PROTIKORONA PAKET – kdo bo upravičen do odpisa prispevkov?

Novelirani interventni zakon (ZIUZEOP-A) omogoča, da določenim subjektom ob izpolnjevanju zakonskih pogojev prispevke za čas epidemije krije država. Kateri so ti upravičenci, kakšne pogoje morajo izpolnjevati in kako do oprostitve plačila razlagamo v nadaljevanju.
korona in prispevki

Interventni zakon določenim subjektom omogoča odpis prispevkov za čas trajanja epidemije. (Vir slike Pixabay)

Delodajalci

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) predvideva dve možnosti, po katerih so delodajalci v času epidemije lahko upravičeni do oprostitve plačila prispevkov. Ob izpolnjevanju dodatnih zakonskih pogojev bo oprostitev mogoče uveljavljati za delavce, ki so od 13.3.2020 in najkasneje do 31.5.2020 na čakanju na delo, oziroma ne delajo zaradi višje sile, prav tako pa tudi za delavce, ki v času epidemije delajo.

Delavci na čakanju na delo in tisti, ki ne delajo zaradi višje sile

Delodajalci bodo za delavce, ki so jih poslali domov na čakanje na delo, oziroma za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od izplačanih nadomestil plač od 13.3.2020 do 31.5.2020. Te prispevke bo v celoti krila država, vendar mesečno največ do nadomestila plače v višini na mesec preračunane povprečne plače v Sloveniji za leto 2019 (1.753,84 evrov).

Do oprostitve plačila prispevkov sicer ne bodo upravičeni vsi delodajalci, ampak le tisti, ki bodo utrpeli upad prihodkov v letu 2020 zaradi epidemije za več kot 10% glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019, oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Ne glede na izpolnjevanje pogojev glede upada prihodkov so do pomoči upravičeni tudi delodajalci s statusom humanitarnih in invalidskih organizacij.

Kljub izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev pa do oprostitve plačila prispevkov ne bodo upravičeni delodajalci, ki so neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS oziroma občine, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70% ter delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD in imajo več kot 10 zaposlenih na dan 13.3.2020. Prav tako do pomoči ne bodo upravičena tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije EU v Sloveniji.

Delodajalci, ki uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov oddajo REK-1 obrazec, z navedbo vrste dohodka 1004 (nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije). Če bo nadomestilo plače višje od povprečne plače, bo potrebno za razliko oddati REK-1 obrazec, z navedbo vrste dohodka 1001, pri čemer bo potrebno obračunati in poravnati prispevke od te razlike.

Delodajalec o izplačanih nadomestilih za katere je oproščen vseh prispevkov predloži ločen obračun, kjer prispevke delavca in delodajalca obračuna in prikaže v koloni “obračunani” (delodajalec mora obračunati in plačati dohodnino). Oprostitev plačila prispevkov pa sicer ne velja za izplačane bonitete in povračilo stroškov premije pokojnskega in invalidskega zavarovanja nad določeno višino, o čemer delodajalec poroča v stolpcu “za plačilo”.

Za zaposlene v zasebnem sektorju, ki v času epidemije še vedno delajo

Delodajalci zasebnega sektorja bodo za delavce, ki v času epidemije delajo upravičeni do delne oprostitve plačila prispevkov – šlo bo za oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za delo v obdobju med 13.3.2020 in 31.5.2020. Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo v tem času plačevala država. Za izplačane plače za katere velja ukrep bo potrebno predložiti ločen obračun, v katerem se prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (delaveca in delodajalca) prikaže v koloni “obračunani”, ostali prispevki in akontacija pa se obračunajo in plačajo.

Do oprostitve plačila te vrste prispevkov niso upravičeni neposredni in posredni uporabniki proračuna RS in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po SKD in imajo na dan 13.3.2020 več kot 10 zaposlenih. Prav tako do pomoči niso upravičena tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije EU v Sloveniji.

Samozaposleni

Do oprostitve plačila prispevkov za marec (od 13.3.2020), april in maj 2020 bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni tudi samozaposleni (polni s.p.). Oprostitev ne bo avtomatična, saj bo moral zavezanec preko eDavkov oddati izjavo (ista kot za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka), s katero bo sporočil, da zaradi epidemije svoje dejavnosti ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Če zavezanec želi oprostitev za marčevske in aprilske prispevke bo izjavo potrebno poslati do 30.4., za oprostitev majskih prispevkov pa do 31.5. (vse bo možno označiti na eni izjavi). Oprostitev prispevkov bo upoštevana za marec in april tudi v primeru, če bo zavezanec vložil izjavo najpozneje v 8 dneh od uveljavitve ZIUZEOP-A (naslednji dan po objavi v uradnem listu). Če so izpolnjeni pogoji za oprostitev plačila prispevkov zavezanec v obračunu prispevke samo obračuna.

Po prenovljeni zakonodaji so do oprostitve plačila prispevkov upravičeni le tisti samozaposleni, ki bodo utrpeli upad prihodkov v letu 2020 zaradi epidemije za več kot 10% glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019, oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Izjeme

Do oprostitve prispevkov ne bodo upravičeni samozaposleni, ki ne izpolnjujejo obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti – torej, če imajo na dan vložitve izjave neplačane obveznosti do države.

Država bo za zaposlene na čakanju, delavce, ki delajo in samozaposlene izvršila plačilo prispevkov deseti dan po prejemu zahtevka za plačilo obveznosti.

Odlog prispevkov

Poleg oprostitve lahko samozaposleni uveljavlja tudi odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju – ta odlog bo avtomatičen, brez potrebe po vlaganju vlog ali dokazil. Odložene prispevke bo potrebno poravnati najkasneje do 31.3.2022, lahko pa tudi prej. Neplačniki po stanju na dan 28.2.2020 morajo dolg poravnati do 6.4.2020.

Vračanje prejetih sredstev

Subjekti, ki so uveljavili oprostitev plačila prispevkov bodo morali v primeru, da bo njihova lastna ocena poslovanja napačna in ne bodo dosegli praga upada dohodkov kot navedeno zgoraj, pomoč vrniti.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

Virtualna pisarna / sedež podjetja v Ljubljani

Virtualna pisarna / sedež podjetja v Ljubljani

Virtualna pisarna je odlična rešitev za vse, ki ne potrebujete lastne pisarne ali ne morete pridobiti dovoljenja za registracijo naslova. Virtualna pisarna v Ljubljani omogoča dovoljenje za poslovanje na našem naslovu, hkrati pa lahko na VEM točki odprete podjetje / spremenite sedež podjetja. Tudi v času karantene! Preberite več >>

Registracija blagovne znamke

Registracija blagovne znamke

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Lahko predstavlja ugled, prestiž, kakovostno blago ali storitve, obljubo po napredku in nečem novem, zvestobo, konsistentnost. Njen bistveni element, celo cilj, je prepoznavnost. Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>


Subvencioniranje delovnega časa in turistični boni: tretji protikorona paket tik pred sprejetjem

Subvencioniranje delovnega časa in turistični boni: tretji protikorona paket tik pred sprejetjem

Poslanci bodo na izredni seji potrjevali predlog tretjega protikorona zakona namenjenega zagonu gospodarstva po epidemiji, ki je predvidoma vreden milijardo evrov. Najbolj odmevna ukrepa, ki ju prinaša predlog sta subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in boni, namenjeni za pomoč turizmu. Trenutno veljavni ukrepi se iztekajo z 31. majem, zato se s sprejemom zakona precej mudi. Preberite več >>

Kaj nam prinašajo predlogi tretjega svežnja protikorona zakonodaje?

Kaj nam prinašajo predlogi tretjega svežnja protikorona zakonodaje?

Po tem, ko je vlada 15. maja preklicala epidemijo koronavirusa, je na torkovi seji že obravnavala in potrdila predloge tretjega paketa protikorona zakonodaje, ki naj bi pričel veljati po 31. maju. Zaenkrat gre sicer le za predloge, kar pomeni, da so do sprejetja v državnem zboru možne še spremembe. Preberite več >>

Čakanje na delo: vse kar morate vedeti delodajalci

Čakanje na delo: vse kar morate vedeti delodajalci

Številke delavcev, ki trenutno ne delajo zaradi posledic epidemije koronavirusa so visoke. Takšnim delavcem morajo delodajalci ob izpolnitvi zakonoskih pogojev izplačevati nadomestila plač,  kar pa lahko predstavlja veliko breme v že tako precej negotovi in neugodni poslovni situaciji. Preberite več >>

Pozor! Le še dva dneva za oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov

Pozor! Le še dva dneva za oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov

Bliža se rok za oddajo izjave za oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov za samozaposlene, kmete, družbenike in verske uslužbence. Za oprostitev marčevskih (od 13. marca naprej) in aprilskih prispevkov morajo upravičenci izjavo vložiti do konca aprila, za oprostitev majskih prispevkov pa je rok za predložitev izjave 31. maj 2020. Preberite več >>

Zelena luč drugemu paketu protikorona zakonodaje!

Zelena luč drugemu paketu protikorona zakonodaje!

Vlada je na včerajšnji seji sprejela Predlog novele Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ter Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19. Tako imenovana protikorona paket 1 in protikorona paket 2 bosta predložena v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru, po nujnem postopku. Preberite več >>

Drugi sveženj protikorona zakonodaje že na poti

Drugi sveženj protikorona zakonodaje že na poti

Vlada bo z obravnavo popravkov in dopolnitev trenutno veljavne protikorona zakonodaje pričela 21. aprila, njihovo sprejetje pa lahko pričakujemo do konca prihodnjega tedna. Kateri so torej najpomembnejši sklopi, ki jih drugi sveženj ukrepov obravnava in na kakšen način širi krog upravičencev do pomoči? Preberite več >>

Oznake: , , , , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje