Omejitve ukrepa spodbude za zaposlovanje mladih

Spodbude za zaposlovanje mladih oprostijo delodajalca plačevanja prispevkov v prvih dveh letih zaposlitve. Kakšne pogoje mora delodajalec izpolnjevati za pridobitev te spodbude in kakšne so omejitve pri tem, si preberite v nadaljevanju.

Spodbude lahko dobijo tisti delodajalci, ki:
  • zadnje 3 mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mladimi brezposelnimi niso začeli postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaposlenim niso odpovedali pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov;
  • pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mladimi brezposelnimi niso imeli blokiranega TRR (transakcijskega računa) 30 zaporednih dni ali več;
  • so v zadnjih 6 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mladimi brezposelnimi redno izplačevali plače in plačevali obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenih.
Prispevki se vračajo le v primeru:
  • odpovedi delodajalca iz poslovnih razlogov pred iztekom 24 mesecev zaposlitve
  • izredne odpovedi delavca pred iztekom 24 mesecev
Če delodajalec, ki uveljavlja oprostitev plačila prispevkov na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, omenjeno pogodbo odpove iz poslovnih razlogov pred iztekom 24 mesecev zaposlitve, mora plačati prispevke delodajalca za socialno varnost za celotno obdobje dejanske zaposlitve mladih.
Enako velja, če se mladi, za katere delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, odločijo za izredno odpoved omenjene pogodbe pred iztekom 24 mesecev zaposlitve.

O spodbudi si preberite v članku Spodbude za zaposlovanje mladih

V tem dvo-letnem roku pa lahko delodajalec odpusti delavca:
  • redno iz vseh razlogov razen iz poslovnega razloga ne (torej razlog nesposobnosti, krivdni razlog itd.) ali pa
  • izredno.

Po 2 letih pa lahko delavca delodajalec odpusti iz vseh razlogov.

Vir: Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV; Uradni list RS, št. 63/2013 )
Oznake: ,