takšna oseba prejme posebno izkaznico, ki jo mora med opravljanjem dela nositi na vidnem mestu.

Za organizatorje potovanj je pomemben podatek kdaj je potrebno v potovanje vključiti turističnega vodnika in kdaj ne. V primeru da turistični aranžma zajema turistično vodenje, je treba zagotoviti tudi turističnega vodnika. To pomeni, da v primeru da cena paketa vključuje organizacijo in izvedbo potovanja, zadostuje le vodja poti. Če pa je v ceno vračunana organizacija potovanja in strokovno vodstvo, bo potrebno vključiti tudi turističnega vodnika (ki pa bo lahko hkrati vodja poti).

Viri:

Turistično gostinska zbornica Slovenije

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

 

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Osebno svetovanje s področja podjetništva

Osebno svetovanje s področja podjetništva

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na osebno svetovanje s področja podjetništva, kjer bodo naši strokovnjaki z vami delili svoje 10 letne izkušnje iz sveta podjetništva.

V času karantene bodo vsa svetovanja izvedena bodisi prek e-maila ali video klica.

Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

Ustanovitev in registracija podjetja (VEM / SPOT točka)

Ustanovitev in registracija podjetja (VEM / SPOT točka)

Ob ustanovitvi podjetja (registracija podjetja) se je najprej potrebno odločiti za obliko podjetja. Najpogostejša je odločitev za samostojnega podjetnika (s.p.), predvsem popoldanskega s.p. Sledi odprtje družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Po pridobitvi vseh informacij sledi registracija podjetja na VEM / SPOT točki.   Preberite več >>


Poslovni naslov in sedež podjetja

Poslovni naslov in sedež podjetja

Sedež podjetja oziroma naslov podjetja sta obvezni sestavini pri ustanovitvi vsakega podjetja, ki ju ponavadi določimo tik pred registracijo na VEM točki. Preberite več >>

Nasveti za uspešno poslovanje

Nasveti za uspešno poslovanje

Če razmišljate o vstopu v podjetništvo, najbrž že imate poslovno idejo, na katero računate. Kakorkoli že, ideja je le ideja, dokler ne začnete delati na njeni uresničitvi. V nadaljevanju si preberite nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali uspešno uresničiti vašo poslovno idejo. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Odgovor strokovnjaka: Je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Tokratno rubriko smo posvetili odgovoru na vprašanje, ki nam ga stranke pogosto zastavljajo. Preverili smo, ali je mogoče odpreti popoldanski s.p., če oseba še ni zaposlena kje drugje. Preberite več >>

Odpirate podjetje? Pripravite se na davčno oddajo podatkov

Odpirate podjetje? Pripravite se na davčno oddajo podatkov

Pri samem postopku ustanovitve podjetja se bodoči podjetniki med drugim soočijo tudi z vprašanji o poslovnih prostorih, kapitalskih naložbah, povezanih osebah ipd. Odgovore na ta in še nekatera druga vprašanja je treba imeti že pri samem postopku ustanovitve s.p. ali druge oblike gospodarske družbe, ko se prvič oddaja davčne podatke. Preberite več >>

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Na tem mestu si lahko ogledate stopnjo oziroma višino prispevkov za socialno varnost, ki jih mora davčnemu uradu mesečno plačevati vsak samostojni podjetnik. Od januarja 2017 dalje se podatki o višini prispevkov avtomatsko oddajo v e-davke. Preberite več >>

Kaj mora gostinec urediti po odprtju s.p.?

Kaj mora gostinec urediti po odprtju s.p.?

Ko podjetnik uredi vse potrebno za ustanovitev, oziroma vpis s.p. v register, se njegovo delo šele dobro začne. V članku navajamo nekaj pomembnih podrobnosti, na katere podjetnik po odprtju s.p. ne sme pozabiti. Pogoji za opravljanje posamezne dejavnosti so vezani na vsako dejavnost posebej, mi pa smo kot primer vzeli gostilniško dejavnost. Preberite več >>

Oznake: , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje