POZOR: FURS je že pridobil podatke o dohodkih od oddaje nepremičnin v turistični najem

Lastniki nepremičnin morajo v izogib globam najpozneje do konca januarja napovedati vse dohodke, ki so jih dosegli z oddajanjem nepremičnin v turistični najem.
turistični najem1

Dohodke dosežene z oddajanjem nepremičnin v turistični najem je potrebno pravočasno priglasiti. (Vir slike: Pixabay)

FURS že razpolaga s podatki o dohodkih, ki so jih pravne in fizične osebe dosegle z odajanjem nepremičnin v turistični najem. Sem spada tudi oddajanje nepremičnin v turistični najem preko spletnih portalov, kot so Booking, Airbnb, itd.

Posledično se bo že v začetku prihodnjega leta pričel izvajati poostren inšpekcijski nadzor pri nosilcih takšne dejavnosti. Zavezanci imajo sicer do 31.1.2018 čas, da napovejo vse dohodke dosežene s takšnim oddajanjem v najem, kar lahko storijo preko uporabe instituta samoprijave.

Inšpektorji bodo pozorni na ustrezno registracijo ponudnikov storitev, kot tudi na pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti. Kršiteljem bodo v primeru odkritih nepravilnosti izrekli globe v skladu z veljavno zakonodajo.

Za opravljanje dejavnosti je nujna registracija

Posamezniki ki se ukvarjajo z oddajanjem nepremičnin v turistični najem, morajo opravljanje te dejavnosti usrezno registrirati. Enako velja tudi za tiste, ki takšno oddajanje v najem oglašujejo. V nasprotnem primeru, se opravljanje takšnih dejavnosti šteje za delo na črno.

V primeru da fizična oseba turistom za kratko časovno obdobje v najem oddaja sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje, lahko opravljanje svoje dejavnosti organizira na dva načina, kot:

  • registrirani sobodajalec – fizična oseba takšno dejavnost opravlja le občasno in gostom nudi do 15 ležišč;
  • samostojni podjetnik.

Kdo so sobodajalci?

Za sobodajalca se po Zakonu o gostinstvu šteje fizična oseba, ki je vpisana v AJPES in ki se le občasno ukvarja s takšno dejavnostjo. Konkretno to pomeni, da dejavnosti skupno ne opravlja več kot pet mesecev v koledarskem letu in gostom nudi le do 15 ležišč. V to kategorijo ne spadajo osebe, ki dejavnost sobodajalstva opravljajo kot s.p., v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Kot sobodajalec se šteje tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registriran za opravljanje gostinske dejavnosti. Prav tako sem spadajo tudi društva, ki imajo gostinsko dejavnost navedeno v svojem temeljnem aktu.

Sobodajalec (fizična oseba) svoj status uredi z vpisom v Poslovni register Slovenije. Prijavo lahko vloži osebno ali po pošti pri AJPESu, prek obrazca, ki je na voljo na njihovi spletni strani. Z opravljanjem dejavnosti lahko prične, ko je vpisan v register in ko izpolnjuje predpisane pogoje. Finančni urad nato na podlagi podatkov iz Poslovnega registra po uradni dolžnosti sobodajalca vpiše v davčni register, kot fizično osebo, ki opravlja dejavnost.

Pogoji za opravljanje sobodajalstva

Za opravljanje dejavnosti kratkotrajnega oddajanja nepremičnin v turistični najem ni potrebno pridobiti listin o izpolnjevanju posebnih pogojev. Gre namreč za neregulirano dejavnost, kar pomeni da jo lahko opravlja vsak, ki se vpiše v ustrezni register.

V vsakem primeru, pa mora sobodajalec pred začetkom opravljanja dejavnosti pridobiti naslednja dokazila:

  • dokazilo o lastninski ali razpolagalni pravici stanovanja ali počitniške hiše, kjer se opravlja gostinska dejavnost;
  • v določenih primerih potrebuje tudi uporabno dovoljenje za stanovanjske prostore;
  • soglasja lastnikov v primeru večstanovanjske hiše;
  • dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev – npr. požarni red;
  • dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki se nanašajo npr. na poslovne prostore, opremo, naprave, zunanje površine objekta;
  • dokazilo, da je stanovanje urejeno v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov.

Neizpolnjevanje navedenih pogojev sicer ne pomeni dela na črno, vendar pa šteje za kršitev zakonodaje, ki določa prej navedene pogoje. Inšpektor v takih primerih kršiteljem izreče globo in prepove opravljanje dejavnosti. Ukrepa lahko tudi AJPES, ki kršitelja v določenih primerih po uradni dolžnosti izbriše iz registra.

Obveznosti sobodajalca po Zakonu o dohodnini

Dohodek, ki ga fizična oseba pridobi z oddajanjem premoženja v najem v okviru organizirane dejavnosti, se obdavči kot dohodek iz dejavnosti po Zakonu o dohodnini. Davčna osnova takih oseb se lahko ugotavlja z upoštevanjem dejanskih odhodkov in prihodkov ali z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 80% prihodkov. V primeru da oseba želi, da se za izračun njene davčne osnove uporabi način normiranca in izpolnjuje zakonske pogoje, mora to v 8 dneh po vpisu v Poslovni register priglasiti FURSU.

Sobodajalec (fizična oseba) akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti nastanitve gostov ugotovi v davčnem obračunu. Le tega mora davčnim organom predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta, za preteklo leto.

Kaj pa prispevki za socialno varnost?

Za sobodajalci ki občasno opravljajo svojo dejavnost, je obvezna vključitev v zavarovanje za primere poškodb pri delu in poklicne bolezni ter invalidnosti in smrti, ki bi izhajale iz njihovega dela. Zneski ki jih plačujejo so pavšalno določeni in se letno spreminjajo.

Kako se registrirati “za nazaj” in “za naprej”?

Pogosti so primeri, ko je oseba sicer že opravljala dejavnost, vendar brez predhodne registracije. V takem primeru bo obvezen korak na poti do zakonitega opravljanja dejavnosti vpis v Poslovni register Slovenije. Oseba ki izpolnjuje zakonske pogoje in bi želela za izračun svoje davčne osnove izbrati način ugotavljanja davčne osnove normiranec, mora o tem v osmih dneh od vpisa obvestiti FURS.

Registracija “za nazaj” pri AJPESu ni možna, je pa možen takšen vpis v davčni register. Osebe, ki so opravljale neregistrirano dejavnost, bodo zato morale izpolniti obrazec DR-03. Glede računanja njihove davčne osnove “za nazaj” imajo prav tako možnost izbrati način normiranca. Tudi to pa je potrebno sporočiti FURSu.

Oseba bo morala opraviti tudi registracijo v sistemu eDavki, kamor na podlagi samoprijave odda obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za pretekla obdobja, ko je že oddajala v turistični namen. Za uporabo eDavkov, je predhodno potrebno pridobiti digitalno potrdilo.

Primeri ko oseba ne želi več oddajati v turistični najem

V tem primeru mora fizična oseba preveriti ali je dohodke dosežene z oddajanjem nepremičnine v turistični najem vključila med prihodke v predloženem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za posamezno obdobje.

Pravna oseba mora preveriti ali so dohodki iz naslova oddajanja nepremičnin v turistični najem vključeni v predloženem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. V primeru da oseba tega ni storila, lahko za posamezno davčno obdobje predloži davčni obračun na podlagi samoprijave ali kot popravek davčnega obračuna.

Fizične osebe z dejavnostjo morajo preveriti ali imajo relevantno dejavnost tudi registrirano. Pri pravnih osebah, pa je potrebna preverba ali je dejavnost ustrezno navedena v ustanovitvenem aktu. Vsekakor je to potrebno urediti vsaj za naprej, saj gre v nasprotnem primeru za delo na črno.

Komu grozijo globe?

Globam se bodo izognili zavezanci, ki bodo na podlagi samoprijave do 31.1.2018 predložili obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. V tem primeru bo potrebno le plačilo 3% obresti od premalo plačanega oziroma neplačanega davka. Enako velja tudi za obračun davka od dohodkov od pravnih oseb.

Globe v nasprotnem primeru grozijo zavezancem, ki zakonsko predpisanih obveznosti v zvezi z oddajanjem nepremičnin v turistični najem ne bodo izpolnili. Prav tako bodo kaznovani tisti, ki bodo z nezakonito oddajo nadaljevali. FURS bo zoper kršitelje uvedel postopek o prekršu in nato izrekel globo od 400 do 30.000 evrov.

Viri:

FURS, FURS

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

Osebno svetovanje s področja podjetništva

Osebno svetovanje s področja podjetništva

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na osebno svetovanje s področja podjetništva Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. Preberite več >>


Zakaj prejemniki ne preberejo vaših elektronskih sporočil?

Zakaj prejemniki ne preberejo vaših elektronskih sporočil?

Večina komunikacije, ki jo imamo s svojimi potencialnimi kupci, poslovnimi partnerji in zaposlenimi, gre prek elektronskih sporočil. V svoje nabiralnike prejmemo tudi sporočila, ki po dolžini bolj spominjajo na članke kot pa sporočila z nujnimi informacijami. Preberite več >>

Ustanavljate prvi startup? Ne delajte teh napak!

Ustanavljate prvi startup? Ne delajte teh napak!

Podjetništvo je nepredvidljivo, če pa ste začetnik, se stvari hitro lahko odvijejo v napačno smer. Kako preprečiti, da ne bi delali napak kot začetnik? Rešitev je predvsem v učenju na (tujih) napakah. Preberite več >>

6 trikov, ki jih uporabljajo milijonarji

6 trikov, ki jih uporabljajo milijonarji

Če si želite uspeti, sledite nasvetom tistih, ki so uspeh že doživeli. Predstavljamo šest trikov, ki jih uporabljajo milijonarji, ki so začeli iz nič. Vključite jih v delovanje svojega podjetja in hitro se boste znašli na poti do uspeha. Preberite več >>

V novo leto z učinkovitejšimi sestanki

V novo leto z učinkovitejšimi sestanki

Ne glede na to, kako pomembni so sestanki, so pogosto povsem neučinkoviti. Izgubljanje rdeče niti pogovora, zamišljenost prisotnih in neupoštevanje zastavljenih ciljev lahko hitro privede do zapravljenega časa. Novo leto prinaša priložnost, ko lahko sestanke naredimo bolj učinkovite. Preberite več >>

Kateri so najslabši nasveti, ki so jih prejeli danes uspešni podjetniki?

Kateri so najslabši nasveti, ki so jih prejeli danes uspešni podjetniki?

Nasveti izkušenejših kolegov so nekaj, kar podjetniki vedno radi slišijo. Toda od časa do časa se zgodi, da nasvet, ki ga prejmejo, naredi več škode kot koristi. Tudi nekateri izmed danes zelo uspešnih podjetnikov so prejeli takšen nasvet, se ga na daleč izognili - ter uspeli. Preberite več >>

Zaposlujete? Preberite, kaj pričakujejo vaši bodoči sodelavci!

Zaposlujete? Preberite, kaj pričakujejo vaši bodoči sodelavci!

Konkurenca med mladimi, zlasti med najuspešnejšimi, je vse večja. Najpomembnejši dejavnik pri iskanju primerne zaposlitve, pravijo kandidati, je možnost pridobivanja in razvoja novih spretnosti, sledijo plača, dobro delovno vzdušje, odnosi in uravnoteženost delovnega in zasebnega življenja. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

13.03.2020 od 14:30 do 19:30
Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje