Prijavite podjetniško idejo in osvojite 2.500 evrov

Avtor — 29.09.2016
Občina Kočevje v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje pripravlja javni natečaj za najboljšo podjetniško idejo v občini Kočevje za leto 2016. Namen natečaja je spodbujanje in razvoj podjetništva ter nastanek novih startup podjetij.
Prijavite podjetniško idejo in osvojite 2.500 evrov

Prijavite podjetniško idejo in osvojite 2.500 evrov (Vir slike: Pixabay.com)

Z javnim natečajem organizator išče še nerealizirane, inovativne in komercialno zanimive poslovne ideje, ki imajo potencial za rast in nadaljnji razvoj. Končni cilj natečaja je realizacija poslovnih idej preko obstoječih ali ustanovitev novih, na znanju temelječih podjetij, s tem pa krepitev podjetništva na območju občine Kočevje.

Sodelovanje na natečaju je brezplačno

Prijavi se lahko:

  • vsaka fizična oseba, ne glede na starost, zaposlitveni status ali občino prebivališča, in sicer kot posameznik ali skupina, ki skupaj z vodjo tvori največ 5 članov. Vodja skupine je na obrazcu imenovan kot prijavitelj in je kontaktna oseba za komunikacijo z organizatorjem in izvajalcem natečaja.
  • vsaka pravna oseba, s sedežem ali poslovno enoto v občini Kočevje.

V kolikor se prijavitelj odloči, da za realizacijo nagrajene poslovne ideje skozi proces predinkubiranja ustanovi novo podjetje, se obvezuje, da bo sedež podjetja registriral v občini Kočevje. 

Podjetniška ideja mora predstavljati inovativno, komercialno zanimivo poslovno priložnost, ki mora biti izvedljiva. Podjetniška ideja se lahko nanaša na proizvod ali storitev in lahko prihaja iz katere koli gospodarske panoge. Zaželeno je, da se navezuje na les, gozd ali samooskrbo.

Dve najboljši podjetniški ideji bosta nagrajeni z nagradami v vrednosti 2.500 evrov

Dve zmagovalni ideji po izboru komisije prejmeta glavni nagradi v obliki vavčerja za storitve, povezane z nadaljnjim razvojem podjetniške ideje v okviru (pred)inkubiranja v Podjetniškem inkubatorju Kočevje (npr. izdelava celostne grafične podobe, izdelava prototipa, video predstavitve, spletne strani, poslovnega načrta ipd.), vsak v vrednosti 2.500 evrov neto.

Natečaj bo potekal v dveh fazah

Prva faza za sodelovanje na natečaju je pisna prijava, ki jo mora prijavitelj oddati v tiskani obliki, v slovenskem jeziku. Za prijavo je potrebno v elektronski obliki obvezno izpolniti prijavni obrazec, obrazec za opis poslovne ideje ter izjavo. Obvezna priloga k prijavi je izdelan celovit poslovni model, v eni od sodobnih oblik izdelave poslovnih modelov (npr. lean canvas, value canvas, design thinking…). Poslovni model je lahko izdelan samostojno ali s pomočjo strokovnih institucij. Za brezplačno svetovanje in pomoč pri izdelavi poslovnih modelov se prijavitelji lahko obrnejo na Podjetniški inkubator Kočevje. Če želi prijavitelj še bolj nazorno predstaviti svojo poslovno idejo, lahko k prijavi priloži tudi druge priloge, kot so skice, fotografije, načrte… Navedene priloge niso obvezni del prijave. 

Druga faza natečaja se bo odvijala na dogodku Startup vikend, kjer se bodo prijaviteljem lahko pridružili še drugi člani ekipe (največ štirje člani), s katerimi bodo skupaj s pomočjo mentorjev svojo prijavljeno idejo razvijali do oblike, ki jo bodo kot končni izdelek predstavili pred strokovno komisijo.

Prijave so možne do 3. novembra 2016

Prijava se šteje za pravočasno, če prispe priporočeno na naslov Občine Kočevje ali osebno na vložišče občine najkasneje do četrtka, 3. novembra 2016, do 12. ure. Prijava se šteje za popolno, če vsebuje vso pravilno izpolnjeno dokumentacijo in zahtevane priloge.

Vir: Inkubator-kocevje.si

Oznake:
Iskanje
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>

Vse za podjetje