UJP portal: kako izdati račun za proračunske uporabnike?

UJP portal je namenjen prav izstavljanju računov uporabnikom državnega proračuna oziroma predstavnikom javne uprave. V prispevku vam pojasnjujemo, kako uporabljati ta portal.
Kako izstaviti račun prek portala UJP? (Vir: Pixabay)

Kako izstaviti račun prek portala UJP? (Vir: Pixabay)

Kaj je UJP portal in komu je namenjen?

UJP portal je namenjen izstavljanju eRačunov. Gre za sistem, ki zagotavlja večjo preglednost nad računi. Uporabljali naj bi ga podjetniki, ki so za proračunskega uporabnika oziroma javno upravo opravili določene storitve oziroma dobavili blago.

Če je oblika izstavljanja računov v primeru, ko je prejemnik pravna ali fizična oseba, precej poljubna, je v primeru poslovanja z javno upravo izstavitev eRačuna prek UJP portala od 31. 12. 2014 dalje ena redkih možnosti, ki se jih izdajatelji računov lahko poslužujejo.

Izstavljanje e-računov proračunskim uporabnikom je sicer možno še na naslednja dva načina:

  • prek bank, ki so vključene v medbančno izmenjavo e-računov prek procesorja Bankart ali
  • prek ponudnikov elektronskih poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe.

UJP portal je namenjen manjšim izdajateljem, ki proračunskim uporabnikom izstavijo največ 5 računov na mesec oziroma največ 60 računov na leto. Uporaba portala je brezplačna. Z njim lahko operira podjetnik sam, lahko pa tovrstno izstavljanje računov nase prevzame računovodski servis, v kolikor ga podjetnik pooblasti za ta dejanja.

Treba je vedeti, da UJP portal ne zagotavlja hrambe izstavljenih računov. V sistemu se posamezni račun nahaja le 2 meseca po njegovi izstaviti. Za hrambo in evidenco nad računi mora tako poskrbeti podjetnik sam.

Postopek registracije

Da bi lahko začeli izstavljati račune prek omenjenega portala, si morate na računalnik najprej namestiti kvalificirano digitalno potrdilo. Na vstopni strani portala je treba nato oddati vlogo za novega uporabnika. Pri tem je treba vpisati davčno številko ter ime in priimek zavezanca. Vpiše se tudi elektronski naslov bodočega uporabnika. Nanj bo namreč posredovano geslo, s katerim bo le-ta kasneje lahko dostopal do portala.

Da bi lahko podpisali račune, preden jih posredujete naslovniku, morate pred izdajo prvega namestiti podpisno komponento mdSignNet.

Postopek izdaje računa prek UJP portala

Ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom, geslom in digitalnim potrdilom se vam odpre začetna stran portala.

Začetna stran portala UJP

Izberete možnost “nov e-račun”. Odpre se vam naslednja stran:

Podatki o izdajatelju in prejemniku

Na levi strani pod rubriko “izdajatelj” se nahajajo podatki o vašem podjetju, na desni pa je stolpec prejemnik. V okence vpišite naziv proračunskega uporabnika, kateremu nameravate izstaviti račun. Med ponujenimi možnostmi izberete pravega. S klikom na naziv se vam izpišejo vsi potrebni, v sistem že vnešeni, podatki o prejemniku.

Splošni podatki o računu

Splošni podatki o računu

Izberete “vrsto dokumenta“. Če nameravate izdati klasični račun, izberete možnost 380-račun. Vnesete “datum izdaje” računa. Pod “številko dokumenta” vpišete št. računa – odvisno od tega, na kakšen način označujete izstavljene račune (npr. 001-2019). Pod “datum opravljene storitve oziroma dobave blaga” označite obdobje, znotraj katerega ste opravili določeno storitev oziroma dobavili želeno blago.

Vpišete “kraj izdaje” računa. Pod “datum zapadlosti” navedete, do katerega datuma mora biti račun poravnan. Izberete “način plačila“. Najverjetneje boste izbrali možnost: račun je potrebno plačati. Pod “kodo namena” izberete opcijo, ki velja v vašem primeru. Če vaš primer ne spada v nobeno izmed ponujenih rubrik, navedete: OTHR – drugi nameni plačila. Navedete številko “reference“. Ta je lahko številka dokumenta, ki ste jo navedli zgoraj.

V kolikor se pri izstavljanju računa sklicujete na kakršenkoli dokument, ki služi kot njegova podlaga, izberete ustrezno opcijo pod “vrsta referenčnega dokumenta“. V primeru, če boste račun izstavili na podlagi pogodbe, ki je bila predhodno podpisana med vami in akterjem javne uprave, boste izbrali to možnost. Pod “številko referenčnega dokumenta” navedete št. pogodbe oziroma drugega dokumenta, na katerega se sklicujete. Vnesete tudi datum nastanka tega dokumenta oziroma začetka veljavnosti.

Podatki o storitvah / dostavljenem blagu

Podatki o opravljenih storitvah / dobavljenem blagu

Pri izstavljanju računa se predpodstavlja, da ste kot podjetnik zavezanec za DDV. Če pa to ne drži, to obrazložite v polju za vnos besedila – začetni tekst. Dopišite tudi člen, skladno s katerim niste zavezanec za DDV.

Nato morate izpolniti še zadnje polje, kjer se nahajajo podatki o storitvi, ki ste jo za uporabnika proračuna opravili. V okence “vrsta blaga / storitve” vpišete, za kakšno vrsto storitve gre (npr. računovodske storitve). Navedete “enoto mere“. Gre za to, na kakšen način se vrednoti storitev. Če je plačilo vezano na število opravljenih ur, izberete možnost: ura (HUR). Če je relevantna enota stran – npr. število lektoriranih strani, izberete: stran (ZP). Navedite še “količino” – npr. 80 (ur) oziroma 250 (strani). Nato vnesete “ceno na enoto” (npr. urna postavka je 10 €).

Na podlagi vnešenih podatkov, vnešenih morebitnih popustov in stopnje DDV vam program izpiše končno vrednost storitve pod rubriko “skupaj za plačilo“. Preverite pravilnost zneska.

Priloge in posredovanje računa

Računu lahko dodate tudi priloge z morebitnimi dokazili o opravljenih storitvami, slikami itd. Priporočljivo je, da je priloga v formatu PDF. Pazite, da bo velikost priloge skladna z največjo dovoljeno. Ob koncu račun shranite, ga podpišite z elektronsko komponento in posredujete prejemniku.

Status izdanega računa lahko preverjate tako, da na začetni strani UJP portala izberete možnost “izdani e-računi“. Tako dobite spisek vseh računov, ki ste jih prek UJP portala izdali v zadnjih 2 mesecih. Priporočamo vam, da račun takoj ob izdaji shranite oziroma natisnete kot dokazilo.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Razlike med dvostavnim in enostavnim knjigovodstvom

Razlike med dvostavnim in enostavnim knjigovodstvom

Če so letni prihodki podjetja nižji od 50.000 €, potem se podjetnik lahko sam odloči za enostavno ali dvostavno knjigovodstvo. Katera opcija je boljša? Katero je bolj smiselno izbrati? Preberite več >>

Dvostavno in enostavno knjigovodstvo – kakšne so razlike?

Dvostavno in enostavno knjigovodstvo – kakšne so razlike?

Kot podjetnik morate ob podajanju na samostojno pot poskrbeti tudi za knjigovodstvo. Boste to vodili na enostaven ali dvostaven način? Da bi vam predstavili razlike, smo pripravili prispevek. Preberite več >>

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Na tem mestu si lahko ogledate stopnjo oziroma višino prispevkov za socialno varnost, ki jih mora davčnemu uradu mesečno plačevati vsak samostojni podjetnik. Od januarja 2017 dalje se podatki o višini prispevkov avtomatsko oddajo v e-davke. Preberite več >>

Prenos s.p. na družinskega člana

Prenos s.p. na družinskega člana

V poslovni praksi je veliko primerov, ko samostojni podjetniki iz najrazličnejših razlogov prenehajo opravljati svojo dejavnost (med najpogostejšimi je upokojitev) in želijo, da njihovo dejavnost nadaljuje neka druga oseba (njihovi otroci, zakonec, brat, vnuk ali kakšna druga oseba). Preberite več >>

Prispevki za s.p. v času porodniškega dopusta

Prispevki za s.p. v času porodniškega dopusta

Samostojni podjetnicam med porodniškim dopustom ni potrebno plačevati prispevkov, saj jim te plača država iz proračuna. Pravico do materinskega dopusta in nadomestila lahko začnejo koristiti 28 dni pred predvidenim dnem poroda. Preberite več >>

Prednosti računovodskega servisa za podjetja

Prednosti računovodskega servisa za podjetja

Računovodski servis poskrbi za to, da so vsi poslovni dogodki v podjetju pravilno evidentirani. Računovodstvo je pomemben temelj za načrtovanje poslovanja v podjetju v prihodnje. Preberite več >>

Knjigovodstvo – osnova računovodskega sistema podjetja

Knjigovodstvo – osnova računovodskega sistema podjetja

Knjigovodstvo je v poslovnem podjetju osnova računovodskega sistema podjetja. Vključuje evidentiranje, shranjevanje in pridobivanje finančnih transakcij za podjetje, neprofitno organizacijo ali posameznika. Preberite več >>

Navodila za oddajo davčnega obračuna za normirance

Navodila za oddajo davčnega obračuna za normirance

Samostojni podjetniki, ki ste se odločili, da boste v preteklem letu davčno osnovo ugotavljali z upoštevanjem normiranih odhodkov, morate najkasneje do 31. marca 2019 oddati davčni obračun. Pripravili smo navodila, s katerimi si lahko pomagate. Preberite več >>

Oznake: , , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

SIO webinar: Koronavirus: Kako naprej?

08.04.2020 od 16:00 do 18:00
SIO webinar: Koronavirus: Kako naprej?

Žal je vse podjetnike v preteklih dneh oziroma tednih družilo naslednje dejstvo: izredne razmere na področju poslovanja njihovih podjetij, tako s.p.jevcev, kot malih in tudi velikih podjetjih. Na določene skupine je dodatno vplivala prepoved opravljanja določenih storitev (frizerstvo, gostinstvo, restavracije, osebna nega...) na eni strani ter zmanjšanje povpraševanja na drugi strani zaradi zamrznitve poslovanja ter splošne panike med potrošniki. Kako se lahko podjetje kar najbolje mogoče odzove na situacijo? Kdaj bomo videli luč na koncu tunela?
Preberite več >>

!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

08.05.2020 od 14:30 do 19:30
!PRESTAVLJENO NA 8. 5. 2020! Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

KONFERENCO ZARADI RAZMER VEZANIH NA KORONAVIRUS PRESTAVLJAMO!!! Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje