Mini blagajna je namenjena vsem davčnim zavezancem

Avtor — 09.07.2017
Mini blagajna je mobilna aplikacija, ki omogoča izdajanje gotovinskih računov na POS tiskalnikih z uporabo Android tablice ali Android pametnega telefona. Namenjena je davčnemu potrjevanju računov preko spletne strani Finančne uprave RS. Uporabljajo jo lahko vsi davčni zavezanci, saj njena uporaba ni vezana na število računov.
mini blagajna

Mini blagajna je namenjena vsem davčnim zavezancem, ne glede na število izdanih računov (Vir slike: Pixabay.com)

Gre za program na spletni strani Finančne uprave RS, ki je primeren za zavezance, ki izdajo manjše število računov. Preko tega programa lahko zavezanci izdajajo račune z EOR oznakami, v potrjevanje pošiljajo podatke o izdanih računih iz vezane knjige računov ter poslovnih prostorov, v katerih izdajajo račune, če nimajo na razpolago druge programske opreme.

Kaj vse je potrebno za njeno uporabo?

Za izdajanje računov je potrebna internetna povezava s Finančno upravo RS in elektronsko napravo (računalnik ali tablica ter tiskalnik), ki bo to omogočala.

Potrebno bo imeti brezplačno namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne, sporočiti Finančni upravi RS podatke o poslovnih prostorih in izpolniti tudi vse druge obveznosti, ki izhajajo iz določb zakona. Registracija namenskega digitalnega potrdila je potreben prvi korak nastavitve, kjer uporabnik registrira privaten ključ, s čimer je omogočeno elektronsko prepisovanje.

Zavezanec bo moral način izvajanja potrjevanja računov vnaprej določiti z internim aktom in v istem poslovnem prostoru ne bo mogel uporabljati elektronske naprave za izdajo računov in vezane knjige računov.

Kakšne so zmogljivosti Mini blagajne?

Izdajanje računov preko Mini blagajne ni avtomatizirano v takšni meri kot pri klasičnih programih. Posamezne postavke računa je treba vnašati ročno. Aplikacija nudi le izdelavo enostavnih poročil o izdanih računih. Omogoča tudi popravke izdanih računov, in sicer storno računa v celoti ali delni popravek računa in davčno potrjevanje le-teh na način, da se pri tem zagotavlja revizijska sled. Omogoča tudi brisanje še ne izdanih dokumentov, že izdanih računov pa ni mogoče brisati.

Na Finančni upravi RS poudarjajo, da nimajo zavezanci z uporabo mini blagajne nobenih stroškov.

Oznake: