UJP portal: kako izdati račun za proračunske uporabnike?

UJP portal je namenjen prav izstavljanju računov uporabnikom državnega proračuna oziroma predstavnikom javne uprave. V prispevku vam pojasnjujemo, kako uporabljati ta portal.
Kako izstaviti račun prek portala UJP? (Vir: Pixabay)

Kako izstaviti račun prek portala UJP? (Vir: Pixabay)

Kaj je UJP portal in komu je namenjen?

UJP portal je namenjen izstavljanju eRačunov. Gre za sistem, ki zagotavlja večjo preglednost nad računi. Uporabljali naj bi ga podjetniki, ki so za proračunskega uporabnika oziroma javno upravo opravili določene storitve oziroma dobavili blago.

Če je oblika izstavljanja računov v primeru, ko je prejemnik pravna ali fizična oseba, precej poljubna, je v primeru poslovanja z javno upravo izstavitev eRačuna prek UJP portala od 31. 12. 2014 dalje ena redkih možnosti, ki se jih izdajatelji računov lahko poslužujejo.

Izstavljanje e-računov proračunskim uporabnikom je sicer možno še na naslednja dva načina:

  • prek bank, ki so vključene v medbančno izmenjavo e-računov prek procesorja Bankart ali
  • prek ponudnikov elektronskih poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe.

UJP portal je namenjen manjšim izdajateljem, ki proračunskim uporabnikom izstavijo največ 5 računov na mesec oziroma največ 60 računov na leto. Uporaba portala je brezplačna. Z njim lahko operira podjetnik sam, lahko pa tovrstno izstavljanje računov nase prevzame računovodski servis, v kolikor ga podjetnik pooblasti za ta dejanja.

Treba je vedeti, da UJP portal ne zagotavlja hrambe izstavljenih računov. V sistemu se posamezni račun nahaja le 2 meseca po njegovi izstaviti. Za hrambo in evidenco nad računi mora tako poskrbeti podjetnik sam.

Postopek registracije

Da bi lahko začeli izstavljati račune prek omenjenega portala, si morate na računalnik najprej namestiti kvalificirano digitalno potrdilo. Na vstopni strani portala je treba nato oddati vlogo za novega uporabnika. Pri tem je treba vpisati davčno številko ter ime in priimek zavezanca. Vpiše se tudi elektronski naslov bodočega uporabnika. Nanj bo namreč posredovano geslo, s katerim bo le-ta kasneje lahko dostopal do portala.

Da bi lahko podpisali račune, preden jih posredujete naslovniku, morate pred izdajo prvega namestiti podpisno komponento mdSignNet.

Postopek izdaje računa prek UJP portala

Ob prijavi v sistem z uporabniškim imenom, geslom in digitalnim potrdilom se vam odpre začetna stran portala.

Začetna stran portala UJP

Izberete možnost “nov e-račun”. Odpre se vam naslednja stran:

Podatki o izdajatelju in prejemniku

Na levi strani pod rubriko “izdajatelj” se nahajajo podatki o vašem podjetju, na desni pa je stolpec prejemnik. V okence vpišite naziv proračunskega uporabnika, kateremu nameravate izstaviti račun. Med ponujenimi možnostmi izberete pravega. S klikom na naziv se vam izpišejo vsi potrebni, v sistem že vnešeni, podatki o prejemniku.

Splošni podatki o računu

Splošni podatki o računu

Izberete “vrsto dokumenta“. Če nameravate izdati klasični račun, izberete možnost 380-račun. Vnesete “datum izdaje” računa. Pod “številko dokumenta” vpišete št. računa – odvisno od tega, na kakšen način označujete izstavljene račune (npr. 001-2019). Pod “datum opravljene storitve oziroma dobave blaga” označite obdobje, znotraj katerega ste opravili določeno storitev oziroma dobavili želeno blago.

Vpišete “kraj izdaje” računa. Pod “datum zapadlosti” navedete, do katerega datuma mora biti račun poravnan. Izberete “način plačila“. Najverjetneje boste izbrali možnost: račun je potrebno plačati. Pod “kodo namena” izberete opcijo, ki velja v vašem primeru. Če vaš primer ne spada v nobeno izmed ponujenih rubrik, navedete: OTHR – drugi nameni plačila. Navedete številko “reference“. Ta je lahko številka dokumenta, ki ste jo navedli zgoraj.

V kolikor se pri izstavljanju računa sklicujete na kakršenkoli dokument, ki služi kot njegova podlaga, izberete ustrezno opcijo pod “vrsta referenčnega dokumenta“. V primeru, če boste račun izstavili na podlagi pogodbe, ki je bila predhodno podpisana med vami in akterjem javne uprave, boste izbrali to možnost. Pod “številko referenčnega dokumenta” navedete št. pogodbe oziroma drugega dokumenta, na katerega se sklicujete. Vnesete tudi datum nastanka tega dokumenta oziroma začetka veljavnosti.

Podatki o storitvah / dostavljenem blagu

Podatki o opravljenih storitvah / dobavljenem blagu

Pri izstavljanju računa se predpodstavlja, da ste kot podjetnik zavezanec za DDV. Če pa to ne drži, to obrazložite v polju za vnos besedila – začetni tekst. Dopišite tudi člen, skladno s katerim niste zavezanec za DDV.

Nato morate izpolniti še zadnje polje, kjer se nahajajo podatki o storitvi, ki ste jo za uporabnika proračuna opravili. V okence “vrsta blaga / storitve” vpišete, za kakšno vrsto storitve gre (npr. računovodske storitve). Navedete “enoto mere“. Gre za to, na kakšen način se vrednoti storitev. Če je plačilo vezano na število opravljenih ur, izberete možnost: ura (HUR). Če je relevantna enota stran – npr. število lektoriranih strani, izberete: stran (ZP). Navedite še “količino” – npr. 80 (ur) oziroma 250 (strani). Nato vnesete “ceno na enoto” (npr. urna postavka je 10 €).

Na podlagi vnešenih podatkov, vnešenih morebitnih popustov in stopnje DDV vam program izpiše končno vrednost storitve pod rubriko “skupaj za plačilo“. Preverite pravilnost zneska.

Priloge in posredovanje računa

Računu lahko dodate tudi priloge z morebitnimi dokazili o opravljenih storitvami, slikami itd. Priporočljivo je, da je priloga v formatu PDF. Pazite, da bo velikost priloge skladna z največjo dovoljeno. Ob koncu račun shranite, ga podpišite z elektronsko komponento in posredujete prejemniku.

Status izdanega računa lahko preverjate tako, da na začetni strani UJP portala izberete možnost “izdani e-računi“. Tako dobite spisek vseh računov, ki ste jih prek UJP portala izdali v zadnjih 2 mesecih. Priporočamo vam, da račun takoj ob izdaji shranite oziroma natisnete kot dokazilo.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Delna oprostitev plačila prispevkov ob odprtju prvega s.p.

Delna oprostitev plačila prispevkov ob odprtju prvega s.p.

Ob 1. vpisu v poslovni register je mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za odprtje s.p. Kakšna je delna oprostitev v praksi, si lahko preberete v spodnjem prispevku. Preberite več >>

Kako podjetnik sam plača prispevke

Kako podjetnik sam plača prispevke

Če želi podjetnik sam obračunati in plačati prispevke, se mora najprej registrirati v sistem eDavki. Registracija v sistem je možna z digitalnim potrdilom pooblaščenga overitelja. Če digitalnega potrdila še nimate, si ga lahko brezplačno priskrbite na upravni enoti. Preberite več >>

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Na tem mestu si lahko ogledate stopnjo oziroma višino prispevkov za socialno varnost, ki jih mora davčnemu uradu mesečno plačevati vsak samostojni podjetnik. Podatki o višini prispevkov se že nekaj let avtomatsko oddajajo v sistem eDavki, kjer lahko zmeraj preverite svoje obveznosti. Preberite več >>

Obračuni: delovni dnevi in prazniki v letu 2024

Obračuni: delovni dnevi in prazniki v letu 2024

V članku vam predstavljamo delovne dneve, delovne ure in praznike v letošnjem letu, ki jih potrebujete pri obračunu plač, kilometrin, prevozu na delo in podobno. V uvodu je predstavljena tabela praznikov in dela prostih dni, nato pa sledijo tabele za posamezne mesece. Preberite več >>

Navodila za oddajo davčnega obračuna za normirance

Navodila za oddajo davčnega obračuna za normirance

Samostojni podjetniki, ki ste se odločili, da boste v preteklem letu davčno osnovo ugotavljali z upoštevanjem normiranih odhodkov, morate najkasneje do 31. marca oddati davčni obračun. Pripravili smo navodila, s katerimi si lahko pomagate. Preberite več >>

Izognite se 5 pogostim napakam v računovodstvu

Izognite se 5 pogostim napakam v računovodstvu

V manjših podjetjih se pogosto zgodi, da lastniki poleg vsega ostalega v svoje roke vzamejo tudi računovodstvo. Velikokrat zato, da prihranijo nekaj denarja, pa tudi zato, ker menijo, da bodo temu opravilu kos. Pomembno je le, da ne naredijo nekaterih pogostih napak. Preberite več >>

Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Dohodninska lestvica in davčne olajšave

Oglejte si lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2023. Po novem se zneski olajšav in lestvice dohodnine ne bodo več objavljale v obliki podzakonskega akta. Preberite več >>

Medbančni plačilni promet 7.4.2023 ne bo deloval

Medbančni plačilni promet 7.4.2023 ne bo deloval

V petek, 7.4.2023, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval. To pomeni, da banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Preberite več >>

Prevoz na delo, kilometrine, dnevnice, malica

Prevoz na delo, kilometrine, dnevnice, malica

V nadaljevanju si lahko ogledate vse potrebne podatke za obračun prevoza na delo, kilometrin, dnevnic in nadomestila za malico. Preberite več >>

Oznake:, , ,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje