Davčni vidik poslovnih daril

Predstavljamo vam kratek povzetek davčne obravnave daril, predvsem tistih, ki si jih med seboj podarijo podjetniki. Poslovna darila so ustaljena praksa v podjetjih, ki jih največ podarijo v prihajajočem mesecu decembru.
Davčni vidik poslovnih daril

Davčni vidik poslovnih daril. (Vir slike: Splitshire)

Obdavčitev poslovnih daril ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2), po katerem se darila fizičnim osebam štejejo kot drug prejemek v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 15. člena ZDoh-2. Čeprav ZDoh-2 ne omenja izrecno daril poslovnim partnerjem, se ta štejejo kot obdavčitev dohodkov iz zaposlitve.

Obdavčitev daril fizičnim osebam po ZDoh-2 je odvisna od razmerja med darovalcem in obdarjencem ter od vrednosti darila. Darila ločimo v dve skupini:

1. Darilo, ki ne šteje za dohodek. 

To je darilo, ki ga fizična oseba prejme od druge fizične osebe, ki ni njen delodajalec (ali z delodajalcem povezana oseba) ali delodajalec osebe, ki je povezana s prejemnikom, in ni prejeto v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Takšno darilo se ne šteje za obdavčljiv dohodek po Zakonu o dohodnini. Lahko pa je obdavčeno po Zakonu o davku na dediščine in darila.

2. Darilo, ki šteje za dohodek.

To je darilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu in se šteje za boniteto, ki se skladno z ZDoh-2 obdavči kot dohodek iz zaposlitve. Boniteta se obračuna tako pri darilih v zvezi z delovnim razmerjem kot tudi pri darilih v zvezi z drugim pogodbenim razmerjem. Podlaga za obračun bonitete je delovno razmerje in z njim povezano družinsko razmerje, ter pogodbeno urejena razmerja, ki so po naravi podobna delovnemu. Kot boniteta se šteje vsak proizvod, storitev ali druga ugodnost v naravi. Edina izjema so tista darila, ki jih delodajalec decembra podari otroku zaposlenega, ki je mlajši od 15 let, če to darilo ne presega 42 evrov, ter izredna darila zaposlenemu, ki v seštevku znašajo manj kot 13 evrov na mesec. 

Darilo iz prve skupine, ki ga z namenom reprezantance oziroma predstavitve podjetja da fizična oseba drugi fizični osebi, ki ni pri njej zaposlena, se ne šteje za obdavčljiv dohodek po ZDoh-2 (tretja točka 19. člena Zdoh-2). Darilo, ki ga fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki so zapisane v 46. členu Zakona o dohodnini – ZDoh-2, pa se obdavči kot dohodek iz dejavnosti. 

Darila, ki jih fizična oseba prejme pri nakupu blaga ali storitev niso obdavčena, če je tak prejem priložnosten in dostopen vsem strankam pod enakimi pogoji. Prav tako se v davčno osnovo ne štejejo darila, ki v posamezni vrednosti ne presegajo 42 evrov, oziroma v skupni vrednosti ne presegajo 84 evrov. 

V primerih, ko je obdarjenec slovenski državljan, ki je prejel darilo od pravne ali fizične osebe, ki je rezident druge države, bo potrebno upoštevati določbe morebitne mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja. Praviloma ima država rezidentstva izključno pravico do obdavčitve tovrstnega dohodka, kar pomeni, da se morebiti v tujini plačani davek ne upošteva pri odmeri (akontacije) dohodnine v Sloveniji. Vračilo tujega davka lahko zavezanec uveljavlja pri pristojnem davčnem organu v tujini. 

V primeru, da je obdarjenec državljan druge države pa je potrebno upoštevati tudi določbe mednarodnih pogodb med Slovenijo in državo, kjer je prejemnik darila registriran kot rezident. Nerezident bo lahko na podlagi takšne pogodbe uveljavljal olajšavo, tj. znižanje ali oprostitev plačila davka. 

Blago, ki ga je podjetje kupilo z namenom, da ga brezplačno podari kot poslovni vzorec aktualnim in bodočim kupcem ni obdavčeno. Pogoj je, da je to blago po naravi takšno, da ni namenjeno bodoči prodaji (npr. vzorci in modeli). Blago, ki ga kot darilo majhne vrednosti podjetje priložnostno podari stranki ali partnerju, če ne presega vrednosti 20 evrov, prav tako ni obdavčeno. Pri obračunu so izvzeta darila malih vrednosti, ki so obdavčena po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

Kaj pa veselo-decembrska pogostitev?

Pogostitve poslovnih partnerjev, za kar se pogovorno uporabi izraz reprezantanca, je obdavčena v skladu z Zakonom o dohodku pravnih oseb (ZDDPO-2). Strošek reprezantance je sicer davčno priznan odhodek v višini 50%.  

Vir:

  • Zakon o dohodnini
  • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. Preberite več >>

MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Študentska napotnica ali pogodba o zaposlitvi: kaj je za delodajalce ugodnejše?

Študentska napotnica ali pogodba o zaposlitvi: kaj je za delodajalce ugodnejše?

Včasih je veljalo, da študentsko delo za delodajalce predstavlja ugodnejšo alternativo sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Pa je temu res še vedno tako? Preberite več >>

Kako prijaviti PayPal račun na FURS?

Kako prijaviti PayPal račun na FURS?

PayPal je verjetno najbolj poznan in uporabljan posrednik med kupcem in prodajalcem na področju elektronskega poslovanja. Storitve, ki jih nudi so preproste, varne in omogočajo hitro poslovanje na globalni ravni. Preverili smo, kako je s prijavo Paypal računa FURSu. Preberite več >>

Davčna primerjava: s.p. in d.o.o.

Davčna primerjava: s.p. in d.o.o.

Za odločitev med s.p. in d.o.o. je potrebno upoštevati višino stroškov davčno-socialne obremenitve ustvarjenega dobička, poleg tega pa še pravno formalnih razlik med obema oblikama podjetja. Več o davčnih razlikah med s.p. in d.o.o. v nadaljevanju. Preberite več >>

S.p. v tujini, davek v Sloveniji

S.p. v tujini, davek v Sloveniji

V slovenski davčni zakonodaji je sprejeto načelo obdavčitve po svetovnem dohodku. To pomeni, da so davčni rezidenti dolžni plačati v Sloveniji dohodnino od vseh svojih dohodkov, ne glede na to, ali imajo dohodki svoj vir v Sloveniji ali izven nje. Preberite več >>

Obdavčitev zasebnega zavoda

Obdavčitev zasebnega zavoda

Obdavčitev zasebnih zavodov je odvisna od tega, ali so dejavnosti, ki jih opravljajo, pridobitne ali nepridobitne narave. Preberite več >>

EU naredila konec oprostitvi plačila DDV pri pošiljkah iz tujine

EU naredila konec oprostitvi plačila DDV pri pošiljkah iz tujine

Evropska Unija je trenutno sredi največje reforme sistema pravil, ki urejajo DDV v zadnje četrt stoletja. Predlagane spremembe naj bi sistem izboljšale in modernizirale predvsem na področju čezmejnega prometa blaga, ki se izvede med poslovnimi subjekti in potrošniki (B2C). Preberite več >>

Obdavčitev s.p.

Obdavčitev s.p.

V večini primerov se podjetniška pot začne s statusom samostojnega podjetnika, ki je obenem najprimernejši za začetek podjetniške poti. Preberite več >>

Davčne novosti v letu 2018

Davčne novosti v letu 2018

S prvim dnem novega leta so se pričele uporabljati nekatere spremembe na davčnem področju, ki so bile sprejete že leta 2017. Vlada je spremenila štiri zakone s tega področja, med bolj opaznimi pa so spremembe, ki jih uvaja novela Zakona o dohodnini. Preberite več >>

Oznake: , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje