Prispevki za popoldanski s.p. - september 2014

Avtor Maja Borštnik — 03.10.2014
Komentiraj!
Vsi, ki svojo dejavnost opravljate prek popoldanskega s.p., imate do 15. v mesecu čas, da davčnemu uradu plačate mesečni prispevek za PIZ (Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) in ZZ (Prispevek za zdravstveno zavarovanje) za pretekli mesec.
Prispevki za popoldanski s.p. - september 2014

Prispevki za popoldanski s.p. - september 2014 (Vir slike: Freeimages.com)

O samem postopku pridobivanja statusa samostojnega podjetnika si lahko več preberete v članku samostojni podjetnik ter ustanovitev s. p.

Pravni status navadnega s. p. in popoldanskega s. p. je enak, med njima ni razlike. Prav tako so enake dolžnosti in pravice med navadnim s. p. in popoldanskim s. p. Razlika je le v plačilu prispevkov za socialno varnost

Višina prispevkov za socialno varnost za samozaposlene >>

Višina prispevkov za socialno varnost - popoldanski s.p.

Prispevki za socialno varnost za popoldanski s.p. znašajo:

Vrsta prispevkaZnesek
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 31,85 eur (od 1. 4. 2014 dalje)

Mesečni znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53% od PP) - 8,09 eur 

in mesečni znesek prispevka po 55. a členu ZZVZZ-M (6,36% od 0,25 PP) - 24,27 eur

32,36 eur (od 1.2.2014 dalje)

Skupaj 64,21 eur

Zavezanci plačujejo prispevek za PIZ mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec. Zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj.

Zavezanci plačujejo prispevek za ZZ mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Prijavi se na e-novice!