Prispevki za enoosebni d.o.o – poslovodne osebe – junij 2015

Avtor — 03.07.2015
Družbeniki enoosebnih družb, ki niste zavarovani po drugi osnovi, ki ste poslovodne osebe in niste zaposleni, imate do 15. dne v mesecu juliju čas, da plačate prispevke za socialno varnost za mesec junij.
Prispevki za enoosebni d.o.o - poslovodne osebe - junij 2015

Prispevki za enoosebni d.o.o – poslovodne osebe – junij 2015

V enakem roku morate davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Socialne prispevke za družbenike, ki so poslovodne osebe plačuje oseba, ki je:

  • hkrati lastnik in poslovodna oseba.

Velja ob predpostavki, da oseba ni zaposlena v svojem podjetju ali v kakem drugem podjetju, niti ni zavarovana po drugi zavarovalni podlagi (na primer v primeru polnega s.p, statusa študenta…).

Na spletnih straneh DURSa sta objavljena podatka o bruto in neto zavarovalni osnovi za junij2015.

Najnižja NETO zavarovalna osnova 1.001,16 EUR
Količnik za preračun neto osnove v bruto osnovo 1,538465
Najnižja BRUTO zavarovalna osnova 1.540,25 EUR

Zavezanec plača prispevke do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. V enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Zneski prispevkov za socialno varnost so informativne narave. 

Minimalni prispevki za junij 2015:

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojnisko in invalidsko zavarovanje 24,35% 243,78 EUR
Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45% 134,66 EUR
Skupaj drugi prispevki: starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40% 4,00 EUR
PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 382,44 EUR

 Maksimalni prispevki za junij 2015:

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojnisko in invalidsko zavarovanje 24,35% 1.312,68 EUR
Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45% 725,07 EUR
Skupaj drugi prispevki: starševsko varstvo in zaposlovanje 0,40% 21,56 EUR
PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 2.059,31 EUR
Oznake: , , ,