Slovenija med državami z največjim podjetniškim duhom

Avtor — 07.12.2015
Amwayev indeks podjetniškega duha meri mednarodno primerljive podatke o podjetniškem duhu v 44 državah in pove, kako naklonjen je reprezentativni del populacije k začetku novega posla. Rezultati med preučevanimi državami uvrščajo Slovenijo na 8. mesto.
Slovenija med državami z največjim podjetniškim duhom

Amwayev indeks podjetniškega duha glede na države (Vir slike: Amway)

Novi Amwayev indeks podjetniškega duha (AESI), ki so ga predstavili v letu 2015 kot sestavni del Amwayevega globalnega poročila o podjetništvu, kaže, da so države Evropske unije v primerjavi s svetovnim povprečjem nekoliko manj nagnjene k ustanovitvi lastnega posla.

V povprečju je 47 odstotkov evropskih anketirancev izrazilo željo, da postanejo podjetniki. Mladi evropski respondenti v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami kažejo največjo željo po samozaposlitvi, saj jo izraža 60 odstotkov. Z višjo starostjo želja po podjetništvu oslabi, kljub temu pa so anketiranci srednjih let najbolj samozavestni glede posedovanja potrebnih virov in sposobnosti, saj jih tako meni 47 odstotkov.

Slovenija glede na AESI indeks na 8. mestu med preučevanimi državami

Če odgovore slovenskih anketirancev analiziramo glede na 3 dimenzije, ki jih meri novi AESI indeks, jih 71 odstotkov izraža željo postati podjetnik. Da jih družina ali prijatelji ne bi mogli nikoli odvrniti od začetka novega posla, potrjuje 77 odstotkov, da posedujejo potrebne veščine in vire za začetek novega posla, pa meni 63 odstotkov vprašanih.

Povprečje teh treh dimenzij kaže, da je naklonjenost k začetku novega posla v Sloveniji višja od povprečja EU kakor tudi od svetovnega povprečja in Slovenijo tako uvršča na 8. mesto med preučevanimi državami.

Zanimivo je, da v Sloveniji pri tem ne zaznavamo opaznih razlik med moškimi in ženskami. Moški so npr. nekoliko bolj samozavestni glede svojih zmožnosti postati podjetnik, saj pritrdilno odgovarja 66 odstotkov vprašanih moških in 59 odstotkov žensk. Glede stabilnosti proti pritiskom družbe pozitivno odgovarja 78 odstotkov žensk in 76 odstotkov moških, tako moški kot ženske pa izražajo enako željo (71 odstotkov).

Strah pred neuspehom še vedno predstavlja oviro

Letošnje poročilo vključuje tudi zaznane ovire podjetništva v Evropi. Rezultati razkrivajo, da je mogoče okvir podjetništva v Evropski uniji izboljšati.

Percepcija prijaznosti do podjetništva v Evropski uniji v primerjavi z lanskim letom ostaja na isti ravni, zelo pa se razlikuje med posameznimi državami. V državah, za katere je značilno izogibanje negotovosti, vprašani zaznavajo družbo kot manj prijazno do podjetništva. Poleg tega imajo pri percepciji posamezne družbe kot (ne)prijazne do podjetništva pomembno vlogo tudi vrednote posamezne kulture. Ko govorimo o prijaznosti do podjetništva v slovenski družbi, približno en od štirih respondentov odgovarja, da je ta prijazna do podjetništva.

Strah pred neuspehom še vedno ostaja bistvena ovira v Evropski uniji, pa tudi v svetovnem povprečju. Velik vpliv na to ima še danes finančna kriza, saj vidijo anketirani iz EU finančne vidike podjetništva kot oviro. “Finančne obremenitve” in “grožnja gospodarske krize” sta razloga, ki v največji meri spodbujata strah. Zdi se, da je generacija Y pod posebej velikim psihološkim stresom. Teh je bolj strah v primerjavi z vprašanimi, ki so starejši od 50 let.

Pozitivnost ponovno prevladuje

72 odstotkov vprašanih v EU ima pozitiven odnos do podjetništva.

Na vprašanje o dveh najprivlačnejših dejavnikih za odprtje svojega podjetja so respondenti navedli “neodvisnost od delodajalca, biti sam svoj šef” in “samoizpolnitev, možnost uresničitve lastnih idej”. Med vsemi starostnimi skupinami imajo vprašani, mlajši od 35 let, najmočnejše prepričanje v “neodvisnost”. Izpostaviti je potrebno, da respondenti iz držav z višjim BDP-jem na prebivalca ocenjujejo samoizpolnitev kot zelo pomemben razlog za ustanovitev lastnega podjetja. V državah, za katere je značilna kultura izogibanja negotovosti, so bili vsi dejavniki za ustanovitev lastnega podjetja ocenjeni kot manj mikavni.

Prof. dr. Isabell M. Welpe, Amwayeva partnerka in vodja oddelka za strategijo in organizacijo na Tehniški univerzi v Münchnu, pravi: “Na svetovni ravni opazimo izredno pozitiven odnos do podjetništva, zlasti med mlajšimi generacijami. Kljub temu je zgolj 8 odstotkov vprašanih iz EU samozaposlenih. Ta raziskava ponuja nov pogled na način, kako zapolniti vrzel neizkoriščenega podjetniškega potenciala.”

Stanje v Sloveniji

V povprečju ima 83 odstotkov slovenskih respondentov pozitiven odnos do podjetništva, negativnega pa 16 odstotkov. 

Zanje je samoizpolnitev in možnost uresničitve lastnih idej najbolj privlačen aspekt odprtja lastnega podjetja. Sledi neodvisnost od delodajalca in želja biti sam svoj šef. Za več kot polovico slovenskih respondentov je strah pred neuspehom glavna ovira pri začetku novega podjetja.

Slovenska družba glede na rezultate raziskave dojema podjetnike kot odprte za spremembe in kot osebe, ki stremijo k ugledu in uspehu.

Prof. dr. Mitja Ruzzier s Fakultete za management Univerze na Primorskem pravi, da Slovenija počasi okreva po nekaj letih recesije in gradi svojo prihodnost na mednarodnokonkurenčnih podjetjih, ki so usmerjena na trg, inovativna, v privatnem in jasnem lastništvu ter z zdravimi managerskimi praksami. To pomaga privlačiti talentirane in izobražene (mlade) ljudi v projekte in start-upe s prednostmi, ki pridejo šele v prihodnosti, in niso kratkoročni, kot so visoka plača in ostale koristi. To se izraža v višjem rezultatu o samoizpolnitvi in možnosti uresničevanja lastnih idej. Podjetništvo in biti podjetnik postaja zelo popularno, saj je splošna naklonjenost oseb pod starostjo 35 let 91 odstotkov, tistih z univerzitetno diplomo pa 96 odstotkov.

Vir: Amway.si

Oznake: