Možnost priglasitve normiranosti, če prejemate dohodke iz tujine

Avtor — 16.11.2016

FURS je objavil pojasnilo, v katerem navaja pogoje in postopek za priglasitev normiranosti v primeri, ko rezidenti Slovenije v tujini dosegajo dohodke iz različnih naslovov in opozarja, da je skrajni rok za samoprijavo 31.12.2016.

Možnost priglasitve normiranosti, če prejemate dohodke iz tujine

Možnost priglasitve normiranosti, če prejemate dohodke iz tujine. (Vir slike: Pixabay.com)

Za razumevanje v nadaljevanju obravnavane problematike je potrebno najprej potrebno razumeti, da se po slovenski zakonodaji dohodki opredeljujejo po vsebini, in ne (več) po formi oziroma obliki. Tako npr. za opredelitev dohodka iz dejavnosti za davčne namene ni več relevantna registracija za opravljanje dejavnosti (tj. odprtje podjetja).

Rezident Slovenije je namreč obdavčen po načelu obdavčitve po svetovnem dohodku. To pomeni, da je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije.

Primer doseganja dohodkov iz tujine je npr. slovenski rezident, ki v tujini oddaja nepremičnino v turistične namene in na podlagi tega dosega dohodke, ali pa opravlja delo kot negovalec v tujini.

Pri tem pa je potrebno ločiti dve vrsti zavezancev:

1. Zavezanci – rezidenti Slovenije, ki dosegajo dohodke iz naslova opravljanja dejavnosti, ki imajo vir v tujini, v Sloveniji pa iz tega naslova dohodkov ne dosegajo

Tak zavezanec mora FURSu predložiti prijavo za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register na obrazcu DR-03. V primeru, da želi zavezanec dejavnost v davčni register vpisati “za nazaj”, na obrazec ročno pripiše “za nazaj”, k obrazcu pa priložit tudi listine, iz katerih so razvidni podatki, potrebni za vpis.

Vpisani dejavnosti “za nazaj” praviloma sledi tudi predložitev obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobja, v katerih dohodki, ki so bili doseženi z opravljanjem dejavnosti v tujini, še niso bili napovedani oziroma na drugi podlagi še niso bili vključeni v odmero dohodnine za posamezno koledarsko leto in je že potekel rok za predložitev teh obračunov.

V zvezi z davkom, že plačanim v tujini, se običajno uporabi t. i. metoda navadnega odbitka (davek v Sloveniji se zmanjša za znesek davka, plačanega v državi vira, pri čemer odbitek tujega davka ne sme biti višji, kot bi bil znesek davka, ki bi ga Slovenija sama odmerila od dohodka, doseženega v tujini).

2. Zavezanci – rezidenti Slovenije, ki dosegajo dohodke iz naslova opravljanja dejavnosti, ki imajo vir v tujini in v Sloveniji

V primeru, da zavezanec – rezident Slovenije v Sloveniji že dosega dohodke iz naslova opravljanja dejavnosti (tj. ima registrirano dejavnost, se pravi odprto podjetje), se šteje, da ima zaradi doseganja dohodkov iz naslova opravljanja dejavnosti z virom v tujini tam tudi poslovno enoto. Tudi v tem primeru mora zavezanec ugotavljati (poleg v Sloveniji doseženih) tudi v tujini dosežene prihodke in odhodke ter lahko uveljavlja odbitek v tujini plačanega davka.

FURS je zavzel stališče, da lahko zavezanci v obeh primerih ugotavljajo davčno osnovo tudi preko normiranih odhodkov, vendar pa pri tem poudarjajo, da možnost ugotavljanja davčne osnove preko normiranih odhodkov pod omenjenimi pogoji (tj. ob opravi priglasitve normiranosti ob predložitvi prijave za vpis dejavnosti v davčni register na obrazcu DR-03 oziroma najkasneje v roku 8 dni od predložitve te prijave) velja samo še do konca leta 2016.

Z novim letom, tj. od 1.1.2017 dalje, se bo pri naknadnem vpisu dejavnosti v tujini v davčni register, v primeru, da bi zavezanec želel ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, osem-dnevni rok za opravo priglasitve normiranosti štel striktno od datuma, ko je zavezanec v tujini začel opravljati dejavnost.

Vir: FURS


Oznake: , ,