Olajšajte si obračun plač

Kar nekaj je takšnih opravil, ki od podjetnika zahtevajo veliko pozornosti in mukotrpnega dela. Vsak, ki se je vsaj preizkusil v poslovnem svetu, je že seznanjen z vseprisotno birokracijo, z mnogimi postopki, obrazci, predpisi in podobnimi obveznosti.
Olajšajte si obračun plač

Olajšajte si obračun plač (Vir slike: Unsplash.com)

Pri tem lahko že najmanjša napaka pomeni denarno kazen, v najboljšem primeru pa le izgubo časa in dodatno delo. Nič drugače ni pri obračunu plač! Na srečo pa je možno tudi to, kot mnoga druga poslovna opravila, dodobra avtomatizirati, pri čemer pomagajo različna elektronska orodja. Predvsem zaradi spreminjajočih se predpisov in zahtev je nemogoče obračunavati plače brez potrebe po pomoči, zato je vsakršna pomoč dobrodošla.

Pomoč računovodskega servisa

Na obračun plač se bodo najbolj spoznali strokovnjaki v računovodskem servisu, ki so pravi naslov tudi za mnoge druge podjetniške zagate. V nekaterih primerih je računovodja nujen sodelavec, brez katerega preprosto ne gre, vedno pa pride strokovnjak s tega področja zelo prav. Pri plačah še posebej, saj obračun ne vključuje le enoznačnega zneska, temveč še celo vrsto olajšav, prispevkov, stroškov in drugih izrazov in številk. Vsak podjetnik mora seveda imeti nadzor nad lastnim poslovanjem, ni pa treba, da s tovrstnimi opravili izgublja čas, ki bi ga lahko namenil delu in tako pokril stroške profesionalnega računovodstva.

Pomoč računalniških orodij

V nekaterih primerih pa tudi obračun plač ni tako zahtevno opravilo, da se ga ne bi lotili kar sami. Seveda to ne pomeni, da je treba vzeti v roke svinčnik in papir ter kar na roke pripraviti celoten obračun – lahko si pomagamo na različne načine, najbolj pa življenje v tem oziru olajšajo računalniška orodja, ki postopek zelo poenostavijo. Ustrezne informativne izračune je možno opraviti kar preko spleta, napredna orodja pa omogočajo še marsikaj. Med drugim povezavo z računovodskim programom, kar lepo povezuje tudi obe omenjeni rešitvi. Na ta način je možno najti optimalno rešitev za obračun plač v praktično vsakem primeru!  

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
MP računovodstvo

MP računovodstvo

MP računovodstvo je mreža računovodskih servisov po vsej Sloveniji. Vsa računovodstva uporabljajo sistem e-računovodstva, kar podjetnikom omogoča nižanje stroškov, lažji pregled nad delom in možnost za hitrejše poslovno odločanje. Preberite več >>


Osnovni kapital in osnovni vložki

Osnovni kapital in osnovni vložki

Osnovni kapital je kapital, ki je potreben za odprtje podjetja, za družbo, kot je na primer družba z omejeno odgovornostjo ali kapitalska družba oziroma družba, za katero je z zakonom določen nek minimalni osnovni kapital. Zagotovimo ga lahko v denarju ali pa v obliki stvarnega vložka v podjetje. Preberite več >>

Oprostitev plačila prispevkov ob odprtju podjetja

Oprostitev plačila prispevkov ob odprtju podjetja

Od 1. julija 2013 dalje je ob 1. vpisu v poslovni register mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Preberite več >>

Zakaj je letno poročilo pomemben odraz vašega podjetja?

Zakaj je letno poročilo pomemben odraz vašega podjetja?

Letno poročilo je vaše komunikacijsko sredstvo, s katerim predstavite podjetje zunanjim in notranjim uporabnikom ter prikažete, kakšni so vaši rezultati. Preberite več >>

Obračuni: delovni dnevi in prazniki v letu 2018

Obračuni: delovni dnevi in prazniki v letu 2018

V članku vam predstavljamo delovne dneve, delovne ure in praznike v letu 2018, ki jih potrebujete pri obračunu plač, kilometrin, prevozu na delo in podobno. V uvodu je predstavljena tabela praznikov in dela prostih dni v letu 2018, nato pa sledijo tabele za posamezne mesece. Preberite več >>

Kako podjetnik sam plača akontacijo dohodnine?

Kako podjetnik sam plača akontacijo dohodnine?

Podjetnik lahko sam plača akontacijo dohodnine po Univerzalnem plačilnem nalogu (UPN), preko sistema eDavki pa odda obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD). Več o tem kdaj, koliko in kako lahko to stori, si preberite v nadaljevanju. Preberite več >>

Obdavčitev božičnice

Obdavčitev božičnice

Božičnica se za davčne namene obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja. Ne glede na to, ali gre za del plače za poslovno uspešnost ali za drugo vrsto plačil, je treba od izplačane božičnice obračunati in plačati prispevke za socialno varnost, v določenem primeru pa tudi dohodnino. Preberite več >>

Letna poročila gospodarskih družb in s.p.

Letna poročila gospodarskih družb in s.p.

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah morajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki enkrat letno sestaviti letno poročilo, katerega obseg in vsebina sta odvisna od njihove velikosti. Podatki za razvrstitev v velikostni razred so število zaposlenih, prihodki od prodaje in vrednost aktive. Preberite več >>

Normirani s.p. ali dejanska obdavčitev?

Normirani s.p. ali dejanska obdavčitev?

V članku tokrat na praktičnem primeru osebam z registriranim s.p. predstavljamo, kako izbrati zanje najugodnejši način ugotavljanja davčne osnove. Preberite več >>

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Na tem mestu si lahko ogledate stopnjo oziroma višino prispevkov za socialno varnost, ki jih mora davčnemu uradu mesečno plačevati vsak samostojni podjetnik. Od januarja 2017 dalje se podatki o višini prispevkov avtomatsko oddajo v e-davke. Preberite več >>

Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

11.05.2018 od 14:00 do 17:30
NOVO! Delavnica Kako pravilno pisati za splet?

Ali se besedila na spletu razlikujejo od tistih v časopisih, revijah, knjigah? Seveda se, bi se glasil odgovor slehernega avtorja, ki svoje misli objavlja na spletu. Kaj pa če bi vrtali še globlje in vprašali, v čem se besedila razlikujejo, zakaj se razlikujejo in - najpomembneje - ali vse te specifike kot pisci besedil upoštevajo ob njihovi pripravi? Prepričani smo, da odgovor ne bi bil tako suveren.
Preberite več >>

Vse za podjetje